• תמונה:
    חברי מועצת עיריית ירושלים נפגשים עם הנציב העליון ארתור ווקופ, 1935, אוסף תצלומים של הרברט ואדווין סמואל, ארכיון המדינה

מבוא

ארכיון המדינה הוא הגוף החשוב ביותר לשמירת חומר הארכיוני שיצרה מדינת ישראל. אולם נוסף לכך הוא אחד הארכיונים החשובים ביותר לתקופת המנדט הבריטי – 30 השנים שקדמו לקום המדינה. בפרסום זה אנו מציגים לציבור שורה של תערוכות ופרסומים באתר ארכיון המדינה ובבלוג שלו שהכנו על בסיס החומר הארכיוני העשיר שברשותנו. לצד אלה אנו מציגים את האוספים המרכזיים של תקופת המנדט שברשותנו.

תיעוד זה מספר את סיפורן של שלוש קבוצות: השליטים הבריטים, האוכלוסייה הערבית-פלסטינית והאוכלוסייה היהודית. מטבע הדברים החומר הארכיוני הבריטי מתמקד בשלטון הבריטי אשר שאף בתחילה להגשים את הצהרת בלפור להקים בית לאומי לעם היהודי בלי לפגוע באוכלוסייה הבלתי היהודית – אך בהדרגה הפכה ההצהרה לנטל על כתפיו והוא ביקש לצמצם את התחייבותו להגשמתה. בה בעת הנחיל השלטון הבריטי לארץ מפעלי פיתוח ומנהל גדולים וחשובים.

לצד זאת משקף תיעוד זה גם את פעילותם של הערבים והיהודים בארץ ישראל באותה עת. רוב מנהיגי ישראל בדור הראשון והשני לקיומה חיו בארץ ישראל בתקופת המנדט והחוויות שספגו אז השפיעו על הדרך בה הנהיגו את מדינת ישראל. התנועה הלאומית הפלסטינית צמחה בגלל האתגר שהציבה בפניה התנועה הציונית – אך דיכוי "המרד הערבי" (1939-1936) הקשה עליה עוד יותר את ההתמודדות עם היישוב היהודי ועם מדינת ישראל לאחר הקמתה.

המשך לקרוא