רשימת התעודות בפרסום "מאחורי הקלעים של משפט אייכמן" וביבליוגרפיה

לכידתו של אדולף אייכמן, הבאתו ישראל והכנות לכליאתו ולחקירתו

 1. ישיבת ממשלת ישראל, ירושלים, 23 במאי, 1960

ראש הממשלה דוד בן-גוריון מודיע בישיבה על לכידתו של אייכמן על ידי שירותי הביטחון. מתקיים דיון על נסיבות לכידתו של אייכמן, על נכונותו להישפט בישראל ועל מינוי סנגור לו.

2. יוסף נחמיאס, המפקח הכלי של המשטרה, אל ראש אגף ארגון ומפקד מחנה המעצר, תל אביב, 25 במאי 1960, ארכיון המדינה,  חט' 79.11, א/3062/1

הוראות להכשרת בית המעצר ביגור למחנה מעצר מיוחד (שנקרא מחנה אייר) לשם כליאתו של אדולף אייכמן.

3. יוסף נחמיאס, המפקח הכללי של משטרת ישראל אל ניצב אברהם זלינגר, 25 במאי 1960, ארכיון המדינה, חט' 79.11, א/3062/1

מינויו של אברהם זלינגר לראש צוות החוקרים בתיק אדולף אייכמן (לשכה 06), הדגשים בחקירה והנושאים שיש להימנע מלחקור כדי שלא לפגוע בהמשך הפעולות של שירות הביטחון הכללי

 

השפעת לכידתו של אייכמן על יחסי ישראל – ארגנטינה

4. משרד החוץ אל נציגויות ישראל, ירושלים, 7 ביוני, 1960, ארכיון המדינה,  חט' 93.43 חצ/293/13

נוסח המכתב שנשלח לממשלת ארגנטינה ובו מידע על נסיבות גילויו של אייכמן כתוצאה מפעולתה של "קבוצת מתנדבים", ועל העברתו מרצונו הטוב לידי ממשלת ישראל. ממשלת ישראל לא ידעה כלל על תפיסת אייכמן. במכתב נכללה הצהרתו של אייכמן     במכתב נכללה הצהרתו של אייכמן על נכונותו להישפט בישראל מרצונו החופשי.להרחבה על פרשת אייכמן ויחסי ישראל – ארגנטינה בפרק: "לכידת פושע המלחמה אדולף אייכמן והבאתו לישראל" בתוך הספר: תעודות למדיניות החוץ של ישראל, כרך 14, 1960, ערך: ברוך גלעד, ארכיון המדינה, ירושלים, תשנ"ז

5. רחבעם עמיר, ציר ישראל בוורשה אל חיים יחיל, מנכ"ל משרד החוץ, ורשה, 9 ביוני, 1960, ארכיון המדינה, חט' 130.09 חצ/2307/8                                       

הצעה להזמין את גרמניה ופולין להגיש תביעות להסגרתו של אייכמן כדי להקל את לחצה של ממשלת ארגנטינה על ישראל בעניין החזרתו של אייכמן לשטחה.

6. סקר שבועי מס' 44 של משרד החוץ, ירושלים, 10 ביוני, 1960, ארכיון המדינה, חט' 93.43 חצ/293/13

על יחסי ישראל עם ארגנטינה סביב פרשת אייכמן. הסיבות לנוסח המברק אל שר החוץ הארגנטיני בעניין "קבוצת מתנדבים" שלכדה את אייכמן, ובמרכזן הרצון לצמצם את הפגיעה בריבונותה של ארגנטינה. תגובות       ממשלת ארגנטינה לפרשה.

7. שני מברקים בעניין הימצאותו של יוזף מנגלה בארגנטינה: א. משה דק, הממונה על שגרירות ישראל בוינה אל חיים יחיל, מנכ"ל משרד החוץ, וינה, 10 ביוני 1960. ב. חיים יחיל, מנכ"ל משרד החוץ אל אליעזר (פליקס) שנער, ראש משלחת ישראל בקלן, ירושלים, 11 ביוני, 1960, ארכיון המדינה, חט' 130.09 חצ/2355/1

הצעות לשימוש בידיעה על הימצאו של מנגלה בארגנטינה כדי להוכיח שארגנטינה לא הייתה מסגירה את אייכמן בדרכים המקובלות.

8. חיים יחיל, המנהל הכללי של משרד החוץ אל ראשי נציגויות ישראל בחו"ל, ירושלים, 17 ביוני, 1960, ארכיון המדינה,  חט' 93.43 חצ/293/13

הנחייה להפעיל לחץ ציבורי על ממשלת ארגנטינה ולעודד ארגונים לפעול נגד תביעת ארגנטינה להחזרת אייכמן ונגד פנייתה למועצת הביטחון.

9. חליפת מכתבים בין לותר הרמן (ארגנטינה) למשרד המשפטים, קורונל סוארז (ארגנטינה), 3 בפברואר, 1961 מכתבו של הרמן (גרמנית/ ותרגום לעברית), תשובת משרד המשפטים: 31 במרס, 1961, ארכיון המדינה, חט' 74, א/3145/3

הרמן מבקש תגמול כספי על סיועו באיתורו של אייכמן בארגנטינה, בהתאם להבטחה למתן פרס, שקיבל ידי טוביה פרידמן, ראש המכון לדוקומנטציה. הרמן מאיים שאם לא ייעתרו לבקשתו  – יחשוף את פרשת חטיפתו של אייכמן ואת המעורבים בה. משרד המשפטים משיב  שמדינת ישראל לא הציעה פרס על לכידתו של אייכמן וכל הבטחה בעניין זה אינה על דעת המדינה.

ב-1972 החליטה ראש הממשלה גולדה מאיר להכיר בחלקו החשוב של לותר הרמן באיתורו ובלכידתו של אייכמן, ובאפריל אותה שנה שילמה לו ממשלת ישראל את מלוא סכום הפרס שהובטח.


אייכמן בבית המשפט רישום

רישום של אדולף אייכמן בעת משפטו בבית העם בירושלים, ארכיון המדינה, טס/3007/203, רשם: בני עדן

התגובות בעולם ללכידתו אייכמן ולהבאתו לדין בישראל, ופעולת משרד החוץ בנידון

10. סקירת מכתבים שהגיעו למשרד ראש הממשלה בקשר לפרשת אייכמן, יוני – אוגוסט 1960, ארכיון המדינה, חט' 55, ג/3931/10

מסמך המסכם את תוכנם של המכתבים שהגיעו למשרד ראש הממשלה מכותבים בישראל וברחבי העולם בקשר לפרשת אייכמן בתקופה יוני-אוגוסט 1960, ושהיו בטיפול לשכת העיתונות. במסמך נסקרים ההתפלגות   הגיאוגרפית של הכותבים;  חלוקת המכתבים לפי אופיים ותוכנם: אילו שמביעים אהדה או תמיכה בעמדת ישראל, מותחי ביקורת עליה בדבר דרך תפיסתו של אייכמן ומביעי התנגדות  לכוונה להעמידו לדין בבית משפט ישראלי; וכן מכתבים המביעים דאגה מן הסכסוך בין ארגנטינה וישראל, מחייבי ושוללי האפשרות להוציא את אייכמן להורג ונימוקיהם.

11. רחבעם עמיר, ציר ישראל בוורשה אל מחלקת מזרח אירופה במשרד החוץ, ורשה, 10 ביוני, 1960, ארכיון המדינה, חט' 130.09, חצ/3352/4

סקירה על דעת הקהל הפולני, האוהדת על פי רוב את לכידת אייכמן בידי ישראל ומכירה בזכותה להביאו לדין על אדמתה.

להרחבה על משפט אייכמן ויחסי ישראל – פולין  ראו: מרקוס זילבר ושמעון רודניצקי (עורכים), תעודות ליחסי ישראל – פולין, 1945 – 1967, גנזך המדינה, המנהל הראשי של הארכיונים הממלכתיים בפולין, ירושלים, 2009.

12. יהודה גדעון, מנהל בפועל של  מחלקת מזרח אירופה במשרד החוץ, אל ניצב אברהם זלינגר, מפקד לשכה 06, 3 באוגוסט 1960, ארכיון המדינה, חט' 130.23, חצ/3352/2 , חצ/2307/8

סקירה המלמדת על הקושי להיעזר במוסדות במדינות מזרח אירופה לשם הכנת כתב התביעה במשפט אייכמן עקב הסתייגות ממשלותיהם.

 13. רחבעם עמיר, ציר ישראל בוורשה אל מחלקת מזרח אירופה במשרד החוץ, ורשה, ללא תאריך, ארכיון המדינה, חט' 130.23 חצ/3352/3

פרשת אייכמן ויחסי פולין-ישראל – דאגתה של ממשלת פולין לקראת משפט אייכמן. חששה שישראל לא תגולל את כל פרשת השואה, ברצונה להימנע מפגיעה בכמה מראשי השלטון בגרמניה המערבית, ולכן תנסה ההגנה במשפט להטיל את האשמה על אחרים כגון הפולנים. החלטתה של ממשלת פולין  להימנע משיתוף פעולה בעניין משפט אייכמן עקב כך וכנראה גם בתקווה לפייס את הערבים.

 14 . מיכאל ארנון, יועץ לענייני עיתונות בשגרירות ישראל בוושינגטון, אל חיים יחיל, מנכ"ל משרד החוץ, וושינגטון, 5 ביולי 1960, ארכיון המדינה, חט' 130.23 חצ/3352/3

סיכום התייעצות שנערכה בשגרירות,  ובה הובעו הערכות בדבר מצב יחסי הציבור בארצות הברית סביב פרשת אייכמן, ולנוכח ההסתייגויות הרבות שנשמעו בעניין אופן לכידתו וזכותה של ישראל להעמידו לדין. הצעות להיערכות כדי להבטיח משפט צדק ולמנוע תחושה של משפט ראווה. הצעה להימנע מגזר דין מוות לאייכמן.

15. יוחנן כהן, סגן מנהל מחלקת המידע במשרד החוץ, אל חיים יחיל, מנכ"ל משרד החוץ, ירושלים, 12 ביולי, 1960, ארכיון המדינה, חט' 130.23 חצ/3352/3

ניתוח התגובות בעיתונות העולמית כשמשקפת את דעת הקהל בעולם בדבר חטיפת אייכמן והבאתו לדין בישראל. הצעות להיערכות הסברתית לפתרון הבעיות בעניין זה.

16. נתנאל לורך, מנהל מחלקת אפריקה במשרד החוץ, אל לשכת שר החוץ ואל מחלקת ההסברה, ירושלים, 14 באוגוסט 1960, ארכיון המדינה, חט' 130.23 חצ/3352/3

ניצול משפט אייכמן לצרכי הסברה ישראלית באפריקה על ידי הצגת היהודים והאפריקנים כשותפים לגורל: היותם קרבנות גזענות.

17. מנחם דניב, הממונה הזמני על ענייני הצירות בבודפשט, אל מחלקת מזרח אירופה במשרד החוץ, בודפשט, 14 בספטמבר, 1960, ארכיון המדינה, חט' 130.23 חצ/3352/3

סקירה של ההתבטאויות בעיתוני הונגריה לגבי פרשת אייכמן. הבלטת חששם של מנהיגי גרמניה מן המשפט והשלכותיו על אישים וחברות בגרמניה המערבית.

18. אליהו לבנה, ממונה זמני על שגרירות ישראל בפראג אל חיים יחיל מנכ"ל משרד החוץ ואל מחלקת מזרח אירופה במשרד החוץ, פראג, 1 בפברואר, 1961, ארכיון המדינה, חט' 130.23 חצ/3352/10

סקירה של העמדות המובעות בעיתונות בצ'כוסלובקיה, ועמדת משרד החוץ הצ'כוסלובקי בעניין פרשת אייכמן, הקשר של אייכמן לפרשת ילדי לידיצה, דרישה להעמיד לדין גם את שותפיו של אייכמן, המתהלכים חופשי בגרמניה המערבית.

19. שמשון ארד, קונסול בקונסוליה הכללית בניו-יורק אל מחלקת ארצות הברית במשרד החוץ, ניו-יורק, 11 במאי, 1961, ארכיון המדינה, חט' 93.43 חצ/293/15

סקירה על התמורה בתגובות למשפט אייכמן בארצות הברית לאחר תחילת המשפט

20. אביעזר שלוש, ציר ישראל בבלגרד, אל מחלקת מזרח אירופה במשרד החוץ, בלגרד, 26 במאי, 1961, ארכיון המדינה, חט' 93.39 חצ/450/8

שיחות שניהל שלוש עם שגרירי ארצות מזרח אירופה, בהן שמע התקפה חריפה מצד שגריר ברית המועצות על דרך ניהולו של משפט אייכמן ועל התעלמותה של ישראל מגורמים בעלי עבר נאצי בגרמניה המערבית.


התכתבות בממשלה, בעיתונות ובציבור בגרמניה ללכידתו של אייכמן ולמשפטו בישראל

21. משלחת ישראל בקלן אל אליעזר (פליקס) שנער, ראש המשלחת,  ואל מחלקת מערב אירופה במשרד החוץ, קלן, 25 במאי 1960, ארכיון המדינה, חט' 93.43, חצ/293/13

תגובות ראשוניות בעיתוני גרמניה המערבית על לכידתו של אייכמן והבאתו לישראל, ועמדתם בשאלת אפשרות מעורבות גרמניה במשפט

22. חליפת מברקים בין משרד החוץ לבין משלחת ישראל בקלן, ירושלים, 14 ביוני 1960, קלן, 15 ביוני 1960, ארכיון המדינה, חט' 130.09, חצ/2355/1, חט' 93.43, חצ/293/13

מאמר ב"דר שפיגל" הטוען שמשפט אייכמן הוא משפט ראווה, שמטרתו סחיטת סיוע כלכלי נוסף מגרמניה לאחר תום השילומים. ניתוח עמדותיו של העיתון על רקע חששם של חוגים מסוימים בגרמניה מחידוש החקירות בעקבות מאסרו של אייכמן.

23. פנחס רודן, משלחת ישראל בקלן, אל אליעזר (פליקס) שנער, ראש משלחת ישראל בקלן, קלן,  16 בנובמבר, 1960, ארכיון המדינה, חט' 93.43 חצ/293/16

בדיקה של גורמים רשמיים בגרמניה כיצד העניק הוותיקן לאייכמן אשרת מעבר לארגנטינה וכיצד הגיעה משפחתו של אייכמן לארגנטינה.

24. אליעזר (פליקס) שנער, ראש משלחת ישראל בקלן אל חיים יחיל, מנכ"ל משרד החוץ, קלן, 18 בנובמבר, 1960, ארכיון המדינה, חט' 93.43, חצ/293/16

על החשש בגרמניה המערבית מפני גל שנאה כלפיה בעולם בעקבות לכידתו של אייכמן ומפני האפשרות שגרמניה המזרחית תנצל המשפט להסתה נגד גרמניה המערבית והקנצלר קונרד אדנאואר. תקוותם של ראשי השלטון בגרמניה המערבית שישראל לא תיתן ידה לכך על רקע עמדתו של ראש הממשלה דוד בן-גוריון בדבר 'גרמניה האחרת' ועל רקע השילומים שניתנו לישראל. שאלת צילום המשפט ותיעודו על רקע החשש מהפיכתו ל'משפט ראווה'.

25. חליפת מכתבים בין עורך הדין פרידריך קאול לבין פנחס רוזן, שר המשפטים, ברלין, 19 בפברואר, 1961, ירושלים, 21 בפברואר 1961, ארכיון המדינה, חט' 74, א/3145/1

דרישתו של קאול, עורך דין מגרמניה המזרחית, לייצג ארבעה אזרחים יהודיים של מדינתו בתביעה אזרחית בישראל נגד אייכמן. קאול מציין שהוא מחזיק בתעודות חיוניות להוכחת אשמתו של אייכמן. רוזן משיב שהדבר אינו אפשרי ולא תתאפשר הגשה תביעה אזרחית נגד אייכמן.

26. משה הס, סגן הממונה על ההסברה במשלחת ישראל בקלן, אל ליאו סביר, סגן ראש המשלחת, קלן, 20 בפברואר, 1960, ארכיון המדינה, חט' 93.43, חצ/584/5

שיחה עם אישיות גרמנית על תכניות הגוש המזרחי לנצל את משפט אייכמן לצורכי תעמולה נגד ישראל ונגד גרמניה המערבית, ועל נסיעתו של עורך הדין קאול לישראל בהקשר זה. ידיעות בנוגע לקשר בין אייכמן להנס גלובקה, מנהל לשכתו של  הקנצלר אדנאואר בגרמניה המערבית.

27. ליאו סביר, סגן ראש משלחת ישראל בקלן, אל מחלקת מערב אירופה במשרד החוץ, קלן, 2 במרס, 1961, ארכיון המדינה, חט' 93.43, חצ/293/16

ידיעות על כוונה של הקנצלר קונרד אדנאואר להצהיר בבונדסטאג על משמעותו של משפט אייכמן עבור העם הגרמני ועל הזדהותו עם כוונת המשפט לשקף את ממדי השואה, כדי לנטרל את דעת הקהל בעולם ואת תעמולתה של גרמניה המזרחית.

28. ליאו סביר, סגן ראש משלחת ישראל בקלן ,אל לשכת ראש הממשלה, קלן, 14 במרס 1961, ארכיון המדינה, חט' 43.4 ג/6384/1

תקציר מתורגם של דברי הקנצלר אדנאואר במסיבת עיתונאים בדבר הקשר בין משפט אייכמן ליחסים בין גרמניה המערבית לישראל. התייחסותו לטענות בדבר עברו הנאצי של ראש לשכתו הנס גלובקה

29. ליאו סביר, סגן ראש משלחת ישראל בקלן, אל אריה לבבי, מנכ"ל בפועל של משרד החוץ, קלן, 15 במרס, 1961, ארכיון המדינה, חט' 93.43 חצ/293/16

פגישה עם פליקס פון אקארדט, מזכיר המדינה בגרמניה המערבית, בה הביע את הזדהותה של גרמניה עם כוונות המשפט מחד גיסא, ואת החשש מניצול המשפט להסתה נגדה, והצגתה כיורשת של  גרמניה של היטלר מאידך גיסא.

30. צבי ברוש, הממונה על ההסברה במשלחת ישראל בקלן אל לשכת מנכ"ל משרד החוץ ואל מחלקת מערב אירופה, קלן, 11 באפריל, 1961, ארכיון המדינה, חט' 93.43 חצ/293/15

נוסח דבריו של הקנצלר אדנאואר בטלוויזיה ערב פתיחת משפט אייכמן, בדבר עמדת ממשלת גרמניה כלפי המשפט. ההיטהרות מן הנאציזם שעבר העם בגרמניה, השילומים שניתנו לישראל, דברי בן-גוריון על ההבדל בין גרמניה של היום לגרמניה הנאצית.

31. משולם ורון, מחלקת מערב אירופה במשרד החוץ אל אליעזר (פליקס) שנער, ראש משלחת ישראל בקלן, ירושלים, 27 באפריל, 1961, ארכיון המדינה, חט' 93.43 חצ/293/15

דווח על שיחה עם דר' קרונק, חבר משלחת גרמניה המערבית למשפט אייכמן בישראל, ובה ציין קרונק שמהלך המשפט וניהולו מפיגים את החששות של ממשלת ארצו ביחס לגישה הישראלית. עם זאת הוא הביע דאגה ביחס לפעולת ההשמצה מצד גרמניה המזרחית ומדינות הגוש הקומוניסטי.  קרונק העלה את האפשרות שהמשלחת תישאר בישראל כמעין נציגות רשמית.

32. חיים יחיל, מנכ"ל משרד החוץ אל ליאו סביר, סגן ראש משלחת ישראל בקלן, ירושלים, 5 במאי, 1961, ארכיון המדינה, חט' 93.43 חצ/584/5

על תפקידו החינוכי של משפט אייכמן כלפי העם היהודי וכלפי אומות העולם ובמיוחד כלפי העם הגרמני, ועל התקפתו הכושלת של קאול על גרמניה המערבית. כמו כן מציין יחיל מציין שאי אפשר לבלום התבטאויות שליליות כלפי הנס גלובקה מצד העיתונות הישראלית.

33. צבי ברוש, הממונה על ההסברה במשלחת ישראל בקלן אל מחלקת מערב אירופה במשרד החוץ, קלן, 4 ביולי, 1961, ארכיון המדינה, חט' 93.43 חצ/584/9

סקירה של הדיווחים בעיתונות הגרמנית לאחר פתיחת המשפט. ברוש מציין במיוחד את האכזבה מהופעתו של אייכמן עצמו, ואת הסתייגותם של הישראלים מ'יחסו העדין' של בית המשפט כלפיו; הסתירה בין טענת אייכמן כי היה 'בורג קטן' ובין נסיונו להציג את עצמו כבעל השפעה. כמו כן סוקר ברוש את תגובת הקהל הרחב בגרמניה, שמתחמק מלדון במשפט מחשש להצגת שאלות בלתי נעימות מצד הדור הצעיר.

