הסטנוגרמות ישיבות ממשלה, ועדות שרים לענייני בטחון וועדת חוץ ובטחון

ה.1 | ריכוז פרוטוקלים

ישיבות ממשלה

פרוטוקולים 1948-1980

פרוטוקולים 1980-1985

 

ועדת החוץ והביטחון של הכנסת

ריכוז הפרוטוקולים של ישיבות ועדת החוץ והביטחון שגלויים לציבור וניתנים לפרסום מתעדכן כאן

 

ישיבות ועדת השרים לענייני ביטחון – "הקבינט"

ריכוז הפרוטוקולים של ישיבות ועדת השרים לענייני ביטחון שגלויים לציבור וניתנים לפרסום מתעדכן כאן

 

הישיבות נחשפו ואושרו לפרסום על ידי מחלקת החשיפה של הארכיון והצנזורה הצבאית.

ישיבות שטרם נחשפו או שלא אושרו לפרסום צוינה לידם הסיבה למגבלת העיון.


 

ה.2 | חיפוש פרוטוקול - ישיבות ממשלה

שאלה: כיצד ניתן לאתר סטנוגרמה מסוימת (פרוטוקול ישיבה מתאריך ידוע) של ישיבת ממשלה?

תשובה: סטנוגרמות ישיבות הממשלה הופקדו בארכיון המדינה בקלסרים / תיקים שהכילו כל אחד מספר ישיבות.

על להקל את העיון בסטנוגרמות אוגדו כל הישיבות של שנה מסוימת לתיק אחד המכיל את כל הישיבות של אותה שנה.

 

כדי לעיין בישיבות של שנה מסוימת יש לכתוב בשדה החיפוש "+סטנוגרמות +ישיבות +ממשלה +שנה".

לדוגמה, חיפוש ישיבות ממשלה משנת 1967 יש לבצע כך:

אולם הטוב ביותר הוא להיכנס למאגר ישיבות הממשלה באתר ארכיון המדינה, לבחור את השנה הרצויה ולעיין בכל הישיבות המסודרות לפי תאריכים.


 

ניתן לחפש גם ע"י המילה פרוטוקול (או ישיבה/ישיבת ממשלה)+מס ישיבה/שנה עברית:

לדוגמה,חיפוש פרוטוקול ישיבה מט משנת תשט"ז יש לבצע כך:


 

ה.3 | חיפוש פנימי בפרוטוקול הישיבה

לנוחיות המשתמשים נסרקו הפרוטוקולים בפורמט OCR וניתן לבצע בהם חיפוש גוגל ולעבור לנושא הנידון בישיבה ע"י הקלדה על התגיות שבתוך המסמך.

 

להלן הליך חיפוש לדוגמא:

ראשית, יש להוריד את הקובץ למחשב.

החיפוש יתבצע באמצעות לחיצה על מקשים Ctrl + F.

 

חיפוש בפרוטוקול הישיבה ע"פ מילת החיפוש "גיוס":

 

ניתן לדלג באופן יעיל ונוח בין האזכורים השונים למילה בפרוטוקול הישיבה: