תוכן עניינים

 1. אמבוא
 2. ב נבון מקדם את חתימת השלום עם מצרים
 3. ג מגשר ומפשר: נבון והשלום עם מצרים
 4. ד נבון ויחסי ישראל-מצרים בצל רצח הנשיא סאדאת
 5. ה "כותל דמעות" בלב הסערה – ביקורי יצחק נבון בחבל ימית ערב פינויו
 6. ו רבקה גובר ויצחק נבון – 'אם הבנים' והשלום עם מצרים
 7. ז "אנא תעשה שלום" – ילדים כותבים על השלום עם מצרים
 8. ח "אדוני הנשיא, אתה בביתך": יצחק נבון מארח את הנשיא מיטראן בישראל, מארס 1982
 9. ט הנשיא יצחק נבון – היחסים עם גרמניה וזיכרון השואה.
 10. י Mr. President – הנשיא נבון ונשיאי ארצות הברית. חלק ראשון – ג'ימי קרטר
 11. יא Mr. President הנשיא נבון ונשיאי ארצות הברית – חלק שני רונלד רייגן
 12. יב "ביקור או קרש קפיצה" – נבון בארצות הברית בצל שמועות על עתידו הפוליטי
 13. יג אנחנו נשארים בבית – הנסיעות שהנשיא נבון לא נסע לחו"ל
 14. יד פעילותו של נבון במלחמת של"ג והקמת ועדת כַּהַן
 15. טו הנשיא נבון ונעדרי קרב סולטאן יעקב
 16. טז פעילות הנשיא נבון בחג העצמאות ה-35 – "שנת הגבורה"
 17. יז סיום כהונתו של הנשיא נבון ותחילת כהונתו של הנשיא הרצוג

אל תפקידו כנשיא הוצנח נבון ביוזמת מפלגת 'המערך' ושימש לכאורה כנשיא 'אופוזיציונר' בממשלת ימין. עם זאת, הוא תיאר יחסי פעילות תקינים, שלעיתים אף הבשילו לכדי יחסים אישיים של ממש עם חבריה. לדבריו, ראש הממשלה בגין נהג בו כבוד והוא החזיר לו כבוד. ככלל, שמר על הממלכתיות המצופה ונהג בזהירות בעניינים פוליטיים. בתחום המדיני, היה נבון מעורב בתהליך השלום עם מצרים,  ובחתימת חוזה השלום במארס 1979. לאחר מכן אירח את נשיא מצרים אנוואר סאדאת בישראל, ביקר במצרים וקשר עימו קשרי ידידות. הוא פגש את הנשיאים האמריקאים ג'ימי קרטר ורונלד רייגן ואירח את נשיא צרפת פרנסואה מיטראן. אך לעיתים, כך העיד, התרחשו גם עימותים יוצאי דופן עם ראש הממשלה כמו קריאתו להקים ועדת חקירה ממלכתית בעקבות הטבח במחנות הפליטים סברה ושתילה בבירות.

שער ראשון  – דרכו של יצחק נבון, איש ציבור, איש רוח ואיש משפחה

שער שני – פעילותו של הנשיא נבון בתחום החברתי והתרבותי

שער רביעי – פעילותו של יצחק נבון כשר החינוך והתרבות

שער חמישי – פעילותו הספרותית של יצחק נבון

המשך לקרוא