• עורך כללי :
    חגי צורף
  • ערכו וכתבו מבואות:
    שלמה מארק ואמיר קוגן

באפריל 1994 כוננו מדינת הוותיקן ומדינת ישראל יחסים דיפלומטיים מלאים ביניהן. בכך הגיע לסיומו תהליך ארוך של התקרבות הדרגתית שידע ועליות ומורדות רבים, והיה עמוס במטענים היסטוריים, חששות וחשדנות הדדית.

במלאת 25 שנים לכינון היחסים בין ישראל לוותיקן, שיש שרואים בו מעין השלמה היסטורית בין העם היהודי לנצרות הקתולית, מעלה ארכיון המדינה פרסום ובו קרוב למאה תעודות היסטוריות על יחסי ישראל והוותיקן. רובן נחשפו עתה במיוחד ומתפרסמות לראשונה. הפרסום מתמקד בשנים 1994-1991 שבהן הלכו והתחזקו יחסי ישראל והוותיקן, ושתי המדינות פעלו כדי להתיר את סבך המכשולים שעמדו בדרכן, עד להסכם ההיסטורי שנחתם בשלהי 1993 ומומש ב-1994. בנוסף מכיל הפרסום סקירה היסטורית ובה ציוני הדרך המרכזיים בתהליך שבו פסעו ישראל והוותיקן עד לראשית שנות התשעים.

בישראל שאפו לחזק את הקשרים עם הכס הקדוש, שהיה בעל יכולת השפעה רבה על עמדותיהן של מדינות רבות בעלות רוב קתולי, ושימש מנהיגו הרוחני של העולם הקתולי בן מאות מיליוני מאמינים. בפרסום עולים המאמצים שעשו נציגי ישראל כדי להתגבר על שלל הנושאים שהעיבו על יחסי ישראל והכס הקדוש, ובכללם: האשמת היהודים במותו של ישו, הסכסוך בין ישראל למדינות ערב ושאלת הפליטים, גורלם של הנוצרים במזרח התיכון, שאלת מעמדם של ירושלים והמקומות הקדושים לנצרות בארץ-ישראל, השפעת המלחמות, האירועים הביטחוניים והתהליכים המדיניים בין ישראל לערבים, הקמת מנזר קתולי באושוויץ בשנות ה-80 ועוד. במאמצים שעשתה ישראל השתתפו כל הדרגים המדיניים בישראל ובהם ראשי ממשלה, נשיאים, שרי חוץ ושרים אחרים ודיפלומטיים. מאמצים אלו נשאו כאמור פרי במחצית שנות התשעים.

בפרסום מובאים גם כמה עשרות תיקים ארכיונים שעוסקים ביחסי ישראל והוותיקן, ונחשפים עתה לראשונה.

המשך לקרוא