רשימת תעודות ורשימת התיקים מארכיון המדינה שנעשה בהם שימוש בפרסום זה

רשימת התעודות

לפרק ב:

פניה למשטרה בשל העלאת הצגה ללא אישור ג-3577-3 עמ 3

מדוע ניתן להשתמש במילה "להשתין" ג-3576-13 עמ 19

לפרק ג:

בקשה להגדרת הקאמרי מוסד אמנותי נתמך גל-1091-31 עמ' 108 .

מחאה על הקצבה נמוכה מדי גל-1091-31 עמ' 8

בקשה לתמיכה. מניעים חברתיים גל-1091-31 עמ' 85-84

לפרק ד:

אברך למחלקת תרבות הצגות במחנות עולים ג-898-2 עמ' 99

חיים חפר לשר החינוך גל-1091-22 עמ 221

רמז אל התאטראות תרבות למעברות גל-1091-22 עמ' 199

הקאמרי לרמז שחקנים למעברות גל-1091-31 עמ' 71

שחרור פלוטקין ללהקת המעברות גל-1091-31 עמ' 57

מילוא אל אברך זירוז הכשרת הלהקה גל-1091-31 עמ' 48

הופעות ביישובי עולים תלם 1955 גל-1250-9 עמ' 76

רשימת הצגות במסגרת תלם 62-53 נ-59-32 עמ' 4-2

בקשה להיתר נסיעה להופעה של הקאמרי ג-5436-36 עמ' 5

נזיפה בקאמרי אי קיום הצגות תלם גל-1250-9 עמ' 165

לפרק ה:

בקשה להפחתת מכס עבור מוצרים ייחודיים גל-370-4 עמ' 127

בקשה להקל במיסים על מכונית מיובאת  גל-370-4 עמ' 134

איום בתביעה פלילית גל-4604-13 עמ' 444

התכתבות בעניין במאי בעל עבר נאצי גל-1091-31 עמ' 95-91

מברק לשר החנוך – הכרזת שביתה גל-18075-12 עמ' 52

בקשה לתשלום דחוף למניעת התמוטטות גל-18075-12 עמ' 220

עובדי הקאמרי מאיימים בשביתה גל-18075-12 עמ' 2

נמיר לשר החינוך בקשה דחופה להתערבות גל-18075-12 עמ' 50

תלונה של שחקן שגילם תפקיד סוס  גל-18075-12 עמ' 86

לפרק ו:

בית הספר לאומנויות דרמטיות גל -1790-4 עמ' 51-45

שר החינוך מאשר תמיכה בבית הספר הדרמטי גל-1790-4 עמ' 53

אורנה פורת מודה לנשיא שזר  נ-109-10 עמ' 7

שילוב במת השחקנים בקאמרי גל -18075-12 עמ' 321

בקשת תמיכה במועדון לדור הצעיר גל -18075-12 עמ' 286

לפרק ז:

פרוגרמה להקמת כפר אמנים  ג-2437-9

לפרק ח:

מילוא מזמין את הנשיא בן-צבי לתל אביב נ-59-33 עמ' 11

אגמון לנשיא בן-צבי נוער לתאטרון נ-59-33 עמ' 4

תלונה על הצגת הקאמרי באור עקיבא גל-18075-12 עמ' 166-164

תשובה לתלונה על זלזול בקהל גל-18075-12 עמ' 163.

לפרק ט:

חוזה ע. חיפה – הקאמרי 24.11.53 ארכיון חיפה 2754-11 ת.ז. 64980

לפרק י:

בקשת מלגה במטח לעודד תאומי גל-4852-22 עמ' 63

אישור חלקי הקצבת מטבע זר למילוא גל-1091-32 עמ' 36

המלצה ליציאה לחול עבור יוסף מילוא גל-1091-31 עמ' 51

בקשה להבאת במאים וציירים מחול גל-1091-31 עמ' 54

בקשת אישור להביא במאים מחול גל- 4852-22 עמ' 12

מחזות הכוללים דרישה לתמלוגים גל-1091-31 עמ' 36

 נגד ייבוא במאים זרים גל-18075-12 עמ' 124-119

מנהל הקאמרי אל משרד החוץ בקשה  לשחרור ממס נסיעה ג-10915-19 עמ' 106

סמנכל משרד החוץ למנהל המכס ממליץ לפטור שחקנים ממס נסיעות פ-4804-9 עמ' 62

דוח משרד החוץ על הצגת אשכבה בפולין גל-40797-1 עמ' 145-144

הקאמרי אל שגריר ישראל בפולין תודה לאחר ביקור התיאטרון חצ-10936-10 עמ 4

לפרק י"א:

בקשה להפיכת הקאמרי לתיאטרון עירוני גל 18075-12 עמ' 321

הודעה לעיתונות בדבר מתן מעמד של תיאטרון עירוני לקאמרי ג-4641-11 עמ' 81-79

המלצות הוועדה לשינוי מבנה הקאמרי גל-18075-12 עמ' 181

תקנון נאמנות הקאמרי  גל-18075-12 עמ' 191

לפרק י"ב:

תלונה לרמז על עושק שכר הדירה גל-1091-31 עמ' 69

מצבו הכספי של הקאמרי והמעבר לבנין פילץ גל-4604-13 עמ' 409

אשכול מבקש לגייס תרומה מיכין-חקל גל 4604-13 עמ' 395

חברת הכשרת הישוב דורשת את פרעון ההלוואה גל-4604-13 עמ' 85

בקשת סיוע דחוף מקרן ישראל-אמריקה גל-4604-13 עמ' 369

פרס מתחייב למשרד האוצר לכסות הלוואת הקאמרי גל-4604-13 עמ' 373

אשכול מוזמן לבכורת כנרת כנרת באולם החדש גל-4604-13 עמ' 133

לפרק י"ג:

נרדי נגד מלכת אמבטיה ג-5245-2 עמ' 303

שוחטמן נגד מלכת אמבטיה ג-5245-2 עמ' 302

אישור המועצה להעלאת "מלכת אמבטיה" בהשמטת שני קטעים ג-5245-2 עמ' 278

אישור המועצה להעלאת "מלכת אמבטיה" לפי הנוסח המתוקן ג-5245-2 עמ' 260

אישור להעלאת "מלכת אמבטיה" לאחר השינויים והתיקונים ג-5245-2 עמ' 262

תכתובת בין יגאל אלון לחיים בסוק בעניין "מלכת אמבטיה" גל-18075-12 עמ' 267-263

תלונה על "מלכת אמבטיה" ותשובת השר גל-18075-12 עמ' 228, 235

תלונה על "הזונה הגדולה מבבל" גל-18075-12 עמ' 27

מחאה להנהלת הקאמרי על העלאת מחזות של לוין גל 18694-6 עמ' 43-42

לפרק י"ד:

בקשת פיצויים בגין מלחמת ששת הימים ג-4641-6 עמ' 145

דחיית בקשת הקאמרי לפיצויים ג-4641-6 עמ' 123

בקשת פיצויים לחנה מרון וסירוב האוצר גל-4604-13 עמ' 6-4

הקאמרי במלחמת יוהכ גל 18075-12 עמ' 141 – 145

פעילות הקאמרי לאחר מלחמת יוהכ גל 18075-12 עמ' 140-135

 

 

רשימת התיקים

 משרד החינוך תיק המזכיר הכלל (י. אברך) ג- 898/2

משרד החקלאות ופיתוח הכפר – לשכת השר – כפר אמנים מיסודו של תיאטרון הקאמרי ג-2437/9

משרד הפנים, מחזות – לילות זעם (הקאמרי) ג-3576/13

משרד הפנים, מחזות – טורקאי (הקאמרי) ג -3577/3

אגף התקציבים – תרבות ואומנות – גופים נתמכים – כרך א' ג-4641/6

אגף התקציבים – תרבות ואומנות – גופים נתמכים – כרך ו'  ג-4641/11

משרד הפנים – מחזות – מלכת האמבטיה ג-5245/2

משרד הפנים – מחזות – קבצנים זוכען גליקען  ג-5436/36

משרד ראש הממשלה – תערוכת אקספו 67' במונטריאול – בידור הביתן  ג-10915/19

משרד האוצר, תיקי הנהלה – תיאטרון הקאמרי – ציוד שונה כרך א'  גל-370/4

משרד החינוך – תאטרונים וקרקסים – כללי  גל-1091/22

משרד החנוך – הקאמרי- גל- 1091/31

משרד החינוך – מטאטא גל-1091/32

משרד החינוך – תיאטרון למעברות גל-1250/9

משרד החינוך – בית ספר הדרמטי על יד תיאטרון הקאמרי גל-1790/4

משרד האוצר – תיאטרון הקאמרי גל-4604/13

משרד החינוך – תיאטרון הקאמרי גל-4852/22

משרד החינוך – תיאטרון הקאמרי גל-18075/12

משרד החנוך – מדיניות מערכת החינוך – תיאטרון הקאמרי – תל-אביב גל-18694/6

משרד החינוך – להקת רננים גל-18942/6

לשכת השר רחבעם זאבי – כללי – ירדן, מצרים גל-40797/1

משרד החוץ – אגף קשתו"ם כללי/ תיאטרון הקאמרי  חצ-10936/10

בית נשיא מדינת ישראל – בן-צבי יצחק – תלם  נ-59/32

בית נשיא מדינת ישראל – יצחק בן-צבי – התיאטרון הקאמרי נ -59/33

בית נשיא מדינת ישראל – התיאטרון הקאמרי נ-109/10

אוסף מיד אשכול – ארכיונים ואוספים אישיים – תיאטרון ובידור פ-4804/9