ד1948

הממשלה הזמנית (14/05/1948 – 08/03/1949)

פרוטוקול ישיבה 1/התשח של הממשלה הזמנית – ז' באייר התש"ח – 16.5.48 כאן
פרוטוקול ישיבה 2/התשח של הממשלה הזמנית – י' באייר התש"ח – 19.5.48 כאן
פרוטוקול ישיבה 3/התשח של הממשלה הזמנית – י"א באייר התש"ח – 20.5.48 כאן
פרוטוקול ישיבה 4/התשח של הממשלה הזמנית – י"ג באייר התש"ח – 23.5.48 כאן
פרוטוקול ישיבה 5/התשח של הממשלה הזמנית – י"ז באייר התש"ח – 26.5.48 כאן
פרוטוקול ישיבה 6/התשח של הממשלה הזמנית – כ"א באייר התש"ח – 30.5.48 כאן
פרוטוקול ישיבה 6א/התשח של הממשלה הזמנית – כ"ג באייר התש"ח – 1.6.48 כאן
פרוטוקול ישיבה 7/התשח של הממשלה הזמנית – כ"ד באייר התש"ח – 2.6.48 כאן
פרוטוקול ישיבה 7א/התשח של הממשלה הזמנית – כ"ו באייר התש"ח – 4.6.48 כאן
פרוטוקול ישיבה 8/תשח של הממשלה הזמנית – כ"ח אייר התש"ח – 6.6.48 כאן
פרוטוקול ישיבה ח/1/התשח של הממשלה הזמנית – כ"ט באייר התש"ח – 7.6.48 כאן
פרוטוקול ישיבה ח/2/התשח של הממשלה הזמנית – א' בסיוון התש"ח – 8.6.48 כאן
פרוטוקול ישיבה ח/3/התשח של הממשלה הזמנית – ב' בסיוון התש"ח – 9.6.48 כאן
פרוטוקול ישיבה ט/התשח של הממשלה הזמנית – ב' בסיוון התש"ח – 9.6.48 כאן
פרוטוקול ישיבה י/התשח של הממשלה הזמנית – ז' בסיוון התש"ח – 14.6.48 כאן
פרוטוקול ישיבה יא/התשח של הממשלה הזמנית – ט' בסיוון התש"ח – 16.6.48 כאן
פרוטוקול ישיבה יב/התשח של הממשלה הזמנית – י"ג בסיוון התש"ח – 20.6.48 כאן
פרוטוקול ישיבה יב/1/התשח של הממשלה הזמנית – ט"ו בסיוון התש"ח – 22.6.48 כאן
פרוטוקול ישיבה יב/2/התשח של הממשלה הזמנית – ט"ז בסיוון התש"ח – 23.6.48 כאן
פרוטוקול ישיבה יג/התשח של הממשלה הזמנית – כ' בסיוון התש"ח – 27.6.48 כאן
פרוטוקול ישיבה יד/התשח של הממשלה הזמנית – כ"ג בסיוון התש"ח – 30.6.48 כאן
פרוטוקול ישיבה יד/1/התשח של הממשלה הזמנית – כ"ה בסיוון התש"ח – 2.7.48 כאן
פרוטוקול ישיבה טו/התשח של הממשלה הזמנית – כ"ז בסיון התש"ח – 4.7.48 כאן
פרוטוקול ישיבה טז/התשח של הממשלה הזמנית – ל' בסיוון התש"ח – 7.7.48 כאן
פרוטוקול ישיבה טז/התשח של הממשלה הזמנית – ל' בסיוון התש"ח – המשך – 7.7.48 כאן
פרוטוקול ישיבה טז/1/התשח של הממשלה הזמנית – א' בתמוז התש"ח – 8.7.48 כאן
פרוטוקול ישיבה טז/2/התשח של הממשלה הזמנית – ב' בתמוז התש"ח – 9.7.48 כאן
