• עורכים:
    מיכל זפט וחגי צורף
  • הקדים מבוא:
    מוקי צור
  • תאריך הפרסום:
    18 באפריל 2013

מכתביה של רחל לשלומית קלוגאי נמצאים באוסף התיעוד האישי שלה שהוא חלק מארכיונו של יצחק בן צבי, שהועבר מיד בן-צבי לארכיון המדינה לפני שנים אחדות.  באוסף של שולמית קלוגאי יש גם מחברות הוראה, שירים ותרגומים מפרי עטה ומכתבים רבים. מכתבי רחל לשולמית משקפים, כטבעם של מכתבים בין חברות קרובות, בעיקר חוויות אישיות  ואינם עוסקים בהתלהבות חלוצית וציונית. רחל מספרת בגילוי לב על מכאוביה אך בד בבד שזורים במכתביה אופטימיות והומור. המכתבים שופכים אור על אהבותיה וגעגועיה ועל כמיהתה לחברות אמת ולאהבה, אך גם מגלים משהו מיחסה האמביוולנטי לבדידות שהיא חווה.

את המכתבים מקדימה רשימתו של מוקי צור, חוקר העלייה השנייה ומחשובי החוקרים את חייה ואת יצירתה של רחל המשוררת, על חשיבותם של המכתבים להבנת דמותה ויצירתה של רחל ועל תרומתם לחקר פרקי חייה.

 

המשך לקרוא