בשער זה אנו מביאים ציוני דרך הנותנים את המסגרת הכרונולוגית של הפרסום בכללותו. לאחר מכן אנו מביאים טעימות מפעילותו של נבון בתקופות שונות ומבחר תעודות מעניינות במיוחד. בין הפרקים תיעוד פגישותיו עם אנשים מפורסמים ובמיוחד קשריו עם דוד בן-גוריון, שנבון היה מזכירו האישי וראש לשכתו. שני פרקים הוקדשו לתרומתה הייחודית של רעייתו אופירה ארז למען הילדים והנשים בישראל, ולתחומים תרבותיים וחברתיים נוספים.

שער שני – פעילותו של הנשיא נבון בתחום החברתי והתרבותי

שער שלישי – פעילותו של הנשיא נבון בתחום המדיני

 

שער רביעי – פעילותו של יצחק נבון כשר החינוך והתרבות

שער חמישי – פעילותו הספרותית של יצחק נבון

המשך לקרוא