1973

תהליך החשיפה של הסטנוגרמות משנה זו טרם הושלם.

סטנוגרמה מישיבה כב/שלג של הממשלה – י"א שבט תשל"ג – 14/01/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה כ/שלג של הממשלה – ד' שבט תשל"ג – 07/01/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה כא/שלג של הממשלה – ה' שבט תשל"ג – 08/01/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה כג/שלג של הממשלה – י"ח שבט תשל"ג – 21/01/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה כד/שלג של הממשלה – כ"ה שבט תשל"ג – 28/01/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה כה/שלג של הממשלה – ב' אדר א' תשל"ג – 04/02/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה כו/שלג של הממשלה – ט' אדר א' תשל"ג  – 11/02/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה כז/שלג של הממשלה – ט"ז אדר א' תשל"ג – 18/02/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה כח/שלג של הממשלה – י"ז אדר א' תשל"ג – 19/02/1973 (בשעה 19:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה כט/שלג של הממשלה  – י"ט אדר א' תשל"ג  – 21/02/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה ל/שלג של הממשלה – כ"ג אדר א' תשל"ג – 25/02/1973 כאן
סטנוגרמה ישיבה לא/שלג של הממשלה – ל' אדר א' תשל"ג – 04/03/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה לב/שלג של הממשלה – ז' באדר ב' תשל"ג 11/03/1973 (בשעה 09:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה לג/תשלג של הממשלה – ט' אדר ב' תשל"ג – 13/03/1973 (בשעה 09:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה לד/שלג של הממשלה – ט"ז אדר ב' תשל"ג –  20/03/1973 ( בשעה 09:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה לה/שלג של הממשלה – כ"א באדר ב' תשל"ג –  25/03/1973 (בשעה 09:00) כאן
סטנוגרמה ישיבה ל"ו/תשל"ג של הממשלה – כ"ח אדר ב' תשל"ג – 01/04/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה לח/שלג של הממשלה – ז' בניסן תשל"ג – 09/04/1973  (בשעה 12:30) כאן
סטנוגרמה מישיבה לט/שלג של הממשלה – ח' בניסן תשל"ג – 10/04/1973  (בשעה 12:00 בכנסת) כאן
סטנוגרמה ישיבה מ/תשל"ג של הממשלה – י"ג ניסן תשל"ג – 15/04/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה מא/שלג של הממשלה – כ"ב בניסן התשל"ג –  24/04/1973 (שעה 12:00) כאן
סטנוגרמה ישיבה מ"ב/תשל"ג של הממשלה – כ"ח ניסן תשל"ג – 30/04/1973 כאן
סטנוגרמה ישיבה מ"ג/תשל"ג של הממשלה ו' אייר תשל"ג – 08/05/1973 כאן
סטנוגרמה ישיבה מ"ד/תשל"ג של הממשלה – י"א אייר תשל"ג  – 13/05/1973 כאן
סטנוגרמה ישיבה מ"ה/תשל"ג של הממשלה – י"ח אייר תשל"ג – 20/05/1973 כאן
סטנוגרמה ישיבה מ"ו/תשל"ג של הממשלה – כ"ה אייר תשל"ג – 27/05/1973 כאן
סטנוגרמה ישיבה מ"ז/תשל"ג של הממשלה – ג' סיוון תשל"ג – 03/06/1973 כאן
סטנוגרמה ישיבה מ"ח/תשל"ג של הממשלה – י' סיוון תשל"ג – 10/06/1973 כאן
סטנוגרמה ישיבה מ"ט/תשל"ג של הממשלה – י"ז סיוון תשל"ג – 17/06/1973 כאן
סטנוגרמה ישיבה נ/תשל"ג של הממשלה – כ"ד סיוון תשל"ג – 24/06/1973 (שעה 09:00) כאן
סטנוגרמה ישיבה נ"א/תשל"ג של הממשלה – א' תמוז תשל"ג – 01/07/1973 כאן
סטנוגרמה ישיבה נ"ב/תשל"ג של הממשלה – ח' תמוז תשל"ג – 08/07/1973 כאן
סטנוגרמה ישיבה נ"ג/תשל"ג של הממשלה – ט"ו תמוז תשל"ג – (בשעה 09:30)  15/07/1973 כאן
סטנוגרמה ישיבה נ"ד/תשל"ג של הממשלה – כ"ב תמוז תשל"ג – 22/07/1973 כאן
סטנוגרמה ישיבה נ"ה/תשל"ג של הממשלה – כ"ג תמוז תשל"ג – 23/07/1973 כאן
סטנוגרמה ישיבה נ"ו/תשל"ג של הממשלה – כ"ט תמוז תשל"ג – 29/07/1973 כאן
סטנוגרמה ישיבה נ"ז/תשל"ג של הממשלה – ז' אב תשל"ג – 05/08/1973 כאן
סטנוגרמה ישיבה נ"ח/תשל"ג של הממשלה – י"ד אב תשל"ג – 12/08/1973 כאן
סטנוגרמה ישיבה נ"ט/תשל"ג של הממשלה – כ"א אב תשל"ג – 19/08/1973 כאן
סטנוגרמה ישיבה ס'/תשל"ג של הממשלה – כ"א באב התשל"ג – 26/08/1973 כאן
סטנוגרמה ישיבה ס"א/של"ג של הממשלה ח' באלול התשל"ג 02/09/1973 כאן
סטנוגרמה ישיבה ס"ב/תשל"ג של הממשלה – י"ב אלול תשל"ג – 09/09/1973 כאן
סטנוגרמה ישיבה ס"ג/תשל"ג של הממשלה – י"ט אלול תשל"ג – 16/09/1973 כאן
סטנוגרמה ישיבה ס"ד/תשל"ג של הממשלה – כ"ו אלול תשל"ג – 23/09/1973 כאן
סטנוגרמה ישיבה א/תשל"ד של הממשלה – ג' תשרי תשל"ד – 29/09/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה ב/שלד של הממשלה – ז' בתשרי תשל"ד – 03/10/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה ד/שלד של הממשלה – י' בתשרי תשל"ד – 06/10/1973 (בשעה 22:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה ג/שלד של הממשלה – יום הכיפורים י' בתשרי תשל"ד –  06/10/1973 (בשעה 12:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה ו/שלד של הממשלה – י"א בתשרי – 07/10/1973 (בשעה 21:00) כאן
פרוטוקול ישיבה ה/התשלד של הממשלה – י"א בתשרי התשל"ד – 7.10.1973 בשעה 10:00 כאן
פרוטוקול מישיבה ח/שלד של הממשלה – י"ב בתשרי תשל"ד – 08/10/1973 (בשעה 21:00) כאן
פרוטוקול מישיבה ז/שלד של הממשלה – י"ב בתשרי תשל"ד- 08/10/1973 (בשעה 10:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה ט/של"ד של הממשלה – י"ג בתשרי תשל"ד – 09/10/1973 (בשעה 10:30) כאן
סטנוגרמה מישיבה י/שלד של הממשלה – י"ג בתשרי תשל"ד – 09/10/1973 (בשעה 21:30) כאן
סטנוגרמה מישיבה יא/שלד של הממשלה – י"ד בתשרי תשל"ד-10/10/1973 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול ישיבה יב/התשלד של הממשלה – ט"ו בתשרי התשל"ד – 11.10.1973 (שעה 21:00) כאן
פרוטוקול ישיבה יד/התשלד של הממשלה – י"ח בתשרי התשל"ד – 14.10.1973 בשעה 21:00 כאן
פרוטוקול ישיבה יג/התשלד של הממשלה – י"ח בתשרי התשל"ד – 14.10.1973 בשעה 10:00 כאן
פרוטוקול ישיבה טו/התשלד של הממשלה – י"ט בתשרי התשל"ד – 15.10.1973 כאן
פרוטוקול ישיבה טז/התשלד של הממשלה – כ"ב בתשרי התשל"ד – 18.10.1973 כאן
פרוטוקול ישיבה יז/התשלד של הממשלה – כ"ד בתשרי התשל"ד – 20.10.1973 כאן
פרוטוקול ישיבה יח/התשלד של הממשלה – כ"ה בתשרי התשל"ד – 21.10.1973 כאן
פרוטוקול ישיבה כ/התשלד של הממשלה – כ"ו בתשרי התשל"ד – 22.10.1973 בשעה 22:00 כאן
פרוטוקול ישיבה יט/התשלד של הממשלה – כ"ו בתשרי התשל"ד- 21-22.10.1973 בשעה 24:00 כאן
פרוטוקול ישיבה כא/התשלד של הממשלה – כ"ח בתשרי התשל"ד – 24.10.1973 כאן
פרוטוקול ישיבה כב/התשלד של הממשלה – כ"ט בתשרי התשל"ד – 25.10.1973 כאן
פרוטוקול ישיבה כג/התשל"ד של הממשלה – ל' בתשרי התשל"ד – 26.10.1973 כאן
פרוטוקול ישיבה כד/התשלד של הממשלה – א' בחשוון התשל"ד – 27.10.1973 כאן
פרוטוקול ישיבה כה/התשלד של הממשלה – ב' בחשוון התשל"ד – 28.10.1973 כאן
פרוטוקול ישיבה כו/התשלד של הממשלה – ד' בחשוון התשל"ד – 30.10.1973 כאן
פרוטוקול ישיבה ל/התשלד של הממשלה – טז בחשון התשלד – 11.11.1973 – נחשף בחלקו כאן
פרוטוקול ישיבה לא/התשלד של הממשלה – כג בחשון התשלד – 18.11.1973 – נחשף בחלקו כאן
סטנוגרמה ישיבה לב/תשלד של הממשלה – כ"ה בחשון התשל"ד – 20.11.73 בשעה 16:00 כאן
סטנוגרמה ישיבה לג/תשלד של הממשלה – ל' בחשון התשל"ד – 25.11.73 בשעה 9:00 כאן
סטנוגרמה ישיבה ל"ד/תשל"ד של הממשלה – ו' כסליו תשל"ד – 01/12/1973 כאן
סטנוגרמה ישיבה לה/תשלד של הממשלה – ז' בכסלו התשל"ד – 2.12.73 כאן
סטנוגרמה ישיבה לו/תשלד של הממשלה – ט' בכסלו התשל"ד –  4.12.73 בשעה 17:00 כאן
סטנוגרמה ישיבה ל"ז/תשל"ד של הממשלה – י"ד כסליו תשל"ד – 09/12/1973 כאן
סטנוגרמה ישיבה לח/תשלד של הממשלה – י"ט בכסלו התשל"ד –  14.12.73 בשעה 10:00 כאן
סטנוגרמה ישיבה ל"ט/תשל"ד של הממשלה – כ"א כסליו תשל"ד – 16/12/1973 כאן
סטנוגרמה ישיבה מ/תשלד של הממשלה – כ"ב בכסלו התשל"ד –  17.12.73 בשעה 1:00 לפנות בוקר כאן
סטנוגרמה ישיבה מא/תשלד של הממשלה – כ"ג בכסלו התשל"ד – 18.12.73 בשעה 15:00 כאן
סטנוגרמה ישיבה מב/תשלד של הממשלה – כ"ח בכסלו התשל"ד – 23.12.73 כאן
סטנוגרמה ישיבה מ"ג/תשל"ד של הממשלה – ל' כסליו תשל"ד – 25/12/1973 כאן
סטנוגרמה ישיבה מד/תשלד של הממשלה – ג' בטבת תשל"ד –  28.12.73 בשעה 9:00 כאן