• עורך:
  חגי צורף ועובדי מחלקת תיעוד והנצחה
 • פורסם לראשונה:
  ערב יום כיפור תש"ע
 • עודכן :
  6 באוקטובר 2021
 • צילום:
  ראש הממשלה גולדה מאיר, שר הביטחון משה דיין ואלוף פיקוד הצפון יצחק חופי, בשיחה עם חיילים ברמת הגולן לאחר מלחמת יום הכיפורים, 21 בנובמבר 1973
 • צלם:
  רון פרנקל, לע"מ

תוכן עניינים

 1. אמבוא
 2. ב הצבא המצרי והצבא הסורי עומדים לפתוח בהתקפה על ישראל בשבת 6.10.73 לפנות ערב
 3. ג התכתבות עם שר החוץ אבא אבן בניו-יורק לפני ובמהלך מלחמת יום הכיפורים, 18.10.1972-1.10.1973
 4. ד קבינט המלחמה
 5. ה חליפת מברקים בין לשכת רוה"מ ושליחה בארה"ב
 6. ו ישיבות ועדת החוץ והביטחון של הכנסת במהלך המלחמה
 7. ז סיכומי המלחמה שערך מרדכי גזית
 8. ח תיקים שעוסקים במלחמת יום הכיפורים
 9. ט דצמבר 1972-אפריל-מאי 1973: התרעות על פרוץ מלחמה שלא התממשו
 10. י 5-3 באוקטובר 1973 – פרק מורחב
 11. יא 6 באוקטובר 1973 – פרק מורחב
 12. יב 7 באוקטובר 1973
 13. יג 8 באוקטובר 1973
 14. יד 9 באוקטובר 1973
 15. טו 10 באוקטובר 1973
 16. טז 11 באוקטובר 1973
 17. יז 12 באוקטובר 1973
 18. יח שבת 13 באוקטובר 1973
 19. יט 14 באוקטובר 1973
 20. כ 15 באוקטובר 1973
 21. כא 16 באוקטובר 1973
 22. כב 17 באוקטובר 1973
 23. כג 18 באוקטובר 1973
 24. כד 19 באוקטובר 1973
 25. כה שבת 20 באוקטובר 1973
 26. כו 21 באוקטובר 1973
 27. כז 22 באוקטובר 1973
 28. כח 23 באוקטובר 1973
 29. כט 24 באוקטובר 1973
 30. ל 25 באוקטובר 1973
 31. לא 26 באוקטובר 1973
 32. לב שבת 27 באוקטובר 1973
 33. לג 28 באוקטובר 1973
 34. לד 31-29 באוקטובר 1973
 35. לה ריכוז ישיבות הממשלה
 36. לו ריכוז התייעצויות מדיניות-ביטחוניות (קבינט)
 37. לז יומנו של מנהל לשכת ראש הממשלה אלי מזרחי

בצהרי יום הכיפורים תשל"ד, 6 באוקטובר 1973, קטעו צפירות אזעקה את השקט של החג וניתן האות לתחילתה של מלחמת יום הכיפורים, שהפכה לפצע מדמם עד היום.

מאות רבות של תיקים המכילים מאות אלפי עמודים שהופקדו בארכיון המדינה מתעדים בזמן אמת את דיוני הממשלה, ישיבות הקבינט, דיוני ועדות הכנסת, התכתבויות של משרד החוץ ועוד ועוד.

רוב החומר המכיל חומר בטחוני מוגבל לעיון עד לשנת  2023 (50 שנה) אולם מעת לעת מתאפשר לנו להציג לציבור חלקים מאוסף זה.

פרסום זה כולל בשלב זה, תרשומות מלשכת ראש הממשלה בארבעת ימי הלחימה הראשונים, אוסף של כל דיוני ועדות החוץ והביטחון של הכנסת בזמן המלחמה, הצצה לאוסף של מאות מברקים שהוחלפו בין לשכת ראש הממשלה לבין שגרירות ישראל בוושינגטון ושר החוץ בניו יורק, וסיכומי מנכ"ל לשכת ראש הממשלה מרדכי גזית ואת המברק שהעביר המוסד על כך שהולכת לפרוץ מלחמה תוך שעות.

 

הרחבת הפרסום, 6 באוקטובר 2021

 במלאת 48 שנים לפרוץ המלחמה חשף ארכיון המדינה תיעוד חדש על התנהלות מנהיגי המדינה ערב המלחמה ובמהלך המלחמה. תיעוד זה כולל את 61 הפריטים הבאים המתפרסמים כאן לראשונה:

14 סטנוגרמות של ישיבות ממשלה;

21 סטנוגרמות של התייעצויות מדיניות-ביטחוניות (קבינטים);

26 קטעים מיומנו של מנהל לשכת ראש הממשלה אלי מזרחי. יומן זה נרשם בכתב יד בלתי קריא ורק שנה לאחר המלחמה הוא פוענח ולאחר מכן הוקלד. יומן זה לא הוגש לוועדת החקירה הממלכתית בראשות השופט שמעון אגרנט.

תודתנו לעובדי מחלקת החשיפה המסווגת של ארכיון המדינה ולעובדי הצנזורה הצבאית על חשיפת פריטים אלה.

פריטים אלה מכילים 1,292 עמודים והם מרוכזים בתיק ארכיון המדינה: "תעודות לפרסום מלחמת יום הכיפורים 2021". קישור לתיק.

לעיון במסמכים יש לגלול את התיק ולאתר אותם למטה מצד שמאל.

לצד התיעוד אנו מפרסמים כאן 26 פרקים חדשים ובהם מבואות כרונולוגיים המבוססים על הפריטים החדשים שנחשפו ועל פריטים נוספים שנחשפו בעבר בארכיון המדינה ובארכיון צה"ל. הראשון שבהם: "דצמבר 1972-אפריל-מאי 1973: התרעות על פרוץ מלחמה שלא התממשו", והאחרון: "31-29 באוקטובר 1973". כמו כן הוספנו שלושה פרקים של רשימות ישיבות הממשלה, ישיבות הקבינט ויומנו של אלי מזרחי. העורך הראשי של המבואות: חגי צורף. עורכים נוספים: ליה בן-צבי, מיכל זפט, ארנון למפרום, שלמה מארק, נורית מדר, לואיז פישר ואמיר קוגן.

לקריאה נוספת אנו ממליצים לעיין בספר "גולדה מאיר, הרביעית בראשי הממשלה, מבחר תעודות ומבואות מפרקי חייה (1978-1898)", עמ' 582-505. סריקת הספר מונגשת באתר ארכיון המדינה. העמודים הרלוונטיים בסריקה הם 612-535. נוסף לכך אנו מציעים לעיין בפרסום "ממשלת גולדה מאיר וועדת אגרנט".

המשך לקרוא