1976

הסטנוגרמות משנה זו חלקיות. הסטנוגרמות המלאות טרם נחשפו.

סטנוגרמה מישיבה כא/שלו של הממשלה – ב' בשבט תשל"ו – 04/01/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה כב/שלו של הממשלה – ט' בשבט תשל"ו – 11/01/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה כג/שלו של הממשלה – ט"ז בשבט תשל"ו – 18/01/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה כד/שלו של הממשלה – כ"ב בשבט תשל"ו – 25/01/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה כה/שלו של הממשלה – ל' בשבט תשל"ו – 01/02/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה כז/שלו של הממשלה – י"ד באדר א' תשל"ו – 15/02/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה כח/שלו של הממשלה  – י"ט באדר ב' תשל"ו – 22/02/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה כט/שלו של הממשלה – כ"ח באדר א' תשל"ו – 29/02/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה ל/שלו של הממשלה  – ה' באדר ב' תשל"ו – 07/03/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה לא/שלו של הממשלה  – י"ב באדר ב' תשל"ו – 14/03/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה לב/שלו של הממשלה  – י"ט באדר ב' תשל"ו – 21/03/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה לג/שלו של הממשלה – כ"ו באדר ב' תשל"ו – 28/03/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה לד/שלו של הממשלה – ד' בניסן תשל"ו – 04/04/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה לה/שלו של הממשלה -י"א בניסן תשל"ו – 11/04/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה לו/שלו של הממשלה – כ"ה בניסן תשל"ו – 25/04/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה לז/שלו של הממשלה – ב' באייר תשל"ו – 02/05/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה לח/שלו של הממשלה – ט' באייר תשל"ו – 09/05/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה לט/שלו של הממשלה – ט"ז באייר תשל"ו – 16/05/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה מ/שלו של הממשלה – כ"ג באייר תשל"ו -23/05/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה מא/שלו של הממשלה  – א' בסיוון תשל"ו – 30/05/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה מב/שלו של הממשלה  – ח' בסיוון תשל"ו – 06/06/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה מג/שלו של הממשלה  – י"א בסיוון תשל"ו – 09/06/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה מד/שלו של הממשלה  – ט"ו בסיוון תשל"ו – 13/06/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה מה/שלו של הממשלה  – כ"ב בסיוון תשל"ו – 20/06/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה מו/שלו של הממשלה – כ"ט בסיוון תשל"ו – 27/06/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה מז/שלו של הממשלה  – ב' בתמוז תשל"ו – 30/06/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה מח/שלו של הממשלה  – ג' בתמוז תשל"ו – 01/07/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה מט/שלו של הממשלה  – ה' בתמוז תשל"ו – 03/07/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה נ/שלו של הממשלה  – ו' בתמוז תשל"ו – 04/07/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה נא/שלו של הממשלה – י"ג בתמוז תשל"ו – 11/07/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה נב/שלו של הממשלה  – כ' בתמוז תשל"ו – 18/07/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה נג/שלו של הממשלה  – כ"ז בתמוז תשל"ו – 25/07/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה נד/שלו של הממשלה – ה' באב תשל"ו – 01/08/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה נה/שלו של הממשלה  – י"ב באב תשל"ו – 08/08/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה נו/שלו של הממשלה  – י"ט באב תשל"ו – 15/08/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה נז/שלו של הממשלה  – כ"ו באב תשל"ו – 22/08/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה נח/שלו של הממשלה – ג' באלול תשל"ו – 29/08/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה נט/שלו של הממשלה – ו' באלול תשל"ו – 01/09/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה ס/שלו של הממשלה – י' באלול תשל"ו – 05/09/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה סא/שלו של הממשלה – י"ז באלול תשל"ו – 12/09/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה סב/שלו של הממשלה – כ"ד באלול תשל"ו – 19/09/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה א/שלז של הממשלה – ד' בתשרי תשל"ז – 28/09/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה ב/שלז של הממשלה – י"ב בתשרי תשל"ז – 06/10/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה ג/שלז של הממשלה – ט"ז בתשרי תשל"ז – 10/10/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה ד/שלז של הממשלה – כ"ג בתשרי תשל"ז – 17/10/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה ה/שלז של הממשלה – ל' בתשרי תשל"ז – 24/10/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה ו/שלז של הממשלה  – ז' בחשוון תשל"ז – 31/10/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה ז/שלז של הממשלה – י"ד בחשוון תשל"ז – 07/11/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה ח/שלז של הממשלה – י"ט בחשוון תשל"ז – 12/11/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה ט/שלז של הממשלה – כ"א בחשוון תשל"ז – 14/11/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה י/שלז של הממשלה – כ"ח בחשוון תשל"ז – 21/11/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה יא/שלז של הממשלה  – א' בכסלו תשל"ז – 23/11/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה יב/שלז של הממשלה – ו' בכסלו תשל"ז – 28/11/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה יג/שלז של הממשלה – ח' בכסלו תשל"ז – 30/11/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה יד/שלז של הממשלה – י"ג בכסלו תשל"ז – 05/12/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה טו/שלז של הממשלה – כ' בכסלו תשל"ז – 12/12/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה טז/שלז של הממשלה – כ"ז בכסלו תשל"ז – 19/12/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה יז/שלז של הממשלה  – כ"ח בכסלו תשל"ז – 20/12/1976 כאן
סטנוגרמה מישיבה יח/שלז של הממשלה – ה' הטבת תשל"ז – 26/12/1976 כאן