1972

סטנוגרמה מישיבה כא/שלב של הממשלה – ט"ו בטבת תשל"ב – 02/01/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה כב/שלב של הממשלה – כ"ב בטבת תשל"ב – 09/01/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה כג/שלב של הממשלה – כ"ט בטבת תשל"ב – 16/01/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה כד/שלב של הממשלה – א' בשבט תשל"ב – 17/01/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה כה/שלב של הממשלה – ז' בשבט תשל"ב – 23/01/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה כו/שלב של הממשלה – י"ד בשבט תשל"ב – 30/01/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה כז/שלב של הממשלה – י"ז בשבט תשל"ב – 02/02/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה כח/שלב של הממשלה – כ"א בשבט תשל"ב – 06/02/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה כט/שלב של הממשלה – כ"ח בשבט תשל"ב – 13/02/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה ל/שלב של הממשלה – ה' באדר תשל"ב – 20/02/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה לא/שלב של הממשלה – י"ב באדר תשל"ב – 27/02/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה לב/שלב של הממשלה – י"ט באדר תשל"ב – 05/03/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה לג/שלב של הממשלה  – כ"ו באדר תשל"ב – 12/03/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה לד/שלב של הממשלה  – ד' בניסן תשל"ב – 19/03/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה לה/שלב של הממשלה  – י"א בניסן תשל"ב – 26/03/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה לו/שלב של הממשלה – כ"ג בניסן תשל"ב – 07/04/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה לז/שלב של הממשלה – כ"ה בניסן תשל"ב – 09/04/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה לח/שלב של הממשלה – כ"ז בניסן תשל"ב – 11/04/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה לט/שלב של הממשלה – ב' באייר תשל"ב – 16/04/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה מ/שלב של הממשלה – ט' באייר תשל"ב – 23/04/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה מא/שלב של הממשלה – ט"ז באייר תשל"ב – 30/04/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה מב/שלב של הממשלה – כ"ג באייר תשל"ב – 07/05/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה מג/שלב של הממשלה – כ"ד באייר תשל"ב – 08/05/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה מד/שלב של הממשלה – כ"ה באייר תשל"ב – 09/05/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה מה/שלב של הממשלה – א' בסיוון תשל"ב – 14/05/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה מו/שלב של הממשלה – ח' בסיוון תשל"ב – 21/05/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה מז/שלב של הממשלה – ט"ו בסיוון תשל"ב – 28/05/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה מח/שלב של הממשלה -י"ח בסיוון תשל"ב – 31/05/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה מט/שלב של הממשלה – כ"ב בסיוון תשל"ב – 04/06/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה נ/שלב של הממשלה – כ"ט בסיוון תשל"ב – 11/06/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה נא/שלב של הממשלה – ו' בתמוז תשל"ב – 18/06/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה נב/שלב של הממשלה – י"ג בתמוז תשל"ב – 25/06/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה נג/שלב של הממשלה – כ' בתמוז תשל"ב – 02/07/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה נד/שלב של הממשלה – כ"ז בתמוז תשל"ב – 09/07/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה נה/שלב של הממשלה – ה' באב תשל"ב – 16/07/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה נו/שלב של הממשלה – י"ב באב תשל"ב – 23/07/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה נז/שלב של הממשלה – י"ט באב תשל"ב – 30/07/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה נח/שלב של הממשלה – כ"ו באב תשל"ב – 06/08/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה נט/שלב של הממשלה – ג' באלול תשל"ב – 13/08/1972 כאן
סטנווגרמה מישיבה ס/שלב של הממשלה – י' באלול תשל"ב – 20/08/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה סא/שלב של הממשלה – י"ז באלול תשל"ב – 27/08/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה סב/שלב של הממשלה – כ"ד באלול תשל"ב – 03/09/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה סג/שלב של הממשלה – כ"ו באלול תשל"ב – 05/09/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה סד/שלב של הממשלה – כ"ז באלול תשל"ב – 06/09/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה א/שלג של הממשלה – ג' בתשרי תשל"ג – 11/09/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה ב/שלג של הממשלה – י"א בתשרי תשל"ג – 19/09/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה ג/שלג של הממשלה – כ"ג בתשרי תשל"ג – 01/10/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה ד/שלג של הממשלה – ל' בתשרי תשל"ג – 08/10/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה ה/שלג של הממשלה – ז' בחשון תשל"ג – 15/10/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה ו/שלג של הממשלה – י"ד בחשוון תשל"ג – 22/10/1972

כאן
סטנוגרמה מישיבה ז/שלג של הממשלה – כ"א בחשוון תשל"ג – 29/10/1972

כאן
סטנוגרמה מישיבה ח/שלג של הממשלה – כ"ח בחשוון תשל"ג – 05/11/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה ט/שלג של הממשלה – ו' בכסלו תשל"ג – 12/11/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה י/שלג של הממשלה – י"ג בכסלו תשל"ג – 19/11/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה יא/שלג של הממשלה – כ' בכסלו תשל"ג – 26/11/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה יב/שלג של הממשלה – כ"ג בכסלו תשל"ג – 29/11/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה יג/שלג של הממשלה – כ"ז בכסלו תשל"ג – 03/12/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה יד/שלג של הממשלה – ה' בטבת תשל"ג – 10/12/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה טו/שלג של הממשלה – י"ג בטבת תשל"ג – 17/12/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה טז/שלג של הממשלה – י"ט בטבת תשל"ג – 24/12/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה יז/שלג של הממשלה – כ"ב בטבת תשל"ג – 27/12/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה יח/שלג של הממשלה – כ"ג בטבת תשל"ג – 28/12/1972 כאן
סטנוגרמה מישיבה יט/שלג של הממשלה – כ"ו בטבת תשל"ג – 31/12/1972