• עורך ראשי:
    אלחנן רחמים

משטרת המנדט (Palestine Police Force) הייתה כוח משטרה שפעל בארץ ישראל בתקופת שלטון המנדט הבריטי, בין השנים  1920 ל-1948, וקדם למשטרת ישראל.

משטרת המנדט היוותה את הארגון המרכזי של שלטונות המנדט הבריטי לאכיפת החוק בתקופת שלטונם.

בשנת 1936 הוקמה משטרת היישובים העבריים שהייתה מסופחת למשטרת המנדט ותפקידה – הגנה ושמירה על היישובים היהודיים ברחבי הארץ.

בארכיון המדינה מופקדים עשרות אלפי תיקים מתקופת המנדט הבריטי וביניהם אוסף של כ-5000 תיקי משטרה הכוללים יומני אירועים של תחנות משטרה, תיקי חקירה של אירועים פלילים כגון מקרי רצח ,שוד, גניבה , וחטיפה.

במהלך חשיפת התיקים והנגשתם לציבור התמקדו עובדי ארכיון המדינה בהיבט הגנאלוגי של החומר ודלו מהתיקים את שמות האנשים שהוזכרו בהם.

במקרים רבים מצאנו תיעוד למאות אירועים ותקריות שכללו חקירות של מקרי רצח ופציעה של נוטרים, לוחמי מחתרות ואזרחים שהוכרו בהמשך כנפגעי פעולות איבה או כחללי מערכות ישראל.

התיעוד הרב והעדויות מנקודת המבט של השלטון הבריטי לצד חומרי החקירה והסיפורים המתגלים לציבור שופכים אור חדש על מאורעות אלו.

המשך לקרוא