• עורכת הפרסום:
    לואיז פישר
  • פורסם:
    ינואר 2021
  • תמונה:
    סדרת ספרי התעודות

איך קיבלו מנהיגי ישראל את ההחלטות הגורליות על הקמת המדינה, על יציאה למלחמה וחתימה על הסכמי שלום? כיצד התהוו יחסי ישראל עם המעצמות, "היחסים המיוחדים" עם ארצות הברית וניתוק היחסים עם ברית המועצות, קשרים עם מדינות מתפתחות באסיה ובאפריקה וסבך היחסים עם האו"ם, והיכן התפרסם החוזה הסודי עם צרפת ובריטניה ערב מבצע סיני?

תשובות לשאלות אלו ולרבות אחרות מופיעות בתעודות שהתפרסמו בסדרת הספרים הראשונה על מדיניות החוץ של ישראל, שהחלה לצאת לאור בשנת 1979 בהוצאת ארכיון המדינה. עתה נסרקו הספרים בצורת תיק בארכיון והם נגישים לכל גולש באתר זה כמו כל תיק ארכיוני אחר. נוסף לכך ניתן לחפש מילים וביטויים בתוך הספרים באמצעות טכנולוגיית OCR.

המשך לקרוא