פרוטוקול ישיבה יז/התשח של הממשלה הזמנית – ד' בתמוז התש"ח – 11.7.48 כאן
פרוטוקול ישיבה יח/התשח של הממשלה הזמנית – ז' בתמוז התש"ח – 14.7.48 כאן
פרוטוקול ישיבה יח/1/התשח של הממשלה הזמנית – ט' בתמוז התש"ח – 16.7.48 כאן
פרוטוקול ישיבה יט/התשח של הממשלה הזמנית – י"א בתמוז התש"ח – 18.7.48 כאן
פרוטוקול ישיבה כ/התשח של הממשלה הזמנית – י"ד בתמוז התש"ח – 21.7.48 כאן
פרוטוקול ישיבה כא/התשח של הממשלה הזמנית – י"ח בתמוז התש"ח – 25.7.48 כאן
פרוטוקול ישיבה כב/התשח של הממשלה הזמנית – כ"א בתמוז התש"ח – 28.7.48 כאן
פרוטוקול ישיבה כג/התשח של הממשלה הזמנית – כ"ה בתמוז התש"ח – 1.8.48 כאן
פרוטוקול ישיבה כד/התשח של הממשלה הזמנית – כ"ח בתמוז התש"ח – 4.8.48 כאן
פרוטוקול ישיבה כה/התשח של הממשלה הזמנית – ג' באב התש"ח – 8.8.48 כאן
פרוטוקול ישיבה כו/התשח של הממשלה הזמנית – ו' באב התש"ח – 11.8.48 כאן
פרוטוקול ישיבה כז/התשח של הממשלה הזמנית – י"ג באב התש"ח – 18.8.48 כאן
פרוטוקול ישיבה כח/התשח של הממשלה הזמנית – כ' באב התש"ח – 25.8.48 כאן
פרוטוקול ישיבה כט/התשח של הממשלה הזמנית – כ"ד באב התש"ח – 29.8.48 כאן
פרוטוקול ישיבה ל/התשח של הממשלה הזמנית – כ"ז באב התש"ח – 1.9.48 כאן
פרוטוקול ישיבה לא/התשח של הממשלה הזמנית – א' באלול התש"ח – 5.9.48 כאן
פרוטוקול ישיבה לב/התשח של הממשלה הזמנית – ד' באלול התש"ח – 8.9.48 כאן
פרוטוקול ישיבה לג/התשח של הממשלה הזמנית – ח' באלול התש"ח – 11.9.48 כאן
פרוטוקול ישיבה לד/התשח של הממשלה הזמנית – י"א באלול התש"ח – 15.9.48 כאן
פרוטוקול ישיבה לד/1/התשח של הממשלה הזמנית – י"ד באלול התש"ח – 18.9.48 כאן
פרוטוקול ישיבה לה/התשח של הממשלה הזמנית – ט"ו באלול התש"ח – 19.9.48 כאן
פרוטוקול ישיבה לה/1/התשח של הממשלה הזמנית – ט"ז באלול התש"ח – 20.9.48 כאן
פרוטוקול ישיבה לה/2/התשח של הממשלה הזמנית – י"ז באלול התש"ח – 21.9.48 כאן
פרוטוקול ישיבה לו/התשח של הממשלה הזמנית – י"ח באלול התש"ח – 22.9.48 כאן
פרוטוקול ישיבה לז/התשח של הממשלה הזמנית – כ"ב באלול התש"ח – 26.9.48 כאן
פרוטוקול ישיבה לח/התשח של הממשלה הזמנית – כ"ה באלול התש"ח – 29.9.48 כאן
פרוטוקול ישיבה א/התשט של הממשלה הזמנית – ג' בתשרי התש"ט – 6.10.48 כאן
פרוטוקול ישיבה ב/התשט של הממשלה הזמנית – ז' בתשרי התש"ט – 10.10.48 כאן