34. שבתאי רוזן, היועץ המשפטי למשרד החוץ, אל השופט יהושע אייזנברג, מנהל בתי המשפט, ירושלים, 3 באוגוסט, 1961, ארכיון המדינה, חט' 93.43 חצ/293/14

על הבקשות שהתקבלו במשרד החוץ משלטונות גרמניה המערבית לחקור את אייכמן בקשר למשפטי נאצים שנערכו בגרמניה, ועל הסירוב של הגורמים המשפטיים בישראל לטפל בבקשות אלה עד תום שלב החקירה ולדחותן לשלב של לפני מתן פסק הדין. רוזן מבקש להקל על הגרמנים בעניין בקשותיהם לחקירת אייכמן כפי שהם טיפלו ביעילות בבקשות מקבילות של ישראל.

35. צבי ברוש, הממונה על ההסברה במשלחת ישראל בקלן אל מחלקת מערב אירופה ומחלקת הסברה במשרד החוץ, קלן, 27 בדצמבר, 1961, ארכיון המדינה, חט' 93.43 חצ/584/9

סקירה על התגובות בגרמניה המערבית לעונש המוות שנגזר על אייכמן. הדעות בעניין ביצוע גזר הדין או המרתו במאסר עולם.  העמדות בעיתונות בדבר המסקנות שעל הגרמנים להסיק מן המשפט בנוגע למצפון האומה ולהתמודדות עם עברה.

36. צבי ברוש, הממונה על ההסברה במשלחת ישראל בקלן אל מחלקת מערב אירופה ומחלקת ההסברה במשרד החוץ, קלן, 3 ביוני, 1962, ארכיון המדינה, חט' 93.43 חצ/584/9

תגובות בעיתונות הגרמנית להוצאתו להורג של אייכמן: תיאור בקשות החנינה, הצדקת גזר הדין ודיווח על סימנים לתגובות אנטישמיות בארגנטינה ובמזרח אירופה. הדעה הנשמעת שאין לעם הגרמני זכות לראות במשפט אייכמן כפרות עוונות שמנקה אותו מאשמה.


ה. איסוף הראיות וההכנות למשפט

37. חיים יחיל, מנכ"ל משרד החוץ, אל נציגויות ישראל בחו"ל, ירושלים, 27 ביוני, 1960, ארכיון המדינה, חט' 93.43 חצ/293/13

פנייה לנציגויות ישראל לבחון נכונותן של ממשלות זרות לסייע בהכנת המשפט ובאיסוף חומר עבורו.

38. אפרים הופשטטר, סגן מפקד לשכה 06, אל חיים יחיל, מנכ"ל משרד החוץ, 19 בספטמבר 1960, ארכיון המדינה, חט' 79 א/3062/4

בקשה לקבלת העתקים של כל העדויות שניתנו במשפטים שנערכו בהונגריה לנאשמים בפשעי הנאצים.

39. אברהם זלינגר, מפקד לשכה 06, אל יוסף נחמיאס, המפקח הכללי של המשטרה, 25 בנובמבר 1960, ארכיון המדינה, חט' 79.11 א/3062/1

עמדתה של שרת החוץ גולדה מאיר שרצוי להכליל במשפט את קשרי הנאצים בכלל, ואייכמן בפרט, עם מדינות ערב ועם המופתי של ירושלים. סקירת העדויות והמסמכים שקיימים בנידון

40. סיכום ישיבה שהתקיימה ביד ושם ודנה בנושא – עדי שואה במשפט אייכמן, 23 בנובמבר 1960, ארכיון המדינה, חט' 79.11 א/3056/38

דיון בהשתתפות אנשי משטרה. התביעה ו-יד ושם בעניין העדים שיש להציג, והנושאים שיש להדגיש בעדותם; ועל שיתוף הפעולה בין הגופים.

41. אברהם זלינגר, מפקד לשכה 06, אל יוסף נחמיאס, המפקח הכללי של המשטרה, 11 בדצמבר 1960, ארכיון המדינה, חט' 79.11 א/3062/1

ויכוח על השימוש בזיכרונותיו אדולף אייכמן במלאכת התביעה במשפט נגדו. את זיכרונותיו של אייכמן רשם מפיו העיתונאי וילהלם זאסן ב-1956, והם פורסמו בחלקם בשבועון האמריקני LIFE .

לצפייה בקטע מ'מסמך זאסן'  (עותק מלא של מסמך זאסן שמור בארכיון המדינה).

42. השופט מיכאל מוסמנו , בית המשפט העליון של פנסילבניה אל יצחק אולשן, שופט בבית המשפט העליון בירושלים, פיטסבורג,  28 בדצמבר, 1960 (אנגלית), ארכיון המדינה, חט' 74 א/3145/1

מוסמנו, שהממשלה הזמינה אותו לשמש כמשקיף במשפט אייכמן, מציע להופיע כעד ומנמק זאת בניסיונו המוקדם כשופט במשפטי נירנברג.

43. גדעון האוזנר, היועץ המשפטי לממשלה אל גולדה מאיר, שרת החוץ, ירושלים, 18 בינואר, 1961, ארכיון המדינה, חט' 74, א/3145/1

שיגור הזמנה למשקיפים רשמיים מטעם ממשלות ארגנטינה וגרמניה המערבית למשפט,  ולנציגים של ארבע המעצמות שישבו בדין במשפטי נירנברג כשהמטרה היא להציג את המשפט כהמשך של מפעל נירנברג.

44. חיים יחיל, מנכ"ל משרד החוץ, אל נציגויות ישראל בחו"ל, ירושלים, 25 בינואר, 1961, ארכיון המדינה, חט' 93.43 חצ/584/5

הנחיות לטיפול בפניות הרבות של ממשלות וארגונים פרטיים, המבקשים שנציגיהם יהיו נוכחים במשפט אייכמן.

45. אברהם זלינגר , מפקד יחידה 06, אל יוסף נחמיאס, המפקח הכללי של המשטרה:  דוח סיכום פעולתה של הלשכה, 14 בפברואר 1961, ארכיון המדינה, חט' 79 א/3062/1

סיכום פעולות הכליאה והחקירה של אדולף אייכמן; איסוף הראיות למשפט בישראל ובחו"ל לפי המדינות, סיכומי החקירה ואיסוף הראיות ושמות קציני היחידה שחיברו את הסיכומים. העומס העצום שהוטל על חוקרי היחידה והדרך לפצותם.

46. גדעון האוזנר, היועץ המשפטי לממשלה,  אל ראש הממשלה דוד בן-גוריון, ירושלים, 1 במרס, 1961, ארכיון המדינה, חט' 43.4 ג/6384/1

דברי שבח לאנשי לשכה 06 של המשטרה על עבודתם ועל רמתם הגבוהה של הסיכומים וחומר הראיות שהגישו לו לקראת המשפט נגד אייכמן.

בתא הזכוכית

אדולף אייכמן בתא הזכוכית, מאזין לדברי סנגורו רוברט סרווציוס בעת משפטו בבית העם בירושלים , ארכיון המדינה, טס/ 10000/3


פרשת הסנגוריה

47. תאודור מירון, המחלקה משפטית של משרד החוץ, אל מחלקת מערב אירופה במשרד החוץ, ירושלים, 7 ביולי, 1960, ארכיון המדינה, חט' 79 חצ/3352/2

ההגנה במשפט אייכמן: פנייתו של עורך הדין הגרמני רוברט סרווציוס לשר המשפטים בבקשה לאפשר לו לייצג את אייכמן במשפט. פנייה נוספת בעניין זה שהגיעה מפרופסור למשפטים בשם קרינגטון. הדיון בתיקון לחוק שיאפשר לאייכמן להיעזר בעורך דין זר.

48. גבריאל בך, היועץ המשפטי של לשכה 06, אל שלמה כהן, המוסד לתפקידים מיוחדים,  19 ביולי 1960, ארכיון המדינה, חט' 74, א/3146/2

חוות דעת שהוכנה במשלחת ישראל בקלן על עורך הדין רוברט סרווציוס בעקבות פנייתו לאפשר לו להגן על אייכמן במשפט – שאלת השתייכותו בעבר למפלגה הנאצית, שירותו בצבא, נטיותיו הפוליטיות, מעמדו המשפחתי, הערכת כישוריו כעורך דין.

49. חליפת מכתבים בין שר המשפטים פנחס רוזן, לבין עורך הדין רוברט סרווציוס, קלן, 27 ביוני 1960 (גרמנית, תרגום לעברית ולאנגלית), ירושלים, 20 ביולי, 1960, ארכיון המדינה, חט' 74 א/3146/2

עורך הדין סרווציובס כותב שהוא מוכן להיענות לפנייתה של משפחת אייכמן וליטול על עצמו את הגנתו של אדולף אייכמן. מבקש לברר אם עורך דין גרמני יכול לייצג נאשם בישראל. סרווציוס מציין שהנושא מוכר לו מעשייתו המקצועית במשפטי נירנברג ובמשפטים נוספים שייצג בהם נאשמים בעלי עבר נאצי. רוזן מאשר את קבלת מכתבו של סרווציוס ומציין שבימים אלו נידונה הצעת התיקון לחוק ,שיאפשר לעורך דין שאינו ישראלי להגן על נאשם בישראל בנסיבות מיוחדות.

50. גדעון האוזנר, היועץ המשפטי לממשלה אל ראש הממשלה דוד בן-גוריון, ירושלים, 2 באוגוסט, 1960, ארכיון המדינה, חט' 74 א/3146/2

בקשה לזרז את קבלת התיקון לחוק שיאפשר לעורך דין זר לייצג נאשם בבית משפט ישראלי, כדי שלא לעכב את פגישתו של אייכמן עם סנגורו. עיכוב כזה עלול לעורר טענות מצד אייכמן והעולם המשפטי החיצוני בדבר קיפוח זכויותיו.

51. גדעון האוזנר, היועץ המשפטי לממשלה אל ראש הממשלה דוד בן-גוריון, ירושלים, 22 באוגוסט, 1960, ואישור מאת גוסטב פינק, נשיא לשכת הפרקליטים בקלן, ארכיון המדינה, חט' 74, א/3146/2

דיווח על מכתבו של עורך הדין רוברט סרווציוס , שהוא מצהיר בו, בהתאם לדרישות החוק, שלא היה מעולם חבר במפלגה הנאצית, ומצרף לכך אישור של נשיא הסתדרות עורכי הדין בקלן (גרמנית ותרגום לעברית).

