תוכן עניינים

  1. אמבוא
  2. ב 1981
  3. ג 1982
  4. ד 1983
  5. ה 1984
  6. ו 1985

כאן מרוכזים סטנוגרמות ישיבות ממשלת ישראל החל מ-1981 ועד 1985.
הישיבות מסודרות לפי שנים בסדר כרונולוגי.

הסטנוגרמות נסרקו בפורמט OCR וניתן לבצע בהם חיפוש גוגל ולעבור לנושא הנידון בישיבה ע"י הקלדה על התגיות שבתוך המסמך (יש להוריד את המסמך קודם).

הישיבות נמצאות בתהליכי חשיפה והנגשה ויהיו זמינות בחודשים הקרובים.

המשך לקרוא