1953

ראש הממשלה דוד בן-גוריון פורש לשדה בוקר

פרוטוקול ישיבה כ/התשיג של הממשלה – י"ז בטבת התשי"ג – 4.1.53 כאן
פרוטוקול ישיבה כא/התשיג של הממשלה – כ"ד בטבת התשי"ג – 11.1.53 כאן
פרוטוקול ישיבה כב/התשיג של הממשלה – ב' בשבט התשי"ג – 18.1.53 כאן
פרוטוקול ישיבה כג/התשיג של הממשלה – ה' בשבט התשי"ג – 21.1.53 כאן
פרוטוקול ישיבה כד/התשיג של הממשלה – ט' בשבט התשי"ג – 25.1.53 כאן
פרוטוקול ישיבה כה/התשיג של הממשלה – ט"ז בשבט התשי"ג – 1.2.53 כאן
פרוטוקול ישיבה כו/התשיג של הממשלה – י"ט בשבט התשי"ג – 5.2.53 כאן
פרוטוקול ישיבה כז/התשיג של הממשלה – כ"ג בשבט התשי"ג – 8.2.53 כאן
פרוטוקול ישיבה כח/התשיג של הממשלה – כ"ד בשבט התשי"ג – 9.2.53 כאן
פרוטוקול ישיבה כט/התשיג של הממשלה – כ"ה בשבט התשי"ג – 10.2.53 כאן
פרוטוקול ישיבה ל/התשיג של הממשלה – ל' בשבט התשי"ג – 15.2.53 כאן
פרוטוקול ישיבה לא/התשיג של הממשלה – ז' באדר התשי"ג – 22.2.53 כאן
פרוטוקול ישיבה לב/התשיג של הממשלה – י' באדר התשי"ג – 25.2.53 כאן
פרוטוקול ישיבה לג/התשיג של הממשלה – י"ד באדר התשי"ג – 1.3.53 כאן
פרוטוקול ישיבה לד/התשיג של הממשלה – כ"א באדר התשי"ג – 8.3.53 כאן
פרוטוקול ישיבה לה/התשיג של הממשלה – כ"ח באדר התשי"ג – 15.3.53 כאן
פרוטוקול ישיבה לו/התשיג של הממשלה – ב' בניסן התשי"ג – 18.3.53 כאן
פרוטוקול ישיבה לז/התשיג של הממשלה – ו' בניסן התשי"ג – 22.3.53 כאן
פרוטוקול ישיבה לח/התשיג של הממשלה – י"ג בניסן התשי"ג – 30.3.53 כאן
פרוטוקול ישיבה לט/התשיג של הממשלה – כ"ג בניסן התשי"ג – 9.4.53 כאן
פרוטוקול ישיבה מ/התשיג של הממשלה – כ"ז בניסן התשי"ג – 12.4.53 כאן
פרוטוקול ישיבה מא/התשיג של הממשלה – ב' באייר התשי"ג – 17.4.53 כאן
פרוטוקול ישיבה מג/התשיג של הממשלה – י"א באייר התשי"ג – 26.4.53 כאן
פרוטוקול ישיבה מד/התשיג של הממשלה – י"ח באייר התשי"ג – 3.5.53 כאן
פרוטוקול ישיבה מו /התשיג של הממשלה – כ"ה באייר התשי"ג – 10.5.53 כאן
פרוטוקול ישיבה מז/התשיג של הממשלה – כ"ח באייר התשי"ג – 13.5.53 כאן
פרוטוקול ישיבה מח/התשיג של הממשלה – ג' בסיוון התשי"ג – 17.5.53 כאן
פרוטוקול ישיבה מט/התשיג של הממשלה – י' בסיוון התשי"ג – 24.5.53 כאן
פרוטוקול ישיבה נ/התשיג של הממשלה – יב' בסיון התשי"ג – 26.5.53 כאן
פרוטוקול ישיבה נא/התשיג של הממשלה – י"ג בסיוון התשי"ג – 27.5.53 כאן
פרוטוקול ישיבה נב/התשיג של הממשלה – י"ז בסיוון התשי"ג – 31.5.53 כאן
פרוטוקול ישיבה נג/התשיג של הממשלה – כ' בסיוון התשי"ג – 3.6.53 כאן
פרוטוקול ישיבה נד/התשיג של הממשלה – כ"ד בסיוון התשי"ג – 7.6.53 כאן
פרוטוקול ישיבה נה/התשיג של הממשלה – כ"ה בסיוון התשי"ג – 8.6.53 כאן
פרוטוקול ישיבה נו / תשי"ג של הממשלה כ"ח סיון תשי"ג – 11.6.53 כאן