52. זכרון דברים בדבר אבטחת סנגורו של אייכמן, עורך הדין רוברט סרווציוס, 19 בספטמבר 1960, ארכיון המדינה, חט' 79.11, א-3062/9

ישיבת תיאום בעניין זה בין אנשי המשטרה לאנשי השב"כ (שירות הביטחון הכללי), ובה נקבע שהשב"כ אחראי לביטחונו של סרווציוס וסוכמו נוהלי האבטחה.

53. סיכום פגישת אפרים הופשטטר, סגן מפקד יחידה 06, עם שמעון ויזנטל, 22 באוקטובר 1960, ארכיון המדינה, חטיבה 79.11 א-3062/14

מידע שהשיג ויזנטל ממשרדו של אחיו של אדולף אייכמן, עורך הדין רוברט אייכמן, בדבר תוכניותיה של משפחת אייכמן למימון הגנתו של אייכמן וקו ההגנה שינקוט סרווציוס. ידיעה שמסר ויזנטל ועל פיה מאז מעצרו של אדולף אייכמן, רבו מאוד הלקוחות שפונים למשרדו של אחיו בלינץ שבאוסטריה. ידיעות בעניין קשריו של אייכמן עם המופתי חאג' אמין אל-חוסייני. סיוע מצידו של ויזנטל בהשגת מסמכים לטובת הכנת כתב התביעה במשפט אייכמן.

54. זאב ארגמן, סגן היועץ המשפטי למשרד החוץ, אל שבתאי רוזן, היועץ המשפטי למשרד החוץ, ירושלים, 7 בנובמבר 1960, ארכיון המדינה, חט' 130.23, חצ/3352/10

דיווח על ביקורו של סרווציוס, סנגורו של אייכמן,  בישראל, פגישותיו עם היועץ המשפטי לממשלה האוזנר בענייני התנהלות המשפט ומינוי עורך דין ישראלי שיסייע בידו. פגישותיו עם אייכמן וקבלת ייפוי כוח מאייכמן לפרסום זיכרונותיו לשם מימון ההגנה.

55. שמעון ויזנטל אל ניצב משנה אפרים הופשטטר, סגן מפקד לשכה 06, לינץ, 7 בדצמבר 1960, ארכיון המדינה, חט' 130.23, חצ/7027/12

ידיעות על כך שסרווציוס שקל לחזור בו מנכונותו להגן על אדולף אייכמן בעקבות הפרסום של זיכרונותיו בשבועון Life. מאמצים שעושה עורך הדין רוברט אייכמן להגן על אחיו, אדולף אייכמן, בין היתר באמצעות חשיפת עדויות שטופלות האשמות על הנס גלובקה.

 56. ליאו סביר, סגן ראש משלחת ישראל בקלן אל אליעזר (פליקס) שנער, ראש המשלחת, 13 בדצמבר, 1960, ארכיון המדינה, חט' 93.43, חצ/584/8

דברים ששמע סביר במשרד החוץ הגרמני בעניין שיקוליה החוקתיים והמדיניים של ממשלת גרמניה המערבית בדבר מינויו של סרווציוס לסנגורו של אייכמן. ממשלת גרמניה המערבית מעדיפה שממשלת ישראל תשלם את דמי טרחתו של סרווציוס ובכך תחסוך ממנה מבוכה פוליטית.

57. רישום פגישות בין עורך הדין רוברט סרווציוס לבין אדולף אייכמן, 20 – 22 בדצמבר 1960, ארכיון המדינה, חט' 79.11 א/3062/1

שלוש פגישות שבהן שוחחו סרווציוס ואייכמן על מגוון עניינים: תנאי מעצרו והיחס אליו, קשרים עם בני משפחתו של אייכמן, מימון הוצאות משפטו, הנסיבות שבהן נרשמו זכרונותיו (מסמך זאסן) ופרסומם בירחון Life, שרבוב שמותיהם של קורט בכר ורודולף קסטנר למשפט, קו ההגנה שיינקט במשפט, ביקוריו של אייכמן באושוויץ וראייתו את תאי הגזים, השקפת עולמו של אייכמן בהווה לעומת השקפת עולמו בעת היותו קצין נאצי, דעתו על אדולף היטלר, דעתו על נסיבות לכידתו והערכתו את פעולת שוביו, זכויות הפרסום של זיכרונותיו, שכתב בכלא בישראל.

58. עורך הדין רוברט סרווציוס אל פנחס רוזן, שר המשפטים, ירושלים, 22 בדצמבר, 1960, ( התרגום לעברית), ארכיון המדינה, חט' 31, א/3071/2

בקשה שממשלת ישראל תממן את הוצאות הסנגוריה ואת שכר הטרחה לנוכח חוסר יכולתה של משפחת אייכמן לעמוד בהוצאות. סרווציוס מציין שאייכמן הסכים לבוא להישפט בישראל על סמך הבנה שימונה לו סנגור.

59. טוביה פרידמן, ראש המכון לדוקומנטציה, אל פנחס רוזן, שר המשפטים, חיפה, 23 בדצמבר, 1960, ארכיון המדינה, חט' 74, א/3146/2

פרידמן מביע התנגדות למימון ההוצאות הכספיות של סנגורו של אייכמן מקופת ממשלת ישראל, מכיוון שלמשפחת אייכמן יש אפשרות כספית לממן את הגנתו (ראו בעניין זה גם תעודה 67).

60. סגן ניצב ל' קופל, אל יוסף נחמיאס המפקח הכללי של המשטרה, 24 בינואר, 1961, ארכיון המדינה, חט' 79.11 א-3062/1

סיכום פגישה שערך עם סנגורו של אייכמן, סרווציוס בירושלים. סרווציוס מבקש לפגוש מיידית את אייכמן ומוטרד לנוכח העיכוב באישור סופי מטעם הממשלה למינויו לסנגור ולהסדר התשלום לו. בקשותיו בנוגע לסדרי פגישותיו עם אייכמן "לא כפי שאומרים בארבע עיניים, כי אם בארבעה אוזניים", כלומר ללא האזנה לדבריהם. כוונותיו בעניין זימון עדים מטעם ההגנה.

61. אהרן סלע, ראש אגף ארגון בממשלת ישראל, אל מפקד מחנה אייר: פקודות קבע – מפגשי עורך הדין רוברט סרווציוס עם אייכמן, 1 בפברואר, 1961, ארכיון המדינה, חט' 79.11, א/3062/9

סדרי הפגישות ונוהלי הנוכחות של אנשי המשטרה במהלכן


מעורבותה של ממשלת בן-גוריון בהכנת משפט אייכמן, בהכוונת התנהלותו ובתיעודו

62. ישיבת ממשלת ישראל, 29 במאי, 1960

לכידתו של אדולף אייכמן: דיווח של ראש המוסד איסר הראל על נסיבות לכידתו של אייכמן, עמדת ראש הממשלה דוד בן-גוריון ועמדת שרים נוספים שבמשפטו של אייכמן יש לפרוש את תמונת השואה כולה, הן לצרכי הסברה והן כדי להזכיר לציבור בישראל ולאומות העולם את אשר עוללו הנאצים ליהודים, ההכרח לקיים משפט צדק ולא משפט ראווה, דיון בהכנות למשפט.

63. טדי קולק, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אל איסר הראל, ראש המוסד, ירושלים, 2 בנובמבר, 1960, ארכיון המדינה, חט' 43.4, ג/6384/4

דיווח על פגישת ראש הממשלה דוד בן-גוריון עם משה פרלמן, בעניין תוכן ספרו על לכידת אייכמן. הערותיהם של ראש הממשלה וראש המוסד לגבי תוכן הדברים שיובאו בספר בנוגע לחטיפתו של אייכמן והבאתו לישראל והתעלמות מחלקה של ממשלת ישראל בתהליך. קולק מציין שחשוב שהספר יופיע לפני המשפט כדי שיסייע בעיצוב דעת הקהל.

איסר הראל ראש המוסד

64. פגישת היועץ המשפטי לממשלה, גדעון האוזנר עם אברהם זלינגר, מפקד לשכה 06, 22 בנובמבר, 1960, ארכיון המדינה, חט' 79, א/3062/1

דיווח על ישיבה של היועץ המשפטי לממשלה עם שרת החוץ ושר המשפטים. בדיון על ניהול התביעה הועלתה הדגשת עניינים בעלי השלכות מדיניות כגון הבלטת האידיאולוגיה הנאצית לצורך הסברה באפריקה, הצנעת חלקן של בנות הברית, הבלטת הקשרים בין אייכמן למופתי ועוד  (ראו גם: תעודה 39). נושאים נוספים בישיבה: סיכומים בדבר  שיתוף הפעולה בין המשטרה לתביעה, שאלת השימוש בזיכרונותיו של אייכמן, שהתפרסמו ב-Life, החשש בבון שהמשפט ויהיה למשפט ראווה.

 65. ישיבת ממשלת ישראל, 4 בדצמבר, 1960

דיון בשאלת שר המשפטים פנחס רוזן: האם לאפשר לעורך הדין סרווציוס להיפגש עם אדולף אייכמן ביחידות ובלא שוטר שמאזין לשיחה, כפי שהיה נהוג עד אז. רוזן והיועץ המשפטי לממשלה תומכים בכך כדי למנוע ביקורת בעולם על ישראל וכדי לשמור על כללי משפט הוגן. ראש המוסד איסר הראל מתנגד להצעה בגלל ידיעות על קשריו של סרווציוס עם קבוצות ניאו-נאציות, ומחשש שיעביר לאייכמן מסרים מהן, שיפגעו ביכולת ללמוד מתוך דבריו על פושעים נאצים נוספים, או שיעביר לו הנחיות לשלוח יד בנפשו. רוב השרים תומכים בעמדתו של הראל, מפני יחודו של המקרה, ומשום שלמרות ההכרח לקיים משפט הוגן יש לדבוק בעמדת בן-גוריון: אין לחשוש מ"מה יאמרו הגויים". הממשלה מחליטה ברוב קולות שאין להתיר לפרקליטו של אייכמן להיפגש עם שולחו ביחידות, ויש להמשיך בנוהל של נוכחות שוטר שמאזין לשיחות ביניהם (ראו תעודה 57). תחילת הדיון לגבי מימון התשלום לסנגוריה מכספי המדינה (ראו תעודה 67).

