"ישנם פרוטוקולים – והכל נעול, כאילו שזה כל הסודות של הפצצה העתידית של מדינת ישראל" במילים אלו, פתח ח"כ ניסן סלומינסקי – יו"ר ועדת החוקה חוק ומשפט בכנסת, את ישיבת הוועדה בתאריך ה-21/6/2016. כינוסה נועד לדון בבקשה לפתיחת הפרוטוקולים של ועדת החקירה הממלכתית בפרשת ילדי תימן ואחרים, שכונתה גם ועדת כהן – קדמי.

במסגרת זו, הביעו חברי הכנסת דעה אחידה: "בקשתי היא דבר אחד – לפתוח את הארכיונים" (מאיר כהן, יש עתיד), "מצפה מכם שתסירו את החיסיון ותחשפו את חומרי החקירה" (נאוה בוקר, הליכוד), "פתיחת הפרוטוקולים והוצאת הספק.. זה הדבר שמתבקש" (יואב בן צור, ש"ס). גם יתר הדוברים נקטו בלשון דומה.

השר בוחן את שיטות העבודה בביקור במשרדי ארכיון המדינה – אוקטובר 2016 / צילום: ד"ר יוסף דרזנין

מספר ימים לאחר מכן, בתאריך ה-26/6/2016, התקבלה החלטת ממשלה ראשונה בעניין הקוראת לבדיקת החומרים ולהכנת מתווה לחשיפתם לציבור.

השר צחי הנגבי, הממונה על ביצוע ההחלטה, הטיל על ארכיון המדינה את פעולת זיהוי החומר חשיפתו והצגתו לציבור.

עובדי ארכיון המדינה החלו לבצע. הם איתרו את ההפקדות המכילות את חומרי הוועדות שחקרו בנושא פרשת ילדי תימן ואחרים. כך נוצרה רשימה של כ-3500 תיקים:

  • תיקי חקירה שנפתחו עבור כל נעדר שהוגשה לגביו תלונה בכל אחת מהוועדות.
  • תיקי מוסדות ציבור בהן עשו הוועדות שימוש בעת חקירתן, כגון: תיקי מרכזי רפואה, תיקי בתי עלמין, תיקי משטרה וכד'.
  • פרוטוקולים של ועדת החקירה הממלכתית, ובתוכם מאות עדויות שנמסרו בפניה אם ביוזמתה או כמענה לקריאתה לאזרחים לבא ולהעיד בפניה.
  • חומרי חקירה שנוצרו על ידי ועדת בהלול מינקוסקי וכן ועדת שלגי.

התיקים נסרקו למדיה דיגיטלית, על-מנת שניתן יהיה להציגם אחר-כך באתר האינטרנט של הארכיון. לאחר הסריקה הוקם צוות לבדיקת החומר על פי התקנות והכללים שנקבעו על ידי המשפטנים. המתווה קבע נהלים למגוון סוגי החומר.

במהלך פעולת הבדיקה ביצע הצוות תיוג מקיף לפי מילות מפתח, על מנת לאפשר איתור מהיר של המידע. תגיות אלו מהוות מעין מפת תוכן לפרשת ילדי תימן. השימוש בהן מאפשר למצוא תיקים לפי מגוון כיווני חיפוש: אישים (שמות הנעדרים, ושמות של מעורבים בפרשה), גופים ארגוניים (מוסדות שהוועדות זיהו כקשורות בפרשה לרבות מחנות עולים, מעברות, בתי חולים, בתי עלמין, גופי שלטון, ועוד), אירועים (כגו: מרבד הקסמים, אירועי יהוד, מבצע קורת גג וכיו"ב), נושאי מפתח (שיבושי שמות, צווי גיוס, ענייני אימוץ, עלייה וקליטה, ועוד). כן נרשמו מקומות גאוגרפיים בולטים בסך הכל נעזרנו בכ-2,000 תגיות, מתוכן יותר מ-1,000 שמות ילדים נעדרים.

במהלך חודש נובמבר 2016 קיבלה הממשלה את מתווה החשיפה שהגיש השר הנגבי, ובחודש דצמבר אישרה אותו ועדת חוקה חוק ומשפט בכנסת, הוועדה שפתחה הליכים אלו.

החומר מרוכז באופן המאפשר לשני סוגי קהלים לימוד ועיון מעמיק בחומרי החקירה. במעגל הראשון בני המשפחות אשר יבקשו להשלים מידע אודות הנעדרים. המעגל הרחב יותר הוא כל מי שמתעניין בפרשה.

ארכיון המדינה ערוך למתן שירות בעניין חומרים אלו, ומספק הדרכה לחיפוש מיטבי בתיקים באמצעות דף הבית בכתובת www.archives.gov.il/yco