מלחמת יום הכיפורים עוררה עוד במהלכה שורה של שאלות, האשמות ומחלוקות לגבי נסיבות פריצתה והתנהלותה. מי שאמורה הייתה להשיב על השאלות האלו ולפזר את ענני הספקות והתהיות לגבי השאלה מה קרה לנו? הייתה ועדת החקירה הממלכתית שהוקמה זמן קצר לאחר סיום המלחמה – "ועדת אגרנט".

אולם ועדת החקירה לא הסירה את המחלוקות העזות לגבי מלחמת יום הדין, ואלו נמשכות למעשה עד ימינו אלו – 45 שנים לאחר שפרסמה את מסקנותיה והמלצותיה. יתר על כן, הדוח של ועדת אגרנט הוסיף נדבכים של מחלוקות ומעורר עד היום ויכוחים נרגשים. מדוע?

45 שנים לאחר שהוועדה פרסמה את מסקנותיה, ביקש ארכיון המדינה לשפוך אור על השאלות האלו, ופרסם מבחר תעודות שעוסקות בהקמת הוועדה, בסמכויותיה ובמסקנותיה. בלב הפרסום עומדות שש ישיבות ממשלה, שבהן דנו השרים בהקמת הוועדה, בתביעה להרחיב את תחומי חקירתה ובדוח הביניים שפרסמה ובו מסקנותיה והמלצותיה. בדיונים הדרמטיים עלו שלל נושאים שקשורים במלחמה ובכללם: מדוע לא שותפה הממשלה בדיונים הביטחוניים בימים שלפני המלחמה; טענות על התנהלותו של האלוף אריק שרון; האם היו הבדלים בידיעות על אפשרות של פרוץ מלחמה בין "המוסד" לאמ"ן? האם גולדה ודיין נושאים באחריות המיניסטריאלית לכשלי המלחמה ועליהם להתפטר ועוד.

בפרסום עשינו כל מאמץ כדי להקל על המעיין בפרוטוקולים של הישיבות; הבלטנו בפרקי המבואות  עשרות ציטוטים מתוך הישיבות שאותם מצאנו כמעניינים במיוחד, וציינו את מספרי העמודים של דברי הדוברים המרכזיים בישיבות.

המשך לקרוא