66. פנחס רוזן, שר המשפטים אל בנימין אליאב, הקונסול הכללי של ישראל בניו-יורק, ירושלים, 26 בדצמבר, 1960, ארכיון המדינה, חט' 74, א/3145/1

בעקבות התייעצות עם ראש הממשלה, שרת החוץ ואחרים התקבלה ההנחיה לפנות לפרופסור סאלו בארון ולבקשו להעיד במשפט עדות מומחה להיסטוריה בעניין יהדות אירופה ערב השואה. אליאב מתבקש לציין בפניו מה יהיו נושאי העדות ומהן השאלות שישאלו.

67. ישיבת ממשלת ישראל, ירושלים, 1 בינואר, 1961

דיון בכמה עניינים הקשורים למשפט אייכמן: שאלת מימון הוצאות הסנגוריה על ידי מדינת ישראל.  הוחלט שמדינת ישראל תישא בהוצאות סנגורו של אייכמן בסכום של 20 אלף דולרים. הכנות לחקיקה בעניין גזרת עונש מוות בשל הטענה שהמצב החוקתי הנוכחי אינו מאפשר ביצוע גזר דין מוות בישראל.

68. משה שרת, ראש הוצאת 'עם עובד', אל טדי קולק, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, ירושלים, 14 בינואר, 1961, ארכיון המדינה, חט' 43.4 ג/6384/4

בקשה לאשר בכתב שראש הממשלה קרא את כתב היד של ספרו של משה פרלמן על נסיבות לכידתו של אייכמן והכניס בו תיקונים, כדי שאפשר יהיה להוציאו לאור מוקדם ככל האפשר.

69. טדי קולק, מנכ"ל משרד ראש הממשלה אל גולדה מאיר, שרת החוץ, 15 בפברואר, 1961, ארכיון המדינה, חט' 43.4, ג/6384/4

מענה להערותיה של שרת החוץ בעניין הזכרת ארגנטינה בספרו של משה פרלמן על לכידתו של אייכמן. הצעדים שננקטו כדי להבטיח שממשלת ישראל לא תקושר בספר למעשה הלכידה. התועלת שבפרסום הספר: הבהרת הרקע לפרשה ועיצוב דעת הקהל לפי רצונה של ישראל.

70. טדי קולק, מנכ"ל משרד ראש הממשלה אל אליעזר (פליקס) שנער, ראש משלחת ישראל בקלן, ירושלים, 14 במרס, 1961, ארכיון המדינה, חט' 43.4, ג/6384/5

שיחות שהתנהלו בין בכירי הממשלה, וראש הממשלה, דוד בן-גוריון בכלל זה, על רגישותה של גרמניה המערבית למשפט אייכמן, לאור ביקורו הקרוב של הקנצלר אדנאואר בארצות הברית, ועל האפשרות שממשלת ישראל תפרסם הודעה שתדגיש את ההבדל בין גרמניה של אדנאואר לבין זו שאייכמן מייצג.

71. ראש הממשלה דוד בן-גוריון אל גדעון האוזנר, היועץ המשפטי לממשלה והתובע במשפט אייכמן, ירושלים, 28 במרס, 1961, ארכיון המדינה,  חט' 43.4 ג/6384/1

הערותיו המדיניות של בן-גוריון על טיוטת נאום הפתיחה של האוזנר במשפט, שנמסרה לעיונו.  הדגשת ההכרח לנקוט במונח 'גרמניה הנאצית'  ולא 'גרמניה' כדי להבדיל בין גרמניה ההיא לבין גרמניה של אדנאואר (ראו גם תעודה 85).

72. טדי קולק, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אל גדעון האוזנר, היועץ המשפטי לממשלה והתובע במשפט אייכמן, ירושלים, 21 באפריל, 1961, ארכיון המדינה, חט' 43.4 ג/6384/5

קולק מברך את האוזנר על נאום הפתיחה שנשא במשפט ומציין את ההדים הרבים לנאום בעולם. מציין שאופן ניהול המשפט מוכיח שהוא מתנהל כמשפט אמיתי ולא כמשפט ראווה.

73. ישיבת ממשלת ישראל, ירושלים, 7 במאי, 1961

ישיבה בהשתתפות היועץ המשפטי לממשלה והתובע במשפט אייכמן גדעון האוזנר. האוזנר מציג את הקושי לשלב במשפט עניינים שאינם קשורים ישירות לאייכמן כגון מרד גטו ורשה, וזאת עקב התנגדות השופטים, אך לטענתו אי אפשר לספר את סיפור השואה מבלי להתייחס אליהם. בדיון הוחלט ברוב דחוק להעניק חסינות מפני תביעה (על פי החוק לעשיית דין בנאצים ועוזריהם) לשני עדי הגנה מגרמניה בעלי עבר נאצי. (מאוחר יותר הוחלט לחקור את העדים בגרמניה).

74. שבתאי רוזן, היועץ המשפטי למשרד החוץ, אל נציגויות ישראל בחו"ל, ירושלים, 26 במאי, 1961, ארכיון המדינה, חט' 130.23, חצ/3352/9

על ההחלטה שהתקבלה בדרג הגבוה ביותר, שבמסגרת שמיעת העדויות בפרשת הונגריה במשפט אייכמן, תיחשף בפעם הראשונה תגובת הסוכנות היהודית לשואה, הלחץ של וייצמן והסירוב של הבריטים לנקוט בפעולות צבאיות מתאימות ויינתן ביטוי לקשרי אייכמן עם המופתי הירושלמי.

75. ישיבת ממשלת ישראל, ירושלים, 29 במאי, 1962

דיון בממשלה על עמדתה בדבר המלצה לנשיא בן-צבי בשאלת חנינה לאייכמן או הקלת עונשו.  משתתף בדיון היועץ המשפטי לממשלה והתובע במשפט אייכמן, גדעון האוזנר. בן-גוריון מדווח על פגישתו עם מרטין בובר, ועל מכתבים שקיבל באותו עניין. בדיון מביעים השרים לוי אשכול ויוסף בורג הסתייגות  מביצוע גזר דין מוות אך הממשלה מחליטה לבסוף פה אחד שלא להמליץ לנשיא להקל בעונשו של לאייכמן.


הסיקור העיתונאי והתקשורת

76. דוד לנדור, מנהל לשכת העיתונות הממשלתית, אל מיכאל ארנון, יועץ לענייני עיתונות בשגרירות ישראל בוושינגטון, 5 בפברואר, 1961, ארכיון המדינה, חט' 43.4, ג/6384/4

שאלות הצילום הטלוויזיוני של משפט אייכמן. מתן הבלעדיות לחברת "קפיטל סיטיז", והטענות שהעניין מעלה מצד רשתות הטלוויזיה הגדולות בארצות הברית. שאלת צילום המשפט לעיתונות ובעיקר לשבועון Life.

77. מנהלי חברת סרטי גבע אל טדי קולק, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, 6 בפברואר, 1961, ארכיון המדינה, חט' 43.4, ג/6384/4

הבעת מחאה על החלטת לשכת העיתונות הממשלתית להעניק את הזכות הבלעדית לצילומי הטלוויזיה של משפט אייכמן לחברה האמריקנית "קפיטל סיטיז" במקום להפקיד את הצילום בידי גורם מקומי ראוי.

78. דוד לנדור, מנהל לשכת העיתונות הממשלתית אל אליעזר (פליקס) שנער, ראש משלחת ישראל בקלן, ירושלים, 7 בפברואר, 1961, ארכיון המדינה, חט' 93.43 חצ/293/16

הטיפול בעיתונאים הגרמניים שיבואו לסקר את המשפט.

79. ישיבת המועצה לחלוקת הכרטיסים למשפט אייכמן, ירושלים, 12 בפברואר, 1961, ארכיון המדינה, חט' 93.43 חצ/293/16

לאור הביקוש העצום ( את המשפט יסקרו 417 עיתונאים מ- 35 ארצות שונות) מתקיים דיון על אופן הקצאת הכרטיסים למשפט למוסדות וליחידים, ועל סדר הישיבה באולם המשפט. להרחבה בעניין הצילום הטלוויזיוני ולפרשת שידורי הרדיו ממשפט אייכמן ראו: עמית  פניצ'בסקי, תמר ליבס ואורה הרמן, אייכמן על גלי האתר: תפקיד הרדיו בהתהוותו של משפט היסטורי

בדיקות בטחוניות

בדיקות ביטחוניות קפדניות לבאים בשערי בית העם, מקום עריכת משפטו של אדולף אייכמן, אפריל 1961, לע"מ

 


ספיחי משפט אייכמן – אפשרות חידוש משפט קסטנר והבאת פושעים נאצים נוספים לדין

80. חליפת מכתבים בין עורך הדין שמואל תמיר לבין גדעון האוזנר, היועץ המשפטי לממשלה, 13 בינואר, 1961, 18 בינואר, 1961, 23 בינואר 1961, 1 בפברואר 1961, ארכיון המדינה, חט' 74, א/3145/1

תמיר, סנגורו של מלכיאל גרינוולד במשפט קסטנר,  מבקש לבדוק מפי אדולף אייכמן עניינים שנוגעים לקשריו עם רודולף קסטנר, לצורך הכנת משפט חוזר בעניין מלכיאל גרינוולד, לדבריו כדי לתקן את המשגה המשפטי והעוול ההיסטורי שנעשה בעניין זה. בתשובה מסרב האוזנר לשבש את סדרי החקירה המשטרתית של אייכמן, ולאפשר לחקור אותו במהלכה בעניינים אחרים. בהמשך אין הוא מביע התנגדות לבקשתו של תמיר, אך מציג את קשיי לוחות הזמנים לפגישה בין תמיר לאייכמן.

81. טוביה פרידמן, ראש המכון לדוקומנטציה אל ראש הממשלה דוד בן-גוריון, חיפה, 1 בדצמבר, 1961, ארכיון המדינה, חט' 43.4, ג/6383/6

פניה לראש הממשלה "בשם מליוני בני עמנו שנרצחו" בבקשה להורות למשטרת ישראל לנצל את החומר הדוקומנטרי הרב שנאסף לצורך משפט אייכמן כדי להמשיך לחקור ולגבות עדויות נגד פושעים נאצים נוספים לשם העמדתם לדין. על המכתב חתומים גם כמה חברי כנסת וכמה חברי מחתרות ההתנגדות בגטאות.

בתשובתו מעיר בן-גוריון לפרידמן על הפניה בשם "המיליונים שנרצחו" משום שאף לא אחד רשאי לדבר בשמם, 8 בינואר, 1962, ארכיון המדינה, חט'74, א-3145/8

82. טוביה פרידמן, ראש המכון לדוקומנטציה בישראל אל ראש הממשלה דוד בן-גוריון,  5 באפריל, 1962, ארכיון המדינה, חט' 43.4, ג/6383/6

תשובות שקיבל פרידמן מאדולף אייכמן בכתב לגבי פושע נאצי (האיש נעצר בעקבות זאת), ולגבי ידיעותיו של העם הגרמני את גורלם של היהודים בשנים 1945-1942. בקשה לאפשר לו לחקור את אייכמן על פושעים נאצים נוספים כדי שעדותו תסייע ללכוד אותם.

83. גדעון האוזנר, היועץ המשפטי לממשלה אל פנחס רוזן, שר המשפטים, ירושלים, 10 ביולי, 1962, ארכיון המדינה, חט' 74, א/3145/8

בקשתו של שמואל תמיר, המייצג את מלכיאל גרינוולד, לקבל את מסמך זאסן, בכוונה למצוא בו חומר על קשרי אייכמן עם קסטנר שיסייע בעריכת משפט חוזר למרשו (ראו תעודה מס 41 ו-80).

 


סוגיות שעלו במהלך המשפט

 84. חיים יחיל, מנכ"ל משרד החוץ, אל נציגויות ישראל בחו"ל, ירושלים, 6 באפריל, 1961, ארכיון המדינה,  חט' 93.43 חצ/584/8

הערכה לגבי אופן התנהלות המשפט בשלביו הראשונים: השגות שיעלו בדבר  סמכות בית המשפט הישראלי, תוכנו של כתב האישום, שאלת החסינות לעדי הסנגוריה.

85. גדעון האוזנר, היועץ המשפטי לממשלה והתובע במשפט אייכמן, אל בכור שלום שטרית, שר המשטרה, 11 באפריל, 1961, ארכיון המדינה, חט' 79, א/3062/1

על נאום הפתיחה שישמיע במשפט אייכמן: התייעצות שקיים בעניין תוכן הנאום, עם ראש הממשלה ושרת החוץ – בעניינים מדיניים ועם שר המשפטים – בעניינים משפטיים. האוזנר מזהיר שיש לשמור על סודיות המסמך ומצהיר על נכונותו להיוועץ בעניין הנאום גם בניצב זלינגר, מפקד לשכה 06 (ראו גם תעודה 71).

האוזנר איור

רישום של התובע, גדעון האוזנר, טוען בבית המשפט בעת משפטו של אדולף אייכמן. לידו הסנגור רוברט סרווציוס, ארכיון המדינה, טס/3007/203 רשם: בני עדן

86. שבתאי רוזן, היועץ המשפטי למשרד החוץ אל נציגויות ישראל בחו"ל, ירושלים, 7 במאי, 1961, ארכיון המדינה, חט' 93.43 חצ/293/15

הצגת המחלוקת בין אב בית הדין במשפט אייכמן, השופט לנדאו לבין התובע האוזנר בדבר היקף העדויות ותוכנן,  ובדבר ייחוד מקום במשפט למרי בגטאות.

87. שבתאי רוזן, היועץ המשפטי למשרד החוץ אל נציגויות ישראל בחו"ל, 9 במאי, 1961, ארכיון המדינה, חט' 93.43, חצ/584/8

הסבר בדבר הסיבות שהניעו את הממשלה להתיר הענקת חסינות לשני עדים בעלי עבר נאצי כדי שיוכלו להעיד במשפט אייכמן (ראו תעודה 73).

88. חליפת מכתבים בין גדעון האוזנר, היועץ המשפטי לממשלה והתובע במשפט אייכמן, לבין אייזיק רמבה, עורך עיתון "חרות", ירושלים, 9 במאי, 1961, תל-,אביב  18 במאי 1961, ארכיון המדינה, חט' 74,  א-3146/10

בתשובה לשאלה שהפנה אליו רמבה בפומבי בדבר השיקולים בבחירת עדי התביעה במשפט אייכמן, מציג האוזנר את נוהל העבודה של לשכה 06 ושולל מכול וכול את הטענה הנרמזת של עורך "חרות", כי העדים נבחרו על פי השתייכותם המפלגתית, וכי הובלטו השייכים למפלגות הפועלים. רמבה משיב שלא לכך כיוון. קוממו אותו עדויותיהם של צביה לובטקין ואבא קובנר, שהמעיטו בחלקם של הארגונים הלוחמים שהשתייכו לתנועת בית"ר

אייזיק רמבה

89. חליפת מכתבים בין חייקה גרוסמן, מראשי המחתרת הלוחמת בגטו ביאליסטוק, לבין גדעון האוזנר, היועץ המשפטי לממשלה והתובע במשפט אייכמן, 7 ביוני, 1961, 11 באוגוסט 1961, ארכיון המדינה, חט' 74, א/3146/10

חייקה גרוסמן מוחה על שלא הוזמנה להעיד במשפט אייכמן על המרד בגיטו ביאליסטוק, למרות מקומו החשוב בסיפור השואה. היא טוענת שהדבר פגע בהצגה מלאה של תיאור השואה ורומזת שפסילתה נבעה משיקולים זרים. האוזנר משיב שההחלטה לא להזמינה להעיד נעשתה מטעמים ענייניים בלבד.

תעודת הזהות המזוייפת של חייקה גרוסמן כ"הלינה וורונוביץ" בעת היותה קשרית בגטו ביאליסטוק

90. חיים יחיל, מנכ"ל משרד החוץ, אל רחבעם עמיר, ציר ישראל בוורשה, ירושלים, 17 ביוני, 1961, ארכיון המדינה, חט' 130.09, חצ/2307/9

יחיל קובע שהפולנים יכולים להועיל לתביעה אם ימסרו העתק של הריאיון שנתן אייכמן לזאסן ויגלו כיצד הגיע המסמך לידיהם.

91. נחום אסתר, מחלקת ארצות הברית במשרד החוץ אל חיים יחיל, מנכ"ל משרד החוץ, 17 באוגוסט, 1961, ארכיון המדינה, חט' 130.23, חצ/3352/6

סיכום עבודתם אנשי משרד החוץ, שהופקדו על הטיפול בקשר עם הכתבים הזרים, עם המשלחות הממשלתיות, עם המשקיפים ועם המבקרים האחרים שהגיעו למשפט אייכמן. על הטיפול של עובדי משרד החוץ בטענות נגד זכותה של ישראל לשפוט את אייכמן, על המשבר עם המשלחת מיוגוסלביה, על המאבק בין גרמניה המזרחית לגרמניה המערבית כפי שבא לידי ביטוי במשפט ועל הרושם הכללי שנוצר בקשר להגינותו של המשפט ולהיותו משפט צדק


 

 גזר הדין – תגובות הציבור לעניין עונש המוות ולהוצאתו להורג של איכמן

92. מכתב אל ראש הממשלה, 26 במאי, 1960, ארכיון המדינה, חט' 55, ג/3930/4

בני משפחה של אנשים שנספו בשואה בפולין מביעים את שמחתם על לכידתו של אייכמן ומציעים לשמש כתלייניו.

93. שרה שפיר אל חברי הכנסת, אשקלון, 15 ביוני, 1960, ארכיון המדינה, חט' 60, כ/592/2

מודה לאלמונים על לכידתו של אייכמן ומצדדת בעונש מוות כיוון שאייכמן החי יעודד את תחיית ההיטלריזם ויהווה סמל של גבורה לחסידי הנאציזם.

94. חנה ברנהיים-רוזנצוויג, איגוד נשים בין-לאומי למען השלום והחירות, סניף ישראל אל יצחק בן-צבי, נשיא המדינה, ירושלים, 6 ביוני, 1961, ארכיון המדינה, חט' 105, נ/205/4

התנגדותן של חברות הארגון להטלת עונש כלשהו על אייכמן בשל רגשות אנטישמיים שהמשפט יצר ומשום שאין גזר דין שמתאים לחומרת מעשיו של אייכמן.

95. מיכאל ארנון, יועץ לענייני עיתונות בשגרירות ישראל בוושינגטון, אל שבתאי רוזן, היועץ המשפטי למשרד החוץ, 7 ביוני, 1961, ארכיון המדינה, חט' 130.23, חצ/3352/7

על הלחץ העלול להתעורר במקרה של גזר דין מוות במשפט אייכמן, ועל פניות של אישים וארגונים יהודיים בארצות הברית, המבקשים שלא לדון את אייכמן למוות, בגלל החשש מתגובות אנטישמיות, בשל גישה ליברלית, משום הסלידה מעונש מוות ועוד. ארנון כותב גם על משמעותו של משפט אייכמן לפעולת ההסברה על השואה וסוקר את כמות הפרסומים בנושא זה מאז התעוררה הפרשה.

96. משולם ורון, מחלקת מערב אירופה במשרד החוץ אל צבי ברוש, הממונה על ההסברה במשלחת ישראל בקלן, ירושלים, 23 ביוני, 1961, ארכיון המדינה, חט' 93.43 חצ/584/9

דיווח על שיחתו עם עיתונאי גרמני, בה שמע ממנו על התנגדות להטלת עונש מוות על אייכמן בקרב ישראלים שפגש, בהם גם ניצולי שואה. על פגישתו עם הוגו ברגמן, שבה שמע על אפשרות להגשת עצומה ציבורית נגד עונש מוות לאייכמן ביוזמתו של מרטין בובר (ראו גם תעודה 105).

97. חליפת מכתבים בין יצחק בן-צבי, נשיא מדינת ישראל, לבין תמר שוי, גיסתו, ירושלים, 29 ביוני 1961, ציריך 6 ביולי, 1961, ארכיון המדינה, חט' 105, נ/11/40

בן צבי מגיב על הצעתה של תמר שוי להעביר את אייכמן לפולין לשם ביצוע גזר דין מוות, מחשש שהוצאתו להורג בישראל תגרור נקמה ביהודים בעולם. הנשיא מציין את זכותה של ישראל כמדינה ריבונית לשפוט את אייכמן וטוען שרק בעקבות לכידת אייכמן החלו בארצות אחרות להביא פושעים נאצים לדין. כמו כן הוא טוען שאין לחשוש מלהטיל עונש מוות בגלל מעשי נקמנות אפשריים.

98. זאב קפלושניק אל יצחק בן-צבי, נשיא המדינה, י"ט בטבת תשכ"ב (12 בדצמבר 1961), ארכיון המדינה, חט' 105, נ/205/3

קפלושניק מבקש מהנשיא שלא ישמע לדעתם של המבקשים להימנע מלהוציא את אייכמן להורג (כגון פרופסור בובר), אלא לקולם של הנרצחים, על פיו חייב אייכמן מיתה. (ראו גם תעודה 105).

99. מקס קריינעס אל יצחק בן-צבי, נשיא המדינה, פריז, 2 בינואר, 1962, ארכיון המדינה, חט' 105, נ/205/3

בשם אשתו שנספתה באושוויץ הוא מבקש שלא לחוס על אייכמן ולא לחון אותו חרף כוונתם של מרטין בובר והוגו ברגמן לבקש מן הנשיא שלא להוציאו להורג (ראו גם תעודה 105).

100. פרופסור תאודור פנוס, אוניברסיטת ארקנסו אל יצחק בן-צבי, נשיא המדינה, ליטל-רוק, 19 בינואר, 1962 (אנגלית), ארכיון המדינה, חט' 105, נ/205/3

מביע התנגדות להטלת עונש המוות על אייכמן. מציין שזו הזדמנות עבור ישראל להיות  דוגמה והשראה לעולם כולו נגד עונש מוות.

101. י. קמפ אל יצחק בן-צבי, נשיא המדינה, יוהנסבורג, 23 בינואר, 1962 (אנגלית), ארכיון המדינה, חט' 105, נ/205/5

מתנגד להקל בעונשו של אדולף אייכמן משום שצעד כזה ישדר חולשה ויציג את כל המשפט באור נלעג

102. פרופסור איזידור פרבר, אוניברסיטת איווה, אל יצחק בן-צבי, נשיא המדינה, איווה סיטי, 22 בפברואר, 1962, ארכיון המדינה, חט' 105, נ/205/3

מביע הסכמה עם הפסיכיאטר לואיס ג'וליון ווסט, שבעצמו כתב לנשיא בדצמבר 1961, והביע התנגדות לעונש המוות משום שהוא ברברי ובלתי יעיל, משום שיש לדבוק בעיקרון ההומניטרי של רחמים כלפי כל אדם, ומשום שהיהודים מחויבים לאתיקה היהודית.

103. אורי פרידמן אל יצחק בן-צבי, נשיא המדינה, תל-אביב, 15 במרס 1962, ארכיון המדינה, חט' 105, נ/205/5

תובע שלא להתחשב בדעתם של מרטין בובר ו'הומניסטים' אחרים, ולהוציא את אדולף אייכמן להורג (ראו גם תעודה 105).

104. המשוררת נלי זק"ש, אל ראש הממשלה דוד בן-גוריון, שטוקהולם, 27 במרס, 1962 (גרמנית / תרגום לעברית), ארכיון המדינה, חט' 43, גל/11890/33

אף שהיא רואה את עצמה כאחת מקורבנות הנאציזם, מבקשת נלי זק"ש מראש הממשלה שלא יאפשר לדון את אייכמן למיתה. לדעתה יש להבליט דווקא את אותם צדיקים שפעלו למען האנושות גם בימים החשוכים ההם, ולא את הרשעים כמו אייכמן "אחד מני רבים שקיבלו פקודות לבצע מעשי זוועה". זק"ש צירפה למכתבה שיר שכתבה לראש הממשלה כהוקרה על היותו 'מגן המולדת' (תרגום השיר באדיבות שמעון זנדבנק).

105. מרטין בובר, הוגו (שמואל) ברגמן ואחרים אל יצחק בן-צבי, נשיא המדינה, ירושלים, 30 במאי, 1962, הספריה הלאומית, כתבי יד וארכיונים, ARC.145.VAR.350 88d

עתירה בשם קבוצת אנשי רוח נגד הוצאתו להורג של אדולף אייכמן. מנמקים את בקשתם בשיקולים של טובת המדינה ודמותה המוסרית, ובאי מתן הזדמנות לשונאי ישראל לטעון שעתה ניתן כופר דם תמורת פשעי הנאצים. בין העותרים הנוספים: אביגדור אריכא, יהודה בקון, לאה גולדברג, צבי ורבלובסקי , הלנה כגן, נתן רוטנשטרייך, גרשום שלום ועוד.

106. לשכת מנכ"ל משרד החוץ אל נציגויות ישראל בעולם, ירושלים, 1 ביוני, 1962, ארכיון המדינה, חט' 93.43 חצ/584/9

ההודעה על ביצוע גזר הדין והוצאתו להורג של אדולף אייכמן.

107. חליפת מכתבים בין מרתה גלהורן לטדי קולק, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, 6 ביוני, 1962, 27 ביוני 1962, ארכיון המדינה, חט' 43.5, גל/11887/84

מרתה גלהורן, אשתו בעבר של ארנסט המינגווי, כותבת שגזר דין המוות ושרפת גופתו של אייכמן היו הדברים הנכונים לעשותם. בחייו עלול היה אייכמן להיעשות לסמל, ושקברו עלול היה להיות מוקד לעליה לרגל. עוד טוענת גלהורן שהמשפט היה שירות להיסטוריה של האנושות. מאותן סיבות היא שוללת פרסום זיכרונותיו של אייכמן. קולק מסכים לדעתה בעניין גניזת זיכרונותיו של אייכמן אך מניח שהם יועמדו בעתיד לרשות המחקר ההיסטורי.

 


אחרית דבר

108. דברי גדעון האוזנר, היועץ המשפטי לממשלה והתובע במשפט אייכמן, בכנס מרצים ארצי על משפט אייכמן, ירושלים, 18 במאי, 1961

האוזנר דן  בהכנת המשפט, בבחירת העדים, בבעיות המשפטיות הכרוכות במשפט ובתגובות לו בארץ. הכנס אורגן על ידי מרכז ההסברה במשרד ראש הממשלה.

109. דו"ח שהוצג לשרת החוץ גולדה מאיר ובו סיכום של ההליכים המשפטים נגד פושעים נאציים בתקופה שלפני לכידתו של אייכמן ותחילת משפטו, ואחריה, יוני 1958 – מאי 1961, ארכיון המדינה, חט' 130.2, חצ/4316/9

הדוח מחולק לשלוש תקופות ומצביע על עליה דרמטית במספר המעצרים של פושעים נאצים, בקיום משפטים ובהטלת עונש מוות עליהם במספר מדינות, ועונשים אחרים בגרמניה ובארצות נוספות מאז יוני 1960. כמו כן הוא מצביע על עלייה דרמטית בהתאבדויות של פושעי מלחמה נאצים, בהליכי הסגרה, בהכרזה על פרסים כספיים לגילוי פושעים ובפעולות טיהורים מאלמנטים נאציים בגרמניה המערבית.

110. ראש הממשלה, דוד בן-גוריון אל בכור שלום שיטרית, שר המשטרה, ירושלים, 23 בדצמבר, 1962, ארכיון המדינה, חט' 43.4, ג/6384/1

החלטתו של ראש הממשלה למסור להפקדה בארכיון המדינה את כתב היד של הזיכרונות שכתב אדולף אייכמן בכלאו. כתב היד ייסגר לעיון בשנים הקרובות.

אייכמן כתב שני חיבורים בעת שהותו בישראל: זיכרונות אישיים (memoiren) שכתב בחודשים הראשונים למעצרו והושלם ביוני 1960, בתקווה למכור אותם למוציא לאור וכך לסייע במימון הגנתו. כתב היד שמור בארכיון המדינה (חט' 31, א/3085/25, חט' 79 א/3001/7) לצפייה בכמה דפים ממנו (כתב יד והקלדה). החיבור השני הוא מעין דוח ביוגרפי (götzen) שחיבר בעת המתנתו לפסק הדין והושלם בספטמבר 1961. חיבור זה מכיל את זיכרונותיו ואת התייחסויותיו למידע שנמסר במשפט על חלקו בשואת יהודי אירופה. גם כתב יד זה שמור בארכיון המדינה (חט' 999 א/342) לצפייה בקטע של כתב היד. לצפייה בקטע של הקלדת כתב היד. לצפייה בתקציר בעברית של הדוח הביוגרפי, לצפייה בתקציר באנגלית

שרטוט המנגנון

אחד מתוך חמישה שרטוטים של מבנה השלטון בגרמניה הנאצית, המהווים חלק מן הדו"ח האוטוביוגרפי (GOETZEN) שכתב אדולף אייכמן בעת שבתו בכלא בישראל. השרטוט חתום על ידי אייכמן, ארכיון המדינה, א/342

.1 | רשימת התיקים בפרסום, תיקים לעיון נוסף, ביבליוגרפיה ותודות

(ברוב המקרים נסרק התיק במלואו. במקים בהם לא קיימת סריקה ראשית ניתן לבקש את התיק)

תיקים מלשכת ראש הממשלה:

ג-6383/6: משפט אייכמן – לשכה 06, 1961 – 1964

ג-6384/1: משפט אייכמן, 1960 – 1967

ג-6384/4: משפט אייכמן, כרך א', 1960 – 1964

ג-6385/5: משפט אייכמן, כרך ב', 1960 – 1964

תיקי נשיא המדינה:

נ-11/40: נשיא המדינה יצחק בן-צבי: התכתבות עם תמר שווי, 1953 – 1964

נ-205/3: נשיא המדינה יצחק בן-צבי: אדולף אייכמן, 1961 – 1962

נ-205/4: נשיא המדינה יצחק בן-צבי: אדולף אייכמן, 1960 – 1961

נ-205/5: נשיא המדינה יצחק בן-צבי: אדולף אייכמן, 1962

תיקי משרד החוץ והנציגויות:

חצ-293/13: פרשת אייכמן – התכתבות והדים, 1959 – 1960

חצ-293/14: פרשת אייכמן – התכתבות והדים, 1961

חצ-293/15: פרשת אייכמן – התכתבות והדים, 1961

חצ-293/16: פרשת אייכמן – התכתבות והדים, 1960 – 1961

חצ-450/8: מדיניות חוץ – יחסים עם ישראל, 1959 – 1961

חצ-584/5: קלן – מסביב למשפט אייכמן, 1960 – 1961

חצ-584/8: קלן – משפט אייכמן, 1960 – 1961

חצ-584/9: קלן – משפט אייכמן, 1961 – 1964

חצ-2307/8: ורשה מברקים נכנסים, 1960

חצ-2307/9: ורשה – מברקים יוצאים, 1961 – 1962

חצ-2355/1: קלן – מברקים יוצאים, 1960

חצ-3352/2: כללי – פושעי מלחמה: אייכמן (חומר משפטי), 1960

חצ-3352/3: כללי – פושעי מלחמה: אייכמן (חומר משפטי), 1960

חצ-3352/4: כללי – פושעי מלחמה: אייכמן (חומר משפטי), 1960 – 1961

חצ-3352/6: כללי – פושעי מלחמה: אייכמן (חומר משפטי), 1961

חצ-3352/7:  כללי – פושעי מלחמה: אייכמן (חומר משפטי), 1961

חצ-3352/9: כללי – פושעי מלחמה: אייכמן (חומר משפטי), 1961

חצ-3352/10: כללי – פושעי מלחמה: אייכמן (חומר משפטי), 1960 – 1961

חצ-4316/9: לשכת שרת החוץ גולדה מאיר – יהודים, 1961

חצ-7027/12: אייכמן – מברקים משגרירות ישראל באוסטריה על המשפט, 1960 – 1961

תיקי משטרת ישראל – לשכה 06:

א-3056/38: משפט אייכמן – החקירה המשטרתית (לשכה 06): כנסים ופגישות, 1960 – 1961

א-3062/1: משפט אייכמן – החקירה המשטרתית (לשכה 06):תיקי מנהל שרוכזו לאחר סיום הפרשה, 1959 – 1963

א-3062/4: משפט אייכמן – החקירה המשטרתית (לשכה 06):תיקי מנהל שרוכזו לאחר סיום הפרשה, 1960 – 1961

א-3062/9: משפט אייכמן – החקירה המשטרתית (לשכה 06):תיקי מנהל שרוכזו לאחר סיום הפרשה, 1960 – 1961

א-3062/14: משפט אייכמן – החקירה המשטרתית (לשכה 06):תיקי מנהל שרוכזו לאחר סיום הפרשה, 1960 – 1961

תיקי פרקליטות המדינה:

א-3145/1: משפט אייכמן – התכתבות של הפרקליטות, 1960 – 1961

א-3145/3: משפט אייכמן – התכתבות של הפרקליטות, 1960 – 1961

א-3145/8: משפט אייכמן – התכתבות של הפרקליטות, 1960 – 1961

א-3146/2: משפט אייכמן – ענייני סנגוריה, 1960

א-3146/10: משפט אייכמן – עדויות, 1961 – 1962

תיקי בית המשפט המחוזי ירושלים:

א-3071/2: משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61)  – בקשת הסנגור לייצג את אייכמן, 1960

תיקי הכנסת:

כ-592/2: לשכת יו"ר הכנסת – פניות ציבור בעניין אייכמן ונאצים אחרים, 1960 – 1964

תיקי פניות ציבור – משרד ראש הממשלה:

גל-11887/84: פניות ציבור מתקופת טדי קולק – מרתה גלהורן (אשתו לשעבר של א. המינגווי), 1961 – 1962

גל-11890/33: פניות ציבור מתקופת טדי קולק – נלי זקש, זוכת פרס נובל לספרות, 1962

תיקי לשכת העיתונות הממשלתית:

ג-3930/4: התכתבות – משפט אייכמן, 1960

ג-3931/1: התכתבות עם אישים בארץ ובחו"ל בקשר לפרשת אייכמן, 1960

 

לעיון נוסף: סקירה של חומר ארכיוני בארכיון המדינה בעניין משפט אייכמן

תיקי לשכת ראש הממשלה (43.4) ותיקי לשכת מנכ"ל משרד ראש הממשלה, טדי קולק הכוללים הכנות למשפט, תגובות מהארץ ומחו"ל על לכידת אייכמן ועל המשפט במהלכו, בן-גוריון והמשפט, חומרים שאינם נוגעים ישירות לאייכמן כמו פעולות הצלה, מרד גטו ורשה ועוד

חומר של משטרת ישראל (חטיבה 79) ובעיקר של לשכה 06  – חומר החקירה, צווי מעצר, איסוף תיעוד בארצות שונות, גביית עדויות, החקירה של אייכמן, מוצגים, אישור מסמכים, תיקי מנהל של המשטרה לקראת המשפט, במהלכו ואחריו, משקיפים, מילון למונחים בגרמנית שפותח ע"י לשכה 06, מסמכים שהוחלט שלא לכלול בחומר החקירה

תיקים של משרד המשפטים – פרקליטות המדינה (חטיבה 74)  – גביית עדויות, ענייני מנהל הקשורים בארגון המשפט, מיון מסמכי התביעה לפי ארצות, דיון בעונשו של אייכמן, תיקים המכילים את המוצגים ששימשו את התביעה במהלך המשפט, התכתבות עם לשכה 06, שאלת הסנגוריה, אפשרות לכידתם של פושעים נאצים נוספים, סיקור המשפט

תיקי בית המשפט: ערכאה ראשונה בבית המשפט המחוזי (31) וערכאת הערעור בבית המשפט העליון (30): תמלילים, הקלטות אודיו ווידאו, מוצגים, חקירת עדים, כתב אישום, פסק דין, גזר דין

תיקי משרד החוץ (חטיבה 130) ותיקי נציגויות שונות (חטיבה 93) הכוללים מידע על איסוף חומר ארכיוני בארצות שונות לקראת המשפט, תגובות בעולם והעיסוק בהן בתיקי הנציגות בוושינגטון, בפאריס, בלונדון, בגרמניה  (משלחת השילומים בקלן) , בפולין ועוד, הקשר של משפט אייכמן ליחסים בין גרמניה המערבית והמזרחית, תיקים העוסקים בפרשת המשבר ביחסים עם ארגנטינה בתיקי השגרירות בבואנוס איירס ובאו"ם בניו-יורק, בקשות מאת הנציגויות השונות לחומר הסברה

תיקים העוסקים בתגובות למשפט, ללכידת אייכמן, לעונש המוות ולאפשרות החנינה:  תיקי אב בית הדין, השופט משה לנדוי (להלן באוספים פרטיים), תיקי לשכת נשיא המדינה, יצחק בן-צבי (חטיבה 105), תיקי לשכת ראש הממשלה (פניות ציבור שהתרכזו בלשכת ראש הממשלה ובלשכתו של טדי קולק , משרד החינוך (חטיבה 71). תגובות מאזינים בתיקי רשות השידור (חטיבה 45) ותיקי לשכת העיתונות הממשלתית (חטיבה 55)

חומר של שירות בתי הסוהר (חטיבה 110) – יומני אירועים בזמן החזקתו במעצר של אדולף אייכמן

חומר העוסק בפרסום המשפט נמצא בתיקי מנהל ההסברה(חטיבה 44) ובתיקי לשכת העיתונות הממשלתית (חטיבה 55) הכוללים גם ריכוז של קטעי עיתונות על המשפט.

זיכרונות של אדולף אייכמן בכתב ידו, נכתבו על ידו בעת שהותו בכלא (חתומות מ- 16 ביוני, 1960, 127 עמודים), כתב ההגנה שכתב אייכמן בכלא במהלך 1961,  בחומר של פרקליטות המדינה נמצא גם עותק של הריאיון שערך העיתונאי ו. זאסן עם אייכמן בארגנטינה (חטיבה 74.1)

אוספים פרטיים:

אוסף השופט לנדוי (חטיבה 72.33) – בעיקר מכתבים ותגובות למשפט

אוסף השופט אולשן

אוסף משה פרלמן – כתבי יד של הספר "משפטו של אדולף אייכמן" (חטיבה 72.7)

אוסף מילטון פרוכטמן בעניין הכיסוי הטלוויזיוני של המשפט (חטיבה 72.78)

תצלומים בתיקי בית המשפט המחוזי (חטיבה 31), תצלומים באוסף הגנזך (חטיבה 137), קלטות קול של המשפט (חטיבה 146), סרטי הדיונים בבית המשפט (חטיבה 145), איורים של בני עדן מן המשפט (חטיבה 137.1), צילומים באוסף אייזנשטארק

ביבליוגרפיה

 • בך, גבריאל, 'מחשבות והרהורים שלושים שנה לאחר משפט אייכמן' (תדפיס), מרכז המידע אודות השואה, יד ושם
 • האוזנר, גדעון, 'משפט אייכמן במבט לאחור', הרצאה בפני כנס המועצה הבינלאומית של יד ושם", 21/12/1981
 • האוזנר, גדעון, משפט ירושלים, לוחמי הגטאות תש"ם
 • ויץ יחיעם, 'בין קתרזיס לקרב סכינים: משפט אייכמן ומשפט קסטנר והשפעתם על החברה הישראלית', משפט והיסטוריה (תשנ"ט), עמ' 421-395
 • ויץ, יחיעם, 'משפט אייכמן כנקודת מפנה', דפים לחקר תקופת השואה, מאסף יא (תשנ"ד), עמ' 189-175
 • ויץ, יחיעם, '"האב המייסד" ומשפטו של הצורר: בן-גוריון ומשפט אייכמן', יד ושם: קובץ מחקרים, לו (תשס"ח), עמ' 212-181
 • יבלונקה, חנה, מדינת ישראל נגד אדולף אייכמן, תל אביב 2001
 • פרלמן, משה, איך נתפס אייכמן, תל אביב 1961
 • ריין, רענן, 'בצל חטיפת אייכמן: יחסי ישראל-ארגנטינה ומעמדה של הקהילה היהודית הארגנטינית', הציונות, כג (תשס"ב), עמ' 353-378
 • שגב, תום, ויזנטל: הביוגרפיה, ירושלים 2010
 • שגב, תום, המיליון השביעי: הישראלים והשואה, ירושלים 1991
 • שפי, נעמה, 'משפט אייכמן ומשפטו בישראל', ישראל, 2 (תשס"ג), עמ' 208-197

אדולף אייכמן מסמן בעזרת מקל על מפת אירופה במהלך עדותו במשפט נגדו בבית העם בירושלים, 18 ביולי, 1961 לשכת העיתונות הממשלתית

תודה לבני עדן על הרישומים ממשפט אייכמן שהעמיד לרשותנו; לעלי כהן על הרשות לפרסם את צילום תא הזכוכית, לפרופסור שמעון זנדבנק ולאקו"ם שאישרו לנו לפרסם את תרגום השיר של נלי זק"ש לעברית; לשופט בית המשפט העליון לשעבר גבריאל בך, לפרופסור חנה יבלונקה לפרופסור יחיעם ויץ וללאנה פלדמן מארכיון בן-גוריון על מידע רב ערך שתרמו לנו.

לפרסום נוסף  סוגיות בעניין הוצאתו להורג של אייכמן: האם להמליץ לנשיא על חנינה? האם לאפשר לאשתו לקיים ביקור פרידה?