הנשיא נבון מבקש ללמוד על בני משפחת רוטשילד

.1 | מבוא

בתקופת כהונתו של הנשיא יצחק נבון הוא קיים קשר הדוק עם בני משפחת רוטשילד. קשר זה התבסס על העבר המפואר של בני המשפחה שתמכו ביישוב היהודי בארץ ישראל – ובראשם "הנדיב הידוע", הברון אדמונד ג'יימס דה רוטשילד (1845- 1934) אשר זכה להלוויה ממלכתית ב-1954 ברמת הנדיב ליד זיכרון יעקב. יש לציין ש"הצהרת בלפור" נמסרה ללורד ליונל רוטשילד. הקשר ההדוק התבסס גם על ההווה: "קרן יד הנדיב" והשקעות עסקיות של בני המשפחה בישראל.

הלווייתו הממלכתית של הברון אדמונד דה רוטשילד "הנדיב הידוע", ברמת הנדיב, 6.4.1954. צלם פריץ כהן, לע"מ

 

לורד וולטר ליונל רוטשילד, 1.11.1917. לע"מ

 

.2 | השגת המידע על הרוטשילדים ב1980

כאמור הרבה הנשיא נבון להתכתב עם בני משפחת רוטשילד. בתוך מסכת ההתכתבות של נבון עם בני משפחת רוטשילד בולטת סוגיה מעניינת. ביוני 1980, בנסיבות שלא הצלחנו לפענח, החליט הנשיא יצחק נבון שברצונו לקבל מידע מפורט ככל האפשר על בני משפחת רוטשילד באותה עת.

לפיכך פנה מזכירו של נבון עמי גלוסקא ב-30 ביוני אל נציגויות ישראל בלונדון ובפריז (הנשיא יצחק נבון – אישים בחו"ל, נ-326/3, עמ' 455, 456), וכן אל אישים בישראל כדוגמת ראש עיריית ירושלים טדי קולק, וביקש מהם דוח על כל אחד מבני משפחת רוטשילד אותם הם מכירים.

ב-1 ביולי השיבה השגרירות בפריז במברק בו נמסר מידע על בני משפחת רוטשילד בצרפת: הברונים אלן דה רוטשילד (נשיא הקונסטיטואר – הרבנות בצרפת), הברון דוד דה רוטשילד, הברון אדמונד דה רוטשילד, הברון אריק דה רוטשילד, הברון גי דה רוטשילד והברון ג'יימס דה רוטשילד (נ-326/3, עמ' 458-457)

השגרירות בלונדון התמהמהה להשיב ולפיכך שלח גלוסקא ב-7 ביולי תזכורת (נ-326/3, עמ' 454). ב-15 ביולי שלח השגריר בלונדון שלמה ארגוב מכתב בו פירט את המידע על בני משפחת רוטשילד בבריטניה: הברונית דורותי (אלמנתו של ג'יימס, בנו של "הנדיב הידוע", ומי שעמדה בראש המפעל הפילנטרופי של משפחת רוטשילד בישראל), לורד ויקטור רוטשילד, ג'ייקוב רוטשילד ואוולין דה רוטשילד (נ-326/3, עמ' 445).

.3 | רשימות בני משפחת רוטשילד

בסופו של דבר נרשמו הנתונים השונים בעיפרון בכתב ידה של פנינה קירשנבוים, מזכירתו של גלוסקא, על גבי דפי שורות גדולים בשתי רשימות: בראשונה נרשמו פרטים על 13 בני משפחה והמקור למידע (נ-326/3, עמ' 444-443). בשנייה נרשמו פרטיהם של 12 בני משפחה בצרפת, חמישה בני משפחה בבריטניה ושתי בנות משפחה בארצות הברית (נ-326/3, עמ' 451-446). יש חפיפה בין שתי הרשימות. מסמכים אלה נותנים מעין תמונת מצב של משפחת רוטשילד בקיץ 1980.

רשימת בני משפחת רוטשילד בכתב ידה של פנינה קירשנבוים, יולי 1980. תיק נ-326/3, עמ' 444-443