31-29 באוקטובר 1973

D335-047 חייל ישראלי מבשל ארוחה ליד הטנק שלו בגדה המערבית של תעלת סואץ, יוסי גרינברג

YOM KIPPUR WAR. AN ISRAELI SOLDIER COOKING A POT OF STEW NEXT TO HIS TANK ON THE WEST BANK OF THE SUEZ CANAL.