גהתגובות בתקשורת לפרסום על דו"ח ועדת כהן

את הפרסום "דיוני הממשלה בהקמת ועדת כהן ובקבלת מסקנותיה, רצח אמיל גרינצוויג, 10 בפברואר 1983" העלינו לאתר הארכיון לראשונה ב-21 בפברואר 2013. הפרסום זכה לתגובות רבות מאוד בתקשורת בישראל ובחו"ל. בעקבות זאת פרסמנו ב-5 במרס 2013 בבלוג של ארכיון המדינה פוסט על התגובות בתקשורת לפרסום הנ"ל.