• פורסם לראשונה:
    28 לדצמבר 2016

מבוא

דבר השר הממונה לשעבר, חה"כ צחי הנגבי
ממשלת ישראל הכירה בחובתה לפעול במהירות על מנת לסייע לחשיפת מלוא התמונה בפרשת היעלמותם של ילדי תימן וילדים בני תפוצות אחרות. זהו צעד אמיץ, חשוב ותקדימי, בכיוון של בניית אמון מחודש וריפוי השסעים בחברה הישראלית.

דבר גנז המדינה לשעבר, דר' יעקב לזוביק
תפקידו של הארכיון הוא לאפשר לאזרחים לראות מה עשו הפקידים. השאלות והחשדות בעניין היעלמותם של הילדים התחזקו בגלל שהתיעוד עצמו היה סגור. כעת הוא פתוח לציבור. בנוסף על התיעוד עצמו, הכנו חומרים שיעזרו להתמצא בו

לאוסף המלא

www.archives.gov.il/yco