1972

סטנוגרמה ישיבה כ"א/תשל"ב של הממשלה – ט"ו בטבת תשל"ב  – 02/01/1972 כאן
סטנוגרמה ישיבה כ"ב/תשל"ב של הממשלה – כ"ב טבת תשל"ב – 09/01/1972 כאן
סטנוגרמה ישיבה כ"ג/תשל"ב של הממשלה – כ"ט טבת תשל"ב – 16/01/1972 כאן
סטנוגרמה ישיבה כ"ד/תשל"ב של הממשלה א' שבט תשל"ב – 17/01/1972 כאן
סטנוגרמה ישיבה כ"ה/תשל"ב של הממשלה ז' שבט תשל"ב – 23/01/1972
סטנוגרמה ישיבה כ"ו/תשל"ב של הממשלה – י"ד שבט תשל"ב – 30/01/1972 כאן
סטנוגרמה שייבה כ"ז/תשל"ב של הממשלה – י"ז שבט תשל"ב – 02/02/1972 כאן
סטנוגרמה ישיבה כ"ח/תשל"ב של הממשלה – כ"א שבט תשל"ב – 06/02/1972 כאן
סטנוגרמה ישיבה כ"ט/תשל"ב של הממשלה – כ"ח שבט תשל"ב – 13/02/1972 כאן
סטנוגרמה ישיבה ל/תשל"ב של הממשלה – ה' אדר תשל"ב – 20/02/1972 כאן
סטנוגרמה ישיבה ל"א/תשל"ב של הממשלה – י"ב אדר תשל"ב – 27/02/1972 כאן
סטנוגרמה ישיבה ל"ב/תשל"ב של הממשלה – י"ב אדר תשל"ב – 05/03/1972 כאן
סטנוגרמה ישיבה ל"ג/תשל"ב של הממשלה  – כ"ו אדר תשל"ב – 12/03/1972 כאן
סטנוגרמה ישיבה ל"ד/תשל"ב של הממשלה  – ד' ניסן תשל"ב – 19/03/1972 כאן
סטנוגרמה ישיבה ל"ה/תשל"ב של הממשלה  – י"א ניסן תשל"ב – 26/03/1972
סטנוגרמה ישיבה ל"ו/תשל"ב של הממשלה – כ"ג ניסן תשל"ב – 07/04/1972 כאן
סטנוגרמה ישיבה ל"ז/תשל"ב של הממשלה – כ"ה ניסן תשל"ב – 09/04/1972 כאן
סטנוגרמה ישיבה ל"ח/תשל"ב של הממשלה – כ"ז ניסן תשל"ב – 11/04/1972 כאן
סטנוגרמה ישיבה ל"ט/תשל"ב של הממשלה – ב' אייר תשל"ב – 16/04/1972
סטנוגרמה ישיבה מ/תשל"ב של הממשלה – ט' אייר תשל"ב – 23/04/1972 כאן
סטנוגרמה ישיבה מ"א/תשל"ב של הממשלה – ט"ז אייר תשל"ב – 30/04/1972 כאן
סטנוגרמה ישיבה מ"ב/תשל"ב של הממשלה – כ"ג אייר תשל"ב – 07/05/1972 כאן
סטנוגרמה ישיבה מ"ג/תשל"ב של הממשלה – כ"ד אייר תשל"ב – 08/05/1972 בשעה 19:00 בערב כאן
סטנוגרמה ישיבה מ"ד/תשל"ב של הממשלה – כ"ה אייר תשל"ב – 09/05/1972
סטנוגרמה ישיבה מ"ה/תשל"ב של הממשלה – א' סיוון תשל"ב – 14/05/1972 כאן
סטנוגרמה ישיבה מ"ו/תשל"ב של הממשלה – ח' סיוון תשל"ב – 21/05/1972 כאן
סטנוגרמה ישיבה מ"ז/תשל"ב של הממשלה – ט"ו סיוון תשל"ב – 28/05/1972 כאן
סטנוגרמה ישיבה מ"ח/תשל"ב של הממשלה -י"ח סיוון תשל"ב  31/05/1972 בשעה 10:00 בכנסת כאן
סטנוגרמה ישיבה מ"ט/תשל"ב של הממשלה – כ"ב סיוון תשל"ב – 04/06/1972 כאן
סטנוגרמה ישיבה נ/תשל"ב של הממשלה – כ"ט סיוון תשל"ב – 11/06/1972 כאן
סטנוגרמה ישיבה נ"א/תשל"ב של הממשלה – ו' תמוז תשל"ב – 18/06/1972 כאן
