• פורסם:
    1 לנובמבר 2017
  • עורכים:
    איתמר יואלי ויאיר פרץ
  • צילום הצהרת בלפור:
    לע"מ

מבוא

Foreign Office,

THE BALFOUR DECLARATION הצהרת בלפור (לע"מ)

November 2nd, 1917.

Dear Lord Rothschild,

I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's Government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations which has been submitted to, and approved by, the Cabinet:

"His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country".

I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation.

Yours sincerely Arthur James Balfour

 

תרגום (מתוך כרזה של משרד ההסברה)

 

משרד החוץ, 2 בנובמבר 1917

לורד רוטשילד היקר,

לעונג רב לי להעביר לידיך להלן, בשמה של ממשלת הוד מלכותו, את הצהרת ההזדהות עם השאיפות היהודיות הציוניות כפי שהוגשה לקבינט ואושרה על ידו:

"ממשלת הוד מלכותו מביטה בעין יפה על ייסוד בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, ותתאמץ במיטב כוחותיה, כדי להקל על השגתה של  מטרה זאת, בתנאי הברור שלא יעשה דבר שיש בו לפגוע בזכויותיהן האזרחיות והדתיות של העדות הבלתי יהודיות או בזכויותהם ובמעמדם המדיני של היהודים בכל ארץ אחרת".

אודה לך אם תביא את ההצהרה לידיעת ההסתדרות הציונית.

בכבוד רב,

ארתור ג'יימס בלפור

המשך לקרוא