פרוטוקול ישיבה נז/התשיג של הממשלה – א' בתמוז התשי"ג – 14.6.53 כאן
פרוטוקול ישיבה נח/התשיג של הממשלה – ח' בתמוז התשי"ג – 21.6.53 כאן
פרוטוקול ישיבה נט/תשיג של הממשלה – ט"ו בתמוז התשי"ג – 28.6.53 כאן
פרוטוקול ישיבה ס/התשיג של הממשלה – כ"ב בתמוז התשי"ג – 5.7.53 כאן
פרוטוקול ישיבה סא/התשיג של הממשלה – כ"ט בתמוז התשי"ג – 12.7.53 כאן
פרוטוקול ישיבה סב/התשיג של הממשלה – ז' באב התשי"ג – 19.7.53 כאן
פרוטוקול ישיבה סג/התשיג של הממשלה – י"ד באב התשי"ג – 26.7.53 כאן
פרוטוקול ישיבה סד/התשיג של הממשלה – כ"א באב התשי"ג – 3.8.53 כאן
פרוטוקול ישיבה סה/התשיג של הממשלה – כ"ח באב התשי"ג – 10.8.53 כאן
פרוטוקול ישיבה סו/התשיג של הממשלה – א' באלול התשי"ג – 13.8.53 כאן
פרוטוקול ישיבה סז/התשיג של הממשלה – ה' באלול התשי"ג – 17.8.53 כאן
פרוטוקול ישיבה סח/התשיג של הממשלה – ז' באלול התשי"ג – 19.8.53 כאן
פרוטוקול ישיבה סט/התשיג של הממשלה – י"ב באלול התשי"ג – 24.8.53 כאן
פרוטוקול ישיבה ע/התשיג של הממשלה – י"ד באלול התשי"ג – 26.8.53 כאן
פרוטוקול ישיבה עא/התשיג של הממשלה – י"ט באלול התשי"ג – 31.8.53 כאן
פרוטוקול ישיבה עב/התשיג של הממשלה – כ"ב באלול התשי"ג – 3.9.53 כאן
פרוטוקול ישיבה עג/התשיג של הממשלה – כ"א באלול התשי"ג – 7.9.53 כאן
פרוטוקול ישיבה א/התשיד של הממשלה – ה' בתשרי התשי"ד – 14.9.53 כאן
פרוטוקול ישיבה ב/התשיד של הממשלה – י"ב בתשרי התשי"ד – 21.9.53 כאן
פרוטוקול ישיבה ג/התשיד של הממשלה – י"ח בתשרי התשי"ד – 27.9.53 כאן
פרוטוקול ישיבה ד/התשיד של הממשלה – כ"ה בתשרי התשי"ד – 5.10.53 כאן
פרוטוקול ישיבה ה/התשיד של הממשלה – ב' בחשוון התשי"ד – 11.10.53 כאן
פרוטוקול ישיבה ו/התשיד של הממשלה – ט' בחשוון התשי"ד – 18.10.53 כאן
פרוטוקול ישיבה ז/התשיד של הממשלה – י' בחשוון התשי"ד – 19.10.53 כאן
פרוטוקול ישיבה ח/התשיד של הממשלה – י"א בחשוון התשי"ד – 20.10.53 כאן
פרוטוקול ישיבה ט/התשיד של הממשלה – ט"ז בחשוון התשי"ד – 25.10.53 כאן
פרוטוקול ישיבה י/התשיד של הממשלה – כ"ג בחשוון התשי"ד – 1.11.53 כאן
פרוטוקול ישיבה יא/התשיד של הממשלה – א' בכסלו התשי"ד – 8.11.53 כאן
פרוטוקול ישיבה יב/התשיד של הממשלה – ח' בכסלו התשי"ד – 15.11.53 כאן
פרוטוקול ישיבה יג/התשיד של הממשלה – ט"ו בכסלו התשי"ד – 22.11.53 כאן
פרוטוקול ישיבה יד/התשיד של הממשלה – כ"ב בכסלו התשי"ד – 29.11.53 כאן
פרוטוקול ישיבה טו/התשיד של הממשלה – כ"ד בכסלו התשי"ד – 1.12.53 כאן
פרוטוקול ישיבה טז/התשיד של הממשלה – כ"ט בכסלו התשי"ד – 6.12.53 כאן
פרוטוקול ישיבה יז/התשיד של הממשלה – ז' בטבת התשי"ד – 13.12.53 כאן
פרוטוקול ישיבה יח/התשיד של הממשלה – י"ד בטבת התשי"ד – 21.12.53 כאן
פרוטוקול ישיבה יט/התשיד של הממשלה – כ"א בטבת התשי"ד – 27.12.53 כאן