פרוטוקול ישיבה ג/התשט של הממשלה הזמנית – י"ד בתשרי התש"ט – 17.10.48 כאן
פרוטוקול ישיבה ד/התשט של הממשלה הזמנית – י"ז בתשרי התש"ט – 20.10.48 כאן
פרוטוקול ישיבה ה/התשט של הממשלה הזמנית – י"ח בתשרי התש"ט – 21.10.48 כאן
פרוטוקול ישיבה ו/התשט של הממשלה הזמנית – כ"ג בתשרי התש"ט – 26.10.48 כאן
פרוטוקול ישיבה ז/התשט של הממשלה הזמנית – כ"ד בתשרי התש"ט – 27.10.48 כאן
פרוטוקול ישיבה ח/התשט של הממשלה הזמנית – כ"ח בתשרי התש"ט – 31.10.48 כאן
פרוטוקול ישיבה ט/התשט של הממשלה הזמנית – א' בחשוון התש"ט – 3.11.48 כאן
פרוטוקול ישיבה י/התשט של הממשלה הזמנית – ב' בחשוון התש"ט – 4.11.48 כאן
פרוטוקול ישיבה יא/התשט של הממשלה הזמנית – ה' בחשוון התש"ט – 7.11.48 כאן
פרוטוקול ישיבה יב/התשט של הממשלה הזמנית – ח' בחשוון התש"ט – 10.11.48 כאן
פרוטוקול ישיבה יג/התשט של הממשלה הזמנית – י"ב בחשוון התש"ט – 14.11.48 כאן
פרוטוקול ישיבה יד/התשט של הממשלה הזמנית – ט"ו בחשוון התש"ט – 17.11.48 כאן
פרוטוקול ישיבה טו/התשט של הממשלה הזמנית – ט"ז בחשוון התש"ט – 18.11.48 כאן
פרוטוקול ישיבה טז/התשט של הממשלה הזמנית – ט"ז בחשוון התש"ט – 18.11.48 כאן
פרוטוקול ישיבה יז/התשט של הממשלה הזמנית – י"ט בחשוון התש"ט – 21.11.48 כאן
פרוטוקול ישיבה יח/התשט של הממשלה הזמנית – כ"ב בחשוון התש"ט – 24.11.48 כאן
פרוטוקול ישיבה יט/התשט של הממשלה הזמנית – כ"ו בחשוון התש"ט – 28.11.48 כאן
פרוטוקול ישיבה כ/התשט של הממשלה הזמנית – כ"ט בחשוון התש"ט – 1.12.48 כאן
פרוטוקול ישיבה כא/התשט של הממשלה הזמנית – ג' בכסלו התש"ט – 5.12.48 כאן
פרוטוקול ישיבה כב/התשט של הממשלה הזמנית – ו' בכסלו התש"ט – 8.12.48 כאן
פרוטוקול ישיבה כג/התשט של הממשלה הזמנית – ז' בכסלו התש"ט – 9.12.48 כאן
פרוטוקול ישיבה כד/התשט של הממשלה הזמנית – י' בכסלו התש"ט – 12.12.48 כאן
פרוטוקול ישיבה כה/התשט של הממשלה הזמנית – י"ג בכסלו התש"ט – 15.12.48 כאן
פרוטוקול ישיבה כו/התשט של הממשלה הזמנית – י"ז בכסלו התש"ט – 19.12.48 כאן
פרוטוקול ישיבה כז/התשט של הממשלה הזמנית – י"ח בכסלו התש"ט – 20.12.48 כאן
פרוטוקול ישיבה כח/התשט של הממשלה הזמנית – כ' בכסלו התש"ט – 22.12.48 כאן
פרוטוקול ישיבה כט/התשט של הממשלה הזמנית – כ"ד בכסלו התש"ט – 26.12.48 כאן
פרוטוקול ישיבה ל/התשט של הממשלה הזמנית – כ"ז בכסלו התש"ט – 29.12.48 כאן