1973

עודכן לאחרונה 19.9.2023

שם הישיבה קישור
סטנוגרמה מישיבה כ/שלג של הממשלה – ד' שבט תשל"ג – 07/01/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה כא/שלג של הממשלה – ה' שבט תשל"ג – 08/01/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה כב/שלג של הממשלה – י"א שבט תשל"ג – 14/01/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה כג/שלג של הממשלה – י"ח שבט תשל"ג – 21/01/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה כד/שלג של הממשלה – כ"ה שבט תשל"ג – 28/01/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה כה/שלג של הממשלה – ב' אדר א' תשל"ג – 04/02/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה כו/שלג של הממשלה – ט' אדר א' תשל"ג  – 11/02/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה כז/שלג של הממשלה – ט"ז אדר א' תשל"ג – 18/02/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה כח/שלג של הממשלה – י"ז אדר א' תשל"ג – 19/02/1973 (בשעה 19:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה כט/שלג של הממשלה  – י"ט אדר א' תשל"ג  – 21/02/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה ל/שלג של הממשלה – כ"ג אדר א' תשל"ג – 25/02/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה לא/שלג של הממשלה – ל' אדר א' תשל"ג – 04/03/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה לב/שלג של הממשלה – ז' באדר ב' תשל"ג 11/03/1973 (בשעה 09:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה לג/תשלג של הממשלה – ט' אדר ב' תשל"ג – 13/03/1973 (בשעה 09:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה לד/שלג של הממשלה – ט"ז אדר ב' תשל"ג –  20/03/1973 ( בשעה 09:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה לה/שלג של הממשלה – כ"א באדר ב' תשל"ג –  25/03/1973 (בשעה 09:30) כאן
סטנוגרמה מישיבה לו/שלג של הממשלה – כ"ח אדר ב' תשל"ג – 01/04/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה לז/שלג של הממשלה – ו' בניסן תשל"ג – 08/04/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה לח/שלג של הממשלה – ז' בניסן תשל"ג – 09/04/1973  (בשעה 12:30) כאן
סטנוגרמה מישיבה לט/שלג של הממשלה – ח' בניסן תשל"ג – 10/04/1973  (בשעה 12:00 בכנסת) כאן
סטנוגרמה מישיבה מ/שלג של הממשלה – י"ג ניסן תשל"ג – 15/04/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה מא/שלג של הממשלה – כ"ב בניסן תשל"ג –  24/04/1973 (שעה 12:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה מב/שלג של הממשלה – כ"ח ניסן תשל"ג – 30/04/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה מג/שלג של הממשלה – ו' אייר תשל"ג – 08/05/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה מד/שלג של הממשלה – י"א אייר תשל"ג  – 13/05/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה מה/שלג של הממשלה – י"ח אייר תשל"ג – 20/05/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה מו/שלג של הממשלה – כ"ה אייר תשל"ג – 27/05/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה מז/שלג של הממשלה – ג' סיוון תשל"ג – 03/06/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה מח/שלג של הממשלה – י' סיוון תשל"ג – 10/06/1973 (שעה 09:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה מט/שלג של הממשלה – י"ז סיוון תשל"ג – 17/06/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה נ/שלג של הממשלה – כ"ד סיוון תשל"ג – 24/06/1973 (שעה 09:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה נא/שלג של הממשלה – א' תמוז תשל"ג – 01/07/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה נב/שלג של הממשלה – ח' תמוז תשל"ג – 08/07/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה נג/שלג של הממשלה – ט"ו תמוז תשל"ג – 15/07/1973 (בשעה 09:30) כאן
סטנוגרמה מישיבה נד/שלג של הממשלה – כ"ב תמוז תשל"ג – 22/07/1973 (שעה 09:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה נה/שלג של הממשלה – כ"ג תמוז תשל"ג – 23/07/1973 כאן
סטנוגרמה ישיבה נו/שלג של הממשלה – כ"ט תמוז תשל"ג – 29/07/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה נז/שלג של הממשלה – ז' אב תשל"ג – 05/08/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה נח/שלג של הממשלה – י"ד אב תשל"ג – 12/08/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה נט/שלג של הממשלה – כ"א אב תשל"ג – 19/08/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה ס/שלג של הממשלה – כ"א באב תשל"ג – 26/08/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה סא/שלג של הממשלה – ח' באלול התשל"ג – 02/09/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה סב/שלג של הממשלה – י"ב אלול תשל"ג – 09/09/1973 כאן
סטנוגרמה ישיבה סג/שלג של הממשלה – י"ט אלול תשל"ג – 16/09/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה סד/שלג של הממשלה – כ"ו אלול תשל"ג – 23/09/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה א/שלד של הממשלה – ג' תשרי תשל"ד – 29/09/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה ב/שלד של הממשלה – ז' בתשרי תשל"ד – 03/10/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה ד/שלד של הממשלה – י' בתשרי תשל"ד – 06/10/1973 (בשעה 22:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה ג/שלד של הממשלה – יום הכיפורים י' בתשרי תשל"ד –  06/10/1973 (בשעה 12:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה ה/שלד של הממשלה – י"א בתשרי תשל"ד –  07/10/1973 (בשעה 10:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה ו/שלד של הממשלה – י"א בתשרי – 07/10/1973 (בשעה 21:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה ח/שלד של הממשלה – י"ב בתשרי תשל"ד – 08/10/1973 (בשעה 21:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה ז/שלד של הממשלה – י"ב בתשרי תשל"ד- 08/10/1973 (בשעה 10:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה ט/שלד של הממשלה – י"ג בתשרי תשל"ד – 09/10/1973 (בשעה 10:30) כאן
סטנוגרמה מישיבה י/שלד של הממשלה – י"ג בתשרי תשל"ד – 09/10/1973 (בשעה 21:30) כאן
סטנוגרמה מישיבה יא/שלד של הממשלה – י"ד בתשרי תשל"ד-10/10/1973 (בשעה 10:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה יב/שלד של הממשלה – ט"ו בתשרי תשל"ד- 11/10/1973 (שעה 21:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה יד/שלד של הממשלה – י"ח בתשרי תשל"ד – 14/10/1973 (שעה 21:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה יג/שלד של הממשלה – י"ח בתשרי תשל"ד – 14/10/1973 (בשעה 10:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה טו/שלד של הממשלה – י"ט בתשרי תשל"ד – 15/10/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה טז/שלד של הממשלה – כ"ב בתשרי תשל"ד- 18/10/1973 (שעה 21:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה יז/שלד של הממשלה – כ"ד בתשרי תשל"ד – 20/10/1973 (בשעה 21:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה יט/שלד של הממשלה – כ"ו בתשרי תשל"ד- 21/10/1973 (בחצות) כאן
סטנוגרמה מישיבה יח/שלד של הממשלה – כ"ה בתשרי תשל"ד – 21/10/1973 (בשעה 11:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה כ/שלד של הממשלה – כ"ו בתשרי תשל"ד- 22/10/1973 (בשעה 22:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה כא/שלד של הממשלה – כ"ח בתשרי התשל"ד -24/10/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה כב/שלד של הממשלה – כ"ט בתשרי התשל"ד -25/10/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה כג/שלד של הממשלה – ל' בתשרי התשל"ד – 26/10/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה כד/שלד של הממשלה – א' בחשוון התשל"ד – 27/10/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה כה/שלד של הממשלה – ב' בחשוון התשל"ד – 28/10/1973 (שעה 10:30) כאן
סטנוגרמה מישיבה כו/שלד של הממשלה – ד' בחשוון התשל"ד – 30/10/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה כז/שלד של הממשלה – י' בחשון תשל"ד – 05/11/1973 (שעה 20:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה כח/שלד של הממשלה – י"ג בחשון תשל"ג -08/11/1973 (שעה 09:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה כט/שלד של הממשלה- י"ד בחשון התשל"ד –   09/11/1973 (בשעה 21:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה ל/שלד של הממשלה – ט"ז בחשון התשל"ד – 11/11/1973 (שעה 12:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה לא/שלד של הממשלה – כ"ג בחשון התשל"ד – 18/11/1973 (שעה 09:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה לב/שלד של הממשלה- כ"ה בחשון התשל"ד – 20/11/1973 (שעה 16:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה לג/שלד של הממשלה – ל' בחשון התשל"ד -25/11/1973 (שעה 09:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה לד/שלד של הממשלה – ו' כסליו תשל"ד – 01/12/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה לה/שלד של הממשלה – ז' בכסלו התשל"ד – 02/12/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה לו/שלד של הממשלה – ט' בכסלו התשל"ד –  04/12/1973 ( בשעה 17:00) כאן
סטנוגרמה ישיבה ל"ז/תשל"ד של הממשלה – י"ד כסליו תשל"ד – 09/12/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה לח/שלד של הממשלה – י"ט בכסלו התשל"ד – 14/12/1973  (בשעה 10:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה לט/שלד של הממשלה – כ"א כסליו תשל"ד – 16/12/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה מ/שלד של הממשלה – כ"ב בכסלו התשל"ד – 17/12/1973 (01:00 לפנות בוקר) כאן
סטנוגרמה מישיבה מא/שלד של הממשלה – כ"ג בכסלו התשל"ד -18/12/1973 (שעה 15:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה מב/שלד של הממשלה – כ"ח בכסלו התשל"ד -23/12/1973 כאן
סטנוגרמה ישיבה מג/תשל"ד של הממשלה – ל' כסליו תשל"ד – 25/12/1973 כאן
סטנוגרמה מישיבה מד/שלד של הממשלה – ג' בטבת תשל"ד – 28/12/1973 (בשעה 9:00) כאן