הקר בחוץ חם בלב – עזרת קרן נשיאי ישראל לחימום בתי קשישים

יצחק נבון היה איש ירושלים. הוא נולד בה, גדל והתחנך בירושלים וגר בעיר כל חייו הבוגרים. כירושלמי מלידה הכיר נבון היטב את החורף בבירת ישראל – את הטמפרטורות הקרות, הרוחות המקפיאות והשלג שיורד כמעט מדי שנה. אוכלוסיית ירושלים המגוונת מצאה דרכים שונות כדי להתמודד עם פגעי החורף. אולם שנות העלייה הגדולה ביססו בעיר אוכלוסייה גדולה של קשישים קשי יום. אלו הביטו בחשש אל החורף ההולך ומתקרב, ותהו איך יצליחו להתמודד עם הקור באמצעיהם הדלים בדירות רעועות ובלתי מחוממות כראוי.

קשישה ביום חורף בירושלים

בסוף שנות השבעים עדיין לא נמצא פתרון ממלכתי לבעיה האנושית הקשה הזו, ואל החלל שהותירו משרדי הממשלה נכנסו קבוצות של ארגוני מתנדבים. לקראת החורף של 1979/80 פנה ארגון בשם "מועצת האיגודים לשירותים סוציאליים" בירושלים אל משרדי הממשלה כדי שישתתפו בהוצאות לחימום  בתיהם של קשישים חולים ומרותקים למעונם שחיים מקצבת ביטוח לאומי בלבד, אך ללא הצלחה. בצר לו פנה הארגון  אל בית הנשיא. במכתב נרגש כתבה יושבת ראש המועצה חנה דסקל לרות שאול בלשכת הנשיא על "מצבם העגום של 11 אלף קשישים – זוגות ובודדים החיים על קצבת זקנה והטבה סוציאלית". היא הוסיפה שלאור הכישלון  להשיג מימון ממשרדי הממשלה לעזרה בחימום בתיהם, הבררה האחרונה היא הקמת קרן מיוחדת לשם כך. "רוב הקשישים האלו חיים בדירות רעועות שהשמש אינה מגיעה אליהם, שוכבים מכורבלים תחת שמיכות או כל בגד בלה בניסיון נואש לחמם את גופם", תיארה דסקל בצבעים קודרים את הבעיה הקשה. היא ביקשה שקרן נשיאי ישראל (על הקרן ראו פרסום שלנו :קרן לעמו ירים – קרנות ומענקים מקרנות הנשיא) תשתתף במימון מבצע לחימום בתי הקשישים.

בקשות רבות לעזרה בפעולות רווחה ותרבות הגיעו אל הקרן. לא לכולם יכול היה הנשיא נבון להיעתר. אולם דומה שהפנייה הזו והמצוקה הקשה המתוארת בה נגעה ללבו במיוחד. נבון מספר בזיכרונותיו שכילד ביקר לא פעם בבית התמחוי שניהל אביו בשנות ה-30 וסיפק ארוחות ליהודים עניים מרודים בני כל העדות. הוא הכיר אפוא היטב את העוני הכרוני שממנו סבלה ירושלים לאורך כל השנים. כמי שעסק בפעולות התנדבות וסיוע למוגבלים כבר בהיותו תלמיד הכיר נבון בחשיבות הרבה של פעילות זו במיוחד בעיר קשה ומורכבת כמו ירושלים. בנוסף הטמיעו בו מוריו ומחנכיו בשנות לימודיו בבית הספר את המשפט "והדרת פני זקן" ואת כיבוד הקשיש כערך עליון. בינואר 1979 אירח נבון במשכן הנשיא את ישיבת היסוד של המועצה הציבורית ליד הרשות לקשישים ופנסיונרים, ואמר לחברי המועצה ש"אוכלוסיית הקשישים היא כוח שיכול להביא תועלת רבה", ויש לעשות כל דבר כדי לדאוג לה כראוי (תיק נבון – הרשות לפנסיונרים וקשישים, נ-293/11, עמ' 94). לביום שבו התקבל המכתב בלשכתו הביע נבון סיפוק רב מהיזמה הברוכה בעניין חימום בתי הקשישים, וכתב בכתב ידו על גבי המכתב: "נא להקציב סך של 50,000 ל"י" י.נ. הייתה זו התרומה הראשונה למפעל החשוב הזה והיא פתחה את הדרך לתרומות נוספות. (תיק: קרן נשיאי ישראל – מועצת האיגודים לשירותים סוציאליים, נ-400/46, עמ' 107)

בשלהי ינואר 1980 קבל נבון דוח על התקדמות מפעל החימום לקשישים של המועצה לאיגודים סוציאליים בסיוע מחלקת הרווחה בעירייה, מתנדבים מבתי ספר וחברות שתרמו אמצעי תחבורה לחלוקת הנפט. שוב אישר נבון בו ביום תרומה נוספת בסך 50,000 ל"י (שם, עמ' 66). נעשה חם בלב למקרא הדו"ח. הנשיא "ודאי ישמח מאוד לקרוא את האמור בו" כתבה רות שאול (שם עמ' 56)

שלג בשכונת ימין משה בירושלים, 3 במרס 1980. צלם: חנניה הרמן לע"מ

בסוף מרס ובראשית מאי 1980 קיבל נבון מכתבים מחנה דסקל ובהם סיכום המבצע. המבצע הקיף 807 בתי קשישים, ובהם 80 ערבים במזרח העיר, שקבלו סיוע ברכישת נפט או חימום באמצעים אחרים. גופים שונים ותלמידים התגייסו בהתנדבות לסייע לחלוקת הנפט ואמצעי חימום אחרים. תרומת בית הנשיא בסך 100 אלף ל"י הייתה השנייה בגודלה לאחר תרומתו של ארגון הג'וינט, וסייעה רבות למבצע. אולם עדיין נותרו רבים ללא סיוע וצריך להיערך לשנה הבאה ולהרחיב את הסיוע, כתבה דסקל (שם, עמ' 96, עמ' 94-86).

ואמנם המבצע נמשך גם בחורפים הבאים. שוב נרתם בית הנשיא בסכום זהה והפעם הגיע הסיוע ל-1900 בתי אב ב-25 משכונות ירושלים ב-1980/81 ואף יותר מכך ב-1981/82 וב-1982/83. בשנים האלו ניתן סיוע מיותר ויותר גופים שנרתמו למשימה, ובהם פעיל השלום אייבי נתן שגייס סכומים נכבדים למימון עלויות הנפט.

קבלה של מועצת האיגודים לשירותים סוציאליים על קבלת 50,000 ל"י מקרן נשיא ישראל, 27.1.1980 ארכיון המדינה, נ-400/46