סטנוגרמה ישיבה נב/של"ב של הממשלה – י"ג בתמוז תשל"ב 25/06/1972 כאן
סטנוגרמה ישיבה נ"ג/תשל"ב של הממשלה – כ' תמוז תשל"ב – 02/07/1972 כאן
סטנוגרמה ישיבה נ"ד/תשל"ב של הממשלה – כ"ז תמוז תשל"ב – 09/07/1972 כאן
סטנוגרמה ישיבה נ"ה/תשל"ב של הממשלה – ה' אב תשל"ב – 16/07/1972 כאן
סטנוגרמה ישיבה נו/של"ב של הממשלה י"ב באב תשל"ב 23/07/1972 כאן
סטנוגרמה ישיבה נ"ז/תשל"ב של הממשלה – י"ט אב תשל"ב – 30/07/1972 כאן
סטנוגרמה ישיבה נח/תשל"ב של הממשלה – כ"ו אב תשל"ב – 06/08/1972 כאן
סטנוגרמה ישיבה נט/תשל"ב של הממשלה – ג' אלול תשל"ב – 13/08/1972 כאן
סטנווגרמה ישיבה ס/תשל"ב של הממשלה – י' אלול תשל"ב – 20/08/1972 כאן
סטנוגרמה ישיבה סא/תשל"ב של הממשלה – י"ז אלול תשל"ב – 27/08/1972 כאן
פרוטוקול ישיבה סב/התשלב של הממשלה – כ"ד באלול התשלב – 03/09/1972
פרוטוקול ישיבה סג/התשלב של הממשלה – כ"ו באלול התשלב – 05/09/1972
פרוטוקול ישיבה סד/התשלב של הממשלה – כ"ז באלול התשלב – 06/09/1972 כאן
פרוטוקול ישיבה א/התשלג של הממשלה – ג' בתשרי התשל"ב – 11/09/1972
פרוטוקול ישיבה ב/התשלג של הממשלה – י"א בתשרי התשל"ב – 19/09/1972
פרוטוקול ישיבה ג/התשלג של הממשלה – כ"ג בתשרי התשל"ג – 01/10/1972 כאן
פרוטוקול ישיבה ד/התשלג של הממשלה – ל' בתשרי התשל"ג – 08/10/1972 כאן
סטנוגרמה ה/של"ג של הממשלה – ז' בחשון תשל"ג – 15/10/1972 כאן
סטנוגרמה ישיבה ו/תשל"ג של הממשלה – י"ד חשוון תשל"ג – 22/10/1972

כאן
סטנוגרמה ישיבה ז/תשל"ג של הממשלה – כ"א חשוון תשל"ג – 29/10/1972 כאן
סטנוגרמה ישיבה ח/תשל"ג של הממשלה – כ"ח חשוון תשל"ג – 05/11/1972 כאן
סטנוגרמה ישיבה ט/תשל"ג של הממשלה – ו' כסליו תשל"ג – 12/11/1972 כאן
סטנוגרמה ישיבה י/תשל"ג של הממשלה – י"ג כסליו תשל"ג – 19/11/1972 כאן
סטנוגרמה ישיבה י"א/תשל"ג של הממשלה – כ כסליו תשל"ג – 26/11/1972 כאן
סטנוגרמה ישיבה יב/תשל"ג של הממשלה – כ"ג כסליו תשל"ג – 29/11/1972 כאן
פרוטוקול ישיבה יג/התשלג של הממשלה – כ"ז בכסלו התשל"ג – 03/12/1972 כאן
סטנוגרמה ישיבה יד/תשל"ג של הממשלה ה' טבת תשל"ג – 10/12/1972 כאן
סטנוגרמה ישיבה טו/תשל"ג של הממשלה – י"ג טבת תשל"ג – 17/12/1972 כאן
סטנוגרמה ישיבה טז/תשל"ג של הממשלה – י"ט טבת תשל"ג – 24/12/1972 כאן
פרוטוקול ישיבה יז/התשלג של הממשלה – כ"ב בטבת התשל"ג – 27/12/1972 כאן
פרוטוקול ישיבה יח/התשלג של הממשלה – כ"ג בטבת התשל"ג – 28/12/1972 כאן
פרוטוקול ישיבה יט/התשלג של הממשלה – כ"ו בטבת התשל"ג – 31/12/1972