תוכן עניינים

 1. אמבוא
 2. ב מנהלת העם – 1948
 3. ג מועצת העם 1948
 4. ד מועצת המדינה הזמנית 1948 – 1949
 5. ה 1948
 6. ו 1949
 7. ז 1950
 8. ח 1951
 9. ט 1952
 10. י 1953
 11. יא 1954
 12. יב 1955
 13. יג 1956
 14. יד 1957
 15. טו 1958
 16. טז 1959
 17. יז 1960
 18. יח 1961
 19. יט 1962
 20. כ 1963
 21. כא 1964
 22. כב 1965
 23. כג 1966
 24. כד 1967
 25. כה 1968
 26. כו 1969
 27. כז 1970
 28. כח 1971
 29. כט 1972
 30. ל 1973
 31. לא 1974
 32. לב 1975
 33. לג 1976
 34. לד 1977
 35. לה 1978
 36. לו 1979
 37. לז 1980
 38. לח 1981
 39. לט 1982
 40. מ 1983
 41. מא 1985
 42. מב 1993

כאן מרוכזים סטנוגרמות ישיבות ממשלת ישראל החל מאפריל 1948 (מועצת-העם) ועד שנת 1993.
הישיבות מסודרות לפי שנים בסדר כרונולוגי.

הסטנוגרמות נסרקו בפורמט OCR וניתן לבצע בהם חיפוש גוגל ולעבור לנושא הנידון בישיבה ע"י הקלדה על התגיות שבתוך המסמך (יש להוריד את המסמך קודם).

ישיבות מהשנים 1968 ואילך נמצאות בתהליכי חשיפה והנגשה ויהיו זמינות בחודשים הקרובים.

 

המשך לקרוא