• עורכים:
    שלמה מארק וחגי צורף
  • צילום:
    אביו של יוסל'ה שוחמכר מחבק את בנו, עם שובו לארץ, אתר "חבדופדיה"

"הילד איננו, יש צו של בית המשפט העליון שאין בידינו לקיימו, יש סבל נורא של ההורים, שאין אנו יכולים לעזור להם במאומה, יש בעיה המסעירה את המדינה ומרבה מחלוקת וריב אחים. אינני צריך להרחיב את הדיבור, חברי הממשלה בתוך עמם הם יושבים ויודעים את הנעשה, אני חש זאת בתוך משרדי.

(גדעון האוזנר, היועץ המשפטי לממשלה – פרוטוקול ישיבת הממשלה 24.6.62)

בתחילת שנות ה 60' הפך סכסוך משפחתי לנושא שהסעיר את דעת הקהל בישראל והעלה על פני השטח את המתח בין דתיים לחילונים במדינת ישראל.

המשך לקרוא