1978

הסטנוגרמות משנה זו חלקיות. הסטנוגרמות המלאות טרם נחשפו.

סטנוגרמה מישיבה כב/שלח של הממשלה – כ"ב בטבת תשל"ח – 01/01/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה כג/שלח של הממשלה – כ"ד בטבת תשל"ח – 03/01/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה כד/שלח של הממשלה – כ"ט בטבת תשל"ח – 08/01/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה כה/שלח של הממשלה – ב' בשבט תשל"ח – 10/01/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה כו/שלח של הממשלה – ז' בשבט תשל"ח – 15/01/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה כז/שלח של הממשלה – י' בשבט תשל"ח – 18/01/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה כח/שלח של הממשלה – י"ד בשבט תשל"ח – 22/01/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה כט/שלח של הממשלה – כ"א בשבט תשל"ח – 29/01/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה ל/שלח של הממשלה – כ"ח בשבט תשל"ח – 05/02/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה לא/שלח של הממשלה – ה' באדר א' תