• עורך:
    ארנון למפרום
  • צילום:
    אלון מורה ליד הכפר רוג'ייב, 10 באוקטובר 1979
  • צלם:
    הרמן חנניה, לע"מ

ב-22 באוקטובר 1979 הודיע בית המשפט העליון שקיבל את עתירת תושבי רוג'ייב נגד החלטת הממשלה לתפוס את אדמותיהם לצורך הקמת אלון מורה ודרש להחזיר את השטח לעותרים בתוך חודש. השופטים נימקו את החלטתם בטיעונים האלה: היזמה להתיישב ברוג'ייב הייתה קודם כל מענה להפגנות אנשי גוש אמונים ולא כמענה לדרישת צה"ל; חוות דעת סותרות בעניין הצורך הביטחוני להתיישב במקום; הודעת המתנחלים שבכוונתם להקים במקום יישוב קבע מסיבות דתיות ולאומיות; והמשפט הבין-לאומי המגביל הפקעת רכוש פרטי בשטח כבוש. פסק הדין הטביע את חותמו על מדיניות ההתיישבות היהודית בשטחים.

לרגל יום השנה ה-33 לפסק הדין של בית המשפט העליון פרסם ארכיון המדינה קובץ מסמכים העוסקים בפסיקת בית המשפט והשלכותיו, אשר נחשפו במיוחד לצורך פרסום זה. שני הפרוטוקולים, שבעת המכתבים והמפה המתפרסמים בו נאספו לצורך הכנת כרך ההנצחה לראש הממשלה מנחם בגין, שיצא לאור ב-2014. הפרסום מחולק לשישה פרקים.

 

המשך לקרוא