רשימת התעודות בפרסום "מאחורי הקלעים של משפט אייכמן" וביבליוגרפיה