מבוא

בארכיון המדינה מופקדים 44 כרכים של שנתוני ממשלה משנת תש"י (שיצא לאור בנובמבר 1949) ועד שנת תשס"ד – תשס"ה (שיצא לאור אוגוסט 2006).

השנתונים יצאו לאור מטעם גופים שונים: מזכירות הממשלה, שירותי ההסברה במשרד ראש הממשלה, מרכז ההסברה (שהיה כפוף בתחילה למשרד רה"מ ועבר למשרד החינוך) ומטה ההסברה במשרד החינוך.

בפתיחה לשנתון הראשון כתב מזכיר הממשלה דברי מבוא המבטא את תחושת הראשוניות והעדר מבנה ארגוני יציב במדינה שקמה זמן לא רב לפני הוצאתו:

"בדיחלו ורחימו מוגש בזה הכרך הראשון של שנתון הממשלה, נעשה נסיון לתת בו בנוסח מרוכז חומר עובדתי על מוסדות המדינה מיבנם ופעולתם.

משרדי הממשלה בצעדיהם הראשונים עדין לא נתגבשו .
עדין לא קיבלו צורתם הקבועה הרי שאין לראות בחומר המוגש משום גושפנקה למיבנה המשרדים כפי שתור בספר. מכאן אף האיחור בהוצאתו.
יבואו על הברכה כל העובדים במשרדי הממשלה בכנסת ובצבא שטרחו בהכנת פרקי השנתון.
הלשכה הסטטיסטית על הכנת רשימת היישובים והלוחות הסטטיסטיים , המדפיס הממשלתי ועובדי הדפוס על הצורה הנאה ששיוו לשנתון"

מזכיר הממשלה

השנתונים כללו סקירות על המבנה הארגוני ועל הפעילות העיקרית של משרדי הממשלה ושאר מוסדות המדינה (הכנסת, לשכת הנשיא, צה"ל ועוד) בשנה שחלפה מפרסום השנתון הקודם ורשימות של בעלי התפקידים המרכזיים במוסדות אלה בזמן הוצאת השנתון. בנוסף קיים מקבץ תמונות בכל שנתון וכן סדרת פרסומות/חסויות בסופו.

בחלק מהשנים קיים גם תקציר באנגלית בסוף השנתון אולם בשנים המאוחרות יותר כבר השנתון יצא בפורמט עברית-אנגלית מלא.

בפתיחת השנתונים הראשונים קיים נאום או מאמר של ראש הממשלה שאותו הוא בחר להבליט ולהדגיש.

בפרסום זה ריכזנו עבורכם את כול השנתונים בפורמט סריקה הכולל OCR המאפשר חיפוש מידע בתוך הקובץ הסרוק.

המשך לקרוא