ההיסטוריה של מדינת ישראל עשירה בתנועות מחאה חברתית שקמו ובפעולות מחאה שביצעו התנועות האלו . לידת המדינה בעת סערת מלחמה והעלייה ההמונית שזרמה אליה בשעה של מצוקה כלכלית חמורה, יצרו מתחילתה פערים כלכליים, חברתיים ותרבותיים גדולים בין אוכלוסיות שונות. קווי השבר נוצרו בין האוכלוסייה הוותיקה "אשכנזית" ברובה, לבין אוכלוסיית העולים ברובה "מזרחית".  המציאות הזו יצרה כר נרחב לפעולות מחאה חברתית, שבעשורים הראשונים למדינה התאפיינו לא פעם כפעולות נגד קיפוח על  רקע עדתי.

מקור נוסף לפעולות מחאה חברתית היו המשברים הכלליים שליוו את המדינה והביאו לאבטלה נרחבת. גם בעת של רווחה כלכלית המשיכו פעולות המחאה בדרישות לשיפור תנאי העבודה של קבוצות עובדים שחשו מקופחות לעומת קבוצות אחרות, או שטענו שאינן מתוגמלות כראוי. מחאה שהייתה ומוסיפה להתקיים קשורה ליחסי דת ומדינה וליחסים בין דתיים וחילונים בישראל.

בשנים האחרונות היו אלו יוקר המחייה ומצוקת הדיור שהוציאו רבבות לרחובות, או טענות על יחס אלים ובלתי ראוי מצד מוסדות השלטון והחוק כלפי קבוצות אוכלוסייה שונות.

בקובץ זה ריכזנו ונוסיף לרכז פרסומים שערכנו ונוסיף לערוך על פעולות מחאה בנושאים שונים.

 

המשך לקרוא