• פורסם לראשונה:
    ערב יום כיפור תש"ע
  • עודכן :
    אלול תשפ"ג
  • תמונות רקע:
    מתוך אוסף תצלומי מברקה

בצהרי יום הכיפורים תשל"ד, 6 באוקטובר 1973, קטעו צפירות אזעקה את השקט של החג וניתן האות לתחילתה של מלחמת יום הכיפורים, שהפכה מאז ועד היום לפצע מדמם. המלחמה אמנם הסתיימה בניצחון, אך נהרגו בה כ-2,656 חיילים, מאות נפלו בשבי ומעל ל-7,200 חיילים ואזרחים נפצעו. ימי הלחימה ותוצאותיה היו ימים קשים מנשוא למדינה שרק כמה חודשים קודם לכן, ציינה את יום עצמאותה העשרים וחמישה.

נקים ישראלים תחת אש במלחמת יום הכיפורים, ארכיון המדינה, אוסף מברקה, טס-3009/256

טנקים ישראלים תחת אש במלחמת יום הכיפורים, ארכיון המדינה, אוסף מברקה, טס-3009/256

במלאת חמישים שנה למלחמת יום הכיפורים מעמיד ארכיון המדינה לרשות הציבור אוסף גדול של חומרי ארכיון, שרובו מוצג לעיון לראשונה. אלפי תיקים שהופקדו בארכיון ובהם מאות אלפי עמודים תיעדו בזמן אמת את ההתרחשויות בכל הזירות: המדינית, הצבאית, הבינ"ל, הציבורית והאזרחית. אלו באות לידי ביטוי בפרוטוקולים של דיוני הממשלה, בהתייעצויות מדיניות-צבאיות (קבינט המלחמה), בדיוני ועדות הכנסת, בהתכתבויות של משרד החוץ, במסמכים צבאיים, מדיניים ואזרחיים, בעדויות, דיווחים ודיונים  ובהערכות מצב בעניין ניהול המלחמה והגנה אזרחית והיערכות העורף במהלכה. כמו כן מכיל האוסף תצלומים, הקלטות קול וסרטים רבים.

האוסף מאפשר הצצה מרתקת אל תהליך קבלת ההחלטות, בתנאי אי הוודאות של המנהיגים, אל הלחימה בחזיתות, להתמודדות העורף הישראלי, למגעים המדיניים שהתקיימו בשלהי המלחמה ובסיומה עם מצרים וסוריה, בתיווך ארצות הברית, ולדרך שהובילה להסדרי הפרדת הכוחות עם מצרים וסוריה והסתיימה בסוף מאי 1974.

עם תום תקופת ההגבלה הקבועה בחוק על עיון בחומרים אלה, פעל ארכיון המדינה לחשוף ולאגד באוסף זה את מירב החומרים שניתן להעמיד לרשות הציבור.

קישור ישיר לרשימת התיקים באוסף

לצד אוסף זה, אנו מציגים פרסום מחודש :סיפור מלחמת יום הכיפורים – יום אחר יום המספר את סיפור המלחמה ב-27 פרקים קצרים, שכל אחד מהם מוקדש  לאירועי יום אחד במלחמה. המסמכים המוצגים בו שופכים אור על הדרך שבה הנהיגה ממשלת ישראל את המדינה וניהלה את המלחמה בהיבטיה המדיניים והצבאיים. הפרסום הוצג לראשונה ב-2018, עודכן ב-2021, וכעת, עם פתיחת המסמכים החדשים, מאפשר ראייה רחבה יותר של האירועים בהקשרם.

בצד האוסף, מוצגת לציבור גם תערוכה בשם אז תן שלווה ותן גם כוח המאגדת תצלומים נבחרים מתוך אוסף תצלומי המברקה של מלחמת יום הכיפורים. התערוכה  מתמקדת ברגעים מסוימים של המלחמה, בחיילים שבשטח, בהווי צבאי, בפצועים ובשבויים, במאמצי העורף, בהפגנות במהלך המלחמה ולאחריה ובהתמודדות עם השכול.

אנו מקווים שתמצאו באוסף זה עניין רב.

אלול תשפ"ג ספטמבר 2023

המשך לקרוא