1963

הממשלה האחת עשרה (26/06/1963 – 22/12/1964)

פרוטוקול ישיבה יד/התשכג של הממשלה – י' בטבת התשכ"ג – 6.1.63 כאן
פרוטוקול ישיבה טו/התשכג של הממשלה – י"ז בטבת התשכ"ג – 13.1.63 כאן
פרוטוקול ישיבה טז/התשכג של הממשלה – כ"ד בטבת התשכ"ג – 20.1.63 כאן
פרוטוקול ישיבה יז/התשכג של הממשלה – ב' בשבט התשכ"ג – 27.1.63 כאן
פרוטוקול ישיבה יח/התשכג של הממשלה – ט' בשבט התשכ"ג – 3.2.63 כאן
פרוטוקול ישיבה יט/התשכג של הממשלה – ט"ז בשבט התשכ"ג – 10.2.63 כאן
פרוטוקול ישיבה כ/התשכג של הממשלה – כ"ג בשבט התשכ"ג – 17.2.63 כאן
פרוטוקול ישיבה כא/התשכג של הממשלה – ל' בשבט התשכ"ג – 24.2.63 כאן
פרוטוקול ישיבה כב/התשכג של הממשלה – ז' באדר התשכ"ג – 3.3.63 כאן
פרוטוקול ישיבה כג/התשכג של הממשלה – כ"א באדר התשכ"ג – 17.3.63 כאן
פרוטוקול ישיבה כד/תשכג של הממשלה – כ"ד באדר התשכ"ג – 20.3.63 כאן
פרוטוקול ישיבה כו/התשכג של הממשלה – ו' בניסן התשכ"ג – 31.3.63 כאן
פרוטוקול ישיבה כז/תשכג של הממשלה – י"ג בניסן התשכ"ג – 7.4.63 כאן
פרוטוקול ישיבה כח/התשכג של הממשלה – כ"ט בניסן התשכ"ג – 23.4.63 כאן
פרוטוקול ישיבה כט/התשכג של הממשלה – א' באייר התשכ"ג – 25.4.63 כאן
פרוטוקול ישיבה ל/התשכ"ג של הממשלה – ו' באייר התשכ"ג – 30.4.1963 כאן
פרוטוקול ישיבה לא/התשכג של הממשלה – י"א באייר התשכ"ג – 5.5.63 כאן
פרוטוקול ישיבה לב/תשכ"ג של הממשלה – י"ח באייר התשכ"ג – 12.5.63 כאן
פרוטוקול ישיבה לג/התשכג של הממשלה – כ"ה באייר התשכ"ג – 19.5.63 כאן
פרוטוקול ישיבה לד/תשכג של הממשלה – ג' בסיון התשכ"ג – 26.5.63 כאן
פרוטוקול ישיבה לה/התשכג של הממשלה – י' בסיוון התשכ"ג – 2.6.63 כאן
פרוטוקול ישיבה לו/התשכג של הממשלה – י"ז בסיוון התשכ"ג – 9.6.63 כאן
פרוטוקול ישיבה לז/התשכג של הממשלה – כ"ד בסיוון התשכ"ג – 16.6.63 כאן
פרוטוקול ישיבה לח/התשכג של הממשלה – א' בתמוז התשכ"ג – 23.6.63 כאן
פרוטוקול ישיבה לט/התשכג של הממשלה – ב' בתמוז התשכ"ג – 24.6.63 כאן
פרוטוקול ישיבה מ/התשכג של הממשלה – ח' בתמוז התשכ"ג – 30.6.63 כאן
פרוטוקול ישיבה מא/התשכג של הממשלה – ט"ו בתמוז התשכ"ג – 7.7.63 כאן
פרוטוקול ישיבה מב/התשכג של הממשלה – כ"ב בתמוז התשכ"ג – 14.7.63 כאן
פרוטוקול ישיבה מג/התשכג של הממשלה – כ"ט בתמוז התשכ"ג – 21.7.63 כאן
פרוטוקול ישיבה מד/התשכג של הממשלה – ז' באב התשכ"ג – 28.7.63 כאן
פרוטוקול ישיבה מה/התשכג של הממשלה – י"ד באב התשכ"ג – 4.8.63 כאן
פרוטוקול ישיבה מו/התשכג של הממשלה – כ"א באב התשכ"ג – 11.8.63 כאן
פרוטוקול ישיבה מז/התשכג של הממשלה – כ"ח באב התשכ"ג – 18.8.63 כאן
פרוטוקול ישיבה מח/התשכג של הממשלה – ל' באב התשכ"ג – 20.8.63 כאן
פרוטוקול ישיבה מט/התשכג של הממשלה – ה' באלול התשכ"ג – 25.8.63 כאן
פרוטוקול ישיבה נ/התשכג של הממשלה – י"ב באלול התשכ"ג – 1.9.63 כאן
פרוטוקול ישיבה נא/התשכג של הממשלה – י"ט באלול התשכ"ג – 8.9.63 כאן
פרוטוקול ישיבה נב/התשכג של הממשלה – כ"ו באלול התשכ"ג – 15.9.63 כאן
פרוטוקול ישיבה א/התשכד של הממשלה – ד' בתשרי התשכ"ד – 22.9.63 כאן
פרוטוקול ישיבה ב/התשכד של הממשלה – י"א בתשרי התשכ"ד – 29.9.63 כאן
פרוטוקול ישיבה ג/התשכד של הממשלה – כ"ה בתשרי התשכ"ד – 13.10.63 כאן
פרוטוקול ישיבה ד/התשכד של הממשלה – ב' בחשוון התשכ"ד – 20.10.63 כאן
פרוטוקול ישיבה ה/התשכד של הממשלה – ט' בחשוון התשכ"ד – 27.10.63 כאן
פרוטוקול ישיבה ו/התשכד של הממשלה – ט"ז בחשוון התשכ"ד – 3.11.63 כאן
פרוטוקול ישיבה ז/התשכד של הממשלה – כ"ג בחשוון התשכ"ד – 10.11.63 כאן
פרוטוקול ישיבה ח/התשכד של הממשלה – כ"ז בחשוון התשכ"ד – 14.11.63 כאן
פרוטוקול ישיבה ט/תשכד של הממשלה – א' בכסלו התשכ"ד – 17.11.63 כאן
פרוטוקול ישיבה י/התשכד של הממשלה – ח' בכסלו התשכ"ד – 24.11.63 כאן
פרוטוקול ישיבה יא/התשכד של הממשלה – י' בכסלו התשכ"ד – 26.11.63 כאן
פרוטוקול ישיבה יב/התשכד של הממשלה – ט"ו בכסלו התשכ"ד – 1.12.63 כאן
פרוטוקול ישיבה יג/תשכד של הממשלה – כ"ב בכסלו התשכ"ד – 8.12.63 כאן
פרוטוקול ישיבה יד/התשכד של הממשלה – כ"ט בכסלו התשכ"ד – 15.12.63 כאן
פרוטוקול ישיבה טו/התשכד של הממשלה – ו' בטבת התשכ"ד – 22.12.63 כאן
פרוטוקול ישיבה טז/התשכד של הממשלה – י"ג בטבת התשכ"ד – 29.12.63 כאן