אוסף פרסומים בנושאים שונים שקשורים לחייה ופועלה של גולדה מאיר, בעיקר בתפקידה כראש הממשלה. ענייני חברה, ביטחון, טרור ומדיניות חוץ

הפרסום כולל קישור לספר ההנצחה וכן פרסומים נוספים על אודות ראש הממשלה הרביעית של ישראל.

המשך לקרוא