הסדרה יוצאת לאור מתוקף החוק להנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, התשמ"ו – 1986. על-פיו, מוטל על ארכיון המדינה לכנס את החומר התיעודי של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה ו"לפרסם את מבחר נאומיו, הרצאותיו וכתביו" של כל נשיא וראש ממשלה שהלכו לעולמם. בכל כרך אנו מביאים 200-150 תעודות בליווי של מבואות, צילומים ורישומים. הכרכים יוצאים לאור בשיתוף המועצה להנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה במשרד ראש הממשלה.

לרכישת כרכי הסדרה ניתן לפנות למעיין מיארה בטלפון 02-5680634 או בדוא"ל maayanm@archives.gov.il. מחיר כל אחד מהספרים הוא 80 ש"ח.

 

בסדרה זו הופיעו הספרים הבאים:

חיים וייצמן – הנשיא הראשון, מבחר איגרות ונאומים

יצחק בן-צבי – הנשיא השני: מבחר תעודות מפרקי חייו (1963-1884)

זלמן שזר – הנשיא השלישי: מבחר תעודות מפרקי חייו (1974-1889)

חיים הרצוג – הנשיא השישי: מבחר תעודות מפרקי חייו (1997-1918)

דוד בן-גוריון – ראש הממשלה הראשון: מבחר תעודות (1963-1947)

משה שרת – ראש הממשלה השני: מבחר תעודות מפרקי חייו (1965-1894)

לוי אשכול – ראש הממשלה השלישי: מבחר תעודות מפרקי חייו (1969-1895)  אזל!

גולדה מאיר – הרביעית בראשית הממשלה: מבחר תעודות ומבואות מפרקי חייה (1978-1898)

יצחק רבין – ראש הממשלה 1977-1974, 1995-1992, כרך ראשון (1967-1922)

מנחם בגין – ראש הממשלה השישי: מבחר תעודות מפרקי חייו (1992-1913)

 

המשך לקרוא