גפרק שלישי: רישום דפי העד ופרסומם באתר ארכיון המדינה

לאחר סיום עבודתו הפקיד אגף ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה את דפי העד בארכיון המדינה. ההפקדה, "תעוד נספי אתיופיה בדרכם לישראל", כוללת 1,627 תיקים. רוב התיקים הם דפי עד של הנספים כאשר לכל נספה מוקדש תיק נפרד. לעתים יש באותו תיק מספר דפי עד על אותו נספה. יש מקרים מועטים בהם בתיק אחד יש מספר דפי עד של מספר נספים, לרוב בני אותה משפחה. תיקים אלה נסרקו וברובם נחשפו ועלו לאתר האינטרנט של הארכיון. כאמור לעיל לכל תיק עדות נקבע שם המורכב משלושה חלקים: השם הפרטי של הנספה, מספר העדות עליו ושנת הלידה שלו. במקרים בהם לא הייתה ברורה שנת הלידה נכתב "חסר" במקום שנת הלידה. יש גם תיקים העוסקים במפעל גביית העדויות ופעילותן של ועדות האימות.

1,589 תיקים מהפקדה זו נחשפו לציבור והועלו לאתר ארכיון המדינה על ידי עובדי מחלקת תיעוד והנצחה בארכיון המדינה. כיצד עבדנו?

  • העשרות (תיוגים). כל התיקים שבהפקדה תויגו לנושא "עלייה מאתיופיה". מכאן ואילך כל מי שמחפש חומר על עלייה זו באתר האינטרנט של ארכיון המדינה ימצא את התיקים האלה, כולל מעט התיקים שלא נחשפו לציבור ומופיעים כרשומות בלבד באתר (ללא העדות). כל התיקים המתייחסים לאנשים שנספו בשנים 1985-1984 תויגו לאירוע "מבצע משה". יצאנו מתוך הנחה שמי שנספה ב-1984 היה אמור לעלות במבצע משה – אך נפטר בדרכו ומי שנספה ב-1985 היה אמור לעלות במבצע משה – אך לא הספיק קודם להפסקת המבצע. תיקים בהם התייחסו במפורש ל"מבצע שלמה" תויגו לאירוע זה. היו מקרים בהם תייגנו לנושא "אסירי ציון".
  • כשזיהינו טעויות איות בשם הפרטי של הנספה שמופיע בשם התיק שינינו את שמו בשם התיק ובתיאור התיק. לעתים נעזרנו בטבלה שהפיקה ההסתדרות הציונית. לפעמים הבאנו שתי גרסאות.
  • בתיאור התיק כתבנו את השם הפרטי של הנספה, שמות הוריו (לפי הסדר אב ואם), ושם הסב מצד האב, אלא אם ציינו שזהו הסב מצד האם.
  • כתבנו את שנת הפטירה. כאשר יש בתיק מספר גרסאות לשנת הפטירה – כתבנו את כולן. כזכור שנת הלידה מופיעה בשם התיק, אך במקרים בהם אין שנת לידה ברורה כתבנו בתיאור התיק שנת לידה משוערת (או "בסביבות"). במקרים בהם יש מספר גרסאות לשנת לידה – כתבנו את כל הגרסאות.
  • כאשר נתקלנו במספר תיקים על בני אותה משפחה שנספו הפנינו בתיאור התיק לתיקים האחרים בציון סימולי התיקים (יש והיה צורך לציין אפילו ארבעה תיקים נוספים של בני אותה משפחה שנספו אף הם).
  • במקרים בהם מצאנו תמונה של הנפטר בתיק כתבנו זאת בתיאור התיק. כמו כן ריכזנו את כל הצילומים בפרק מיוחד בפרסום זה.
  • השחרות: התיקים נחשפו לפי כללי החשיפה של ארכיון המדינה. לפיכך מטעמי צנעת הפרט נדרשנו להשחיר את מספרי הטלפון שכתובים בטפסים. תיק ג-17846/94 שהבאנו לעיל הוא אחד משני התיקים היחידים בהם לא נרשמו מספרי טלפון ולא היה לנו דבר להשחיר בו. כתוצאה מכך כמעט כל התיקים שנחשפו הם במעמד של "נחשף בחלקו". במקרים בודדים נדרשנו להשחיר קטעים בגלל תכנים שהיו עלולים לפגוע בעד או בבן משפחה אחר שהגיע ארצה וככל הנראה הוא חי היום במדינת ישראל. דוגמה להשחרה כזאת הוא מקרה בו נאמר על אודות אחת העדות שהיא נאנסה.
  • במקרה בו התיק עוסק בנעדר או בנעדרת שינינו את שם התיק מ-"שם נספה" ל-"שם נעדר" או "שם נעדרת".
  • במקרה בו בתיק אחד יש עדויות על כמה נספים שינינו את שם התיק מ"שם נספה" ל"שמות הנספים".