"התיאטרון הקאמרי חיפה"? –"הקאמרי" מתחייב להקים תיאטרון בעירו של אבא חושי, 1953

למרות הקשיים הרבים של "הקאמרי" שהעמידו לא אחת את 'קיומו בספק (ראו לעיל), חיפש ללא לאות יוסף מילוא, מנהלו הראשון של התיאטרון, דרכים להרחיב את פעילותו. באותן השנים ביקש ראש העיר המיתולוגי של חיפה, אבא חושי, לחזק את הפעילות התרבותית בעיר, שנודעה כעיר פועלים דלה בחיי אמנות ורוח, ולעודד אנשי רוח ותרבות להתיישב בעירו. חושי הזמין את התיאטרון הקאמרי לייסד ולנהל תיאטרון עירוני בחיפה, צעד שהייתה בו הכרה והערכה ליכולותיו המקצועיות והארגוניות של התיאטרון. בחוזה שנחתם ב-24 בנובמבר 1953 בין הנהלת התיאטרון בראשות יוסף מילוא לבין עיריית חיפה בחתימת ראש העירייה אבא חושי, מתחייב תיאטרון הקאמרי "לייסד בחיפה תיאטרון עירוני על ידי העברת חלק מאנשיו: במאים, שחקנים, עובדים טכניים וכו' לחיפה… שם התיאטרון בחיפה יהיה – 'תיאטרון קאמרי חיפה' ואילו בתל אביב ייקרא 'תיאטרון קאמרי תל אביב'…". תיאטרון הקאמרי התחייב בחוזה להבטיח לתיאטרון החדש רמה אומנותית, מגוון הצגות ותדירות שלא יפחתו מאלה הנהוגות בתל אביב, לעודד שחקנים ושאר אנשי מקצוע הקשורים לתחום לעבור לחיפה ואף להעביר לעיר הצפונית את בית הספר הדרמטי שליד התיאטרון (ראו לעיל). על-פי החוזה תבנה עיריית חיפה את בניין התיאטרון ותעמידו לרשות "הקאמרי" עד לסוף חודש יולי 1955. עוד התחייבה עיריית חיפה בחוזה כי תעזור לשלושה מאנשי התיאטרון שיימצאו  "כחיוניים ביותר"  למצוא דירות בחיפה ואלה יעמדו לרשותם "באותם התנאים כפי שהיא [עיריית חיפה] נוהגת לעשות זאת לגבי הסופרים והאמנים שלרשותם היא העמידה דירות." (חוזה עיריית חיפה – הקאמרי )

ראש הממשלה דוד בן-גוריון ואשתו פולה עם יוסף מילוא בתאטרון חיפה, מאי 1962. צלם: פריץ כהן, לע"מ

הקמת התיאטרון התעכבה, אך הכוונה להקימו לא נשכחה. בהצעתו משנת 1955 להקמת כפר אמנים (ראו לעיל), כתב מילוא כי בתוך שנתיים יוקם התיאטרון בחיפה"התיאטרון הקאמרי יהיה אחראי להנהלתו", והוא יהיה לקוח של בתי המלאכה לאביזרי תיאטרון שיוקמו בכפר האמנים, כתב מילוא.

ב-1958 נאלצו יוסף מילוא ויצחק קדישזון לעזוב את תיאטרון הקאמרי  – התיאטרון שהקים יוסף מילוא במו ידיו – בשל כשלים כלכליים, ניהוליים ואומנותיים. התיאטרון עבר להיות מנוהל אומנותית בידי מועצת שחקנים ומנוהל אדמיניסטרטיבית בידי יעקב אגמון. באותה עת השלים מילוא את המשא ומתן הארוך שניהל עם אבא חושי, ונענה לפנייתו להיות המוציא לפועל והמנהל של התיאטרון העירוני בחיפה.  בשנת 1961, פתח התיאטרון העירוני חיפה, בניהולו של יוסף מילוא את שעריו לציבור. מילוא היה, מן הסתם, אחד מאותם "חיוניים ביותר" שעיריית חיפה התחייבה לדאוג להם לדיור (אם כי החוזה החתום אינו מציין בפירוש אף שם)  והיא אכן עשתה זאת ואף אישרה לו הלוואה בסך 5,000 ל"י מקופת העירייה (פרוטוקול עיריית חיפה 19.12.1960, ארכיון העיר חיפה)

מתוך פרוטוקול של ישיבת עיריית חיפה, 19.12.1960. ארכיון עיריית חיפה

לפרק הבא: התרחבות מעבר לגבולות הארץ והעלאת הצגות מעבר לים