• עורך:
    ארנון למפרום
  • צילום:
    רעיית הנשיא רחל שזר פותחת את המוזיאון, 11.5.1965
  • צלם:
    משה פרידן, לע"מ

מבוא

ב-11 בחודש מאי 1965 נפתח ברוב עם מוזיאון ישראל. היה זה סיומם של מאמצים של כעשור שנים. בקום המדינה עמדו לרשות הציבור מספר מוזיאונים לאמנות, ציבוריים ופרטיים, אך לא עמד לרשות הציבור מוזיאון היסטורי-ארכאולוגי. המוזיאון הארכאולוגי החשוב ביותר בארץ-ישראל בתקופת המנדט, מוזיאון רוקפלר, הוחזק בידי הירדנים. מסמכי ארכיון המדינה המוצגים כאן מספרים את סיפורו המיוחד של מוזיאון ישראל.

פרסום זה התפרסם לראשונה ב-2015 כתערוכה מקוונת באתר מוזיאון ישראל וזאת כחלק משיתוף פעולה בין מוזיאון ישראל לארכיון המדינה. עתה מוגש הפרסום גם באתר ארכיון המדינה בצירוף הנגשה לרוב התיקים בהם אותרו התעודות שבפרסום.

המשך לקרוא