תוכן עניינים

 1. אמבוא
 2. ב כיצד ראה נבון ב-1986 את תפקידו כשר החינוך?
 3. ג יצחק נבון בראשות ישיבות הנהלה במשרד החינוך
 4. ד אינטגרציה חברתית בבתי הספר: חתירה לשוויון או חינוך להישגיות
 5. ה קבלת "חוק חינוך מיוחד תשמ"ח – 1988" ויישומו בעת כהונתו של שר החינוך והתרבות יצחק נבון
 6. ו "לא נבון"? המאבק על יום לימודים ארוך
 7. ז "הולך ונפער פער מאיים בין אלו שיש להם לבין אלו שאין להם" – מלגות לתלמידים מעוטי אמצעים
 8. ח "מרחקים מתקצרים והמידע בכף ידך בלחיצת כפתור"– שר החינוך יצחק נבון והחינוך המדעי-טכנולוגי
 9. ט אליעזר שמואלי, 1928 – 2018, מנכ"ל משרד החינוך 1976 – 1986
 10. י הצעת הרפורמה שהציע המנכ"ל ד"ר שמשון שושני והתנגדותו של השר נבון
 11. יא רה-ארגון במשרד החינוך והתרבות, 1988-1986
 12. יב בין השכלה לחינוך: הרפורמה של נבון בבחינות הבגרות
 13. יג הקריטריונים לקבלה לאוניברסיטאות בתקופת השר נבון – ופניות אישיות אליו
 14. יד ש(כ)ר החינוך – נבון נלחם על מחיר ההשכלה
 15. טו שר החינוך נבון ומשבר ההשכלה הגבוהה
 16. טז חינוך לדו קיום ודמוקרטיה בתקופת כהונתו של יצחק נבון כשר חינוך
 17. יז נבון ותכנית שיפע"ת ללימודי ערבית
 18. יח יצחק נבון והחינוך במגזר הדרוזי
 19. יט פעולה למניעת אלימות בקרב בני נוער בתקופתו של יצחק נבון כשר החינוך
 20. כ פעולותיו של משרד החינוך במאבק באלימות, התאבדויות ופגיעות מיניות במערכת החינוך
 21. כא "כזה" ו"כאילו": מאבקו של שר החינוך יצחק נבון למען העברית במערכת החינוך
 22. כב שר החינוך נבון וחוק חיילים משוחררים
 23. כג אורות וצללים במשרד החינוך – שבחים לצד ביקורת על השר יצחק נבון
 24. כד "להפיג חרדות מפני הלא ידוע" – ההכנה של תלמידים לשירות בצה"ל
 25. כה "זכותו של אדם להיות אפיקורס אך אסור לו להיות עם הארץ": בין חיזוק התודעה היהודית לבין המאבק בחזרה בתשובה
 26. כו אדוני השר, הושע נא! מאמצים לקליטת תלמידים עולים מאתיופיה בצל משבר כלכלי
 27. כז פעילות משרד החינוך והתרבות ביישובי קו העימות ישראל-לבנון בשנות כהונתו של נבון
 28. כח שר החינוך יצחק נבון ומשלחות נוער לפולין
 29. כט טיפולו של השר נבון במשבר בחינת הבגרות במתמטיקה בקיץ 1988
 30. ל "קיפי" ו"מוישה אופניק" מחנכים את ילדי ישראל לסובלנות –יצחק נבון ב"רחוב סומסום"
 31. לא "נושמים וחיים פוליטיקה", גם במערכת החינוך – שיעור בדמוקרטיה
 32. לב פעילויות משרד החינוך והתרבות בעקבות אסון הבונים
 33. לג הפרדה מגדרית בחינוך הממלכתי-דתי בתקופת השר נבון
 34. לד "שנת לימודים תיכונית בישראל לנוער מהתפוצות"
 35. לה השר יצחק נבון ופרס ישראל
 36. לו הנהגת סל תרבות לתלמידים בישראל
 37. לז בין נסים גרמה לארתור רובינשטיין – רב תרבותיות מוסיקלית בעולמו של שר החינוך נבון
 38. לח הצבת דגלי ישראל באולמות בתי המשפט
 39. לט שר החינוך והתרבות יצחק נבון והבעיות ברשות השידור
 40. מ פעילות השר נבון לביטול הצנזורה על מחזות
 41. מא שר החינוך יצחק נבון ובבת עינו – שמורת הטבע נאות קדומים
 42. מב יצחק נבון – שר הספורט: פעילותו של יצחק נבון בענייני הספורט בישראל

יצחק נבון היה הנשיא היחיד במדינת ישראל שלאחר פרישתו מהנשיאות חזר אל החיים הפוליטיים. עם בחירתו מחדש לכנסת ב-1984 התמנה לתפקיד סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות בממשלת האחדות של שמעון פרס ויצחק שמיר. כשר החינוך והתרבות שאף ליישם את הערכים שלמענם פעל מאז ומתמיד. נבון פעל לתגבור החינוך לערכים ולשילוב בין ערכים יהודיים לערכים כלליים. חינוך לאמת, יושר, כיבוד הזולת, אהבת הארץ, היכרות עם המסורת היהודית ועם תולדות עם ישראל היה בעיניו לא פחות חשוב מן הלימודים העיוניים בבתי הספר. הוא הנהיג את מסעות התלמידים לפולין, פעל להשבת השפה העברית למקומה הראוי לה, וראה בה חלק בלתי נפרד מחינוך התלמידים להיות בני אדם הנוהגים בכבוד כלפי כל אדם. נבון הדגיש את החינוך לדמוקרטיה ודו-קיום בין כל תושבי ישראל, בניית גשרים בין ערבים ויהודים, דתיים וחילוניים, פריפריה ומרכז, ופעל לשוויון הזדמנויות בחינוך וקירוב ההשכלה הגבוהה לכלל תושבי המדינה. את לימוד השפה הערבית הגדיר כמקצוע חובה. נבון טיפח את החינוך המדעי-טכנולוגי. כאחראי על נושא התרבות פעל לטיפוח ותמיכה במוסדות תרבות ואמנות בפריפריה ובמרכז ויזם את מפעל "סל תרבות" כדי להעשיר את עולמם התרבותי של כלל התלמידים ברחבי הארץ. הפרקים הבאים נותנים ביטוי לפעילות זו בשנים 1984 – 1990, בהן כיהן כשר החינוך והתרבות.

שער ראשון  – דרכו של יצחק נבון, איש ציבור, איש רוח ואיש משפחה

שער שני – פעילותו של הנשיא נבון בתחום החברתי והתרבותי

שער שלישי – פעילותו של הנשיא נבון בתחום המדיני

שער חמישי – פעילותו הספרותית של יצחק נבון

המשך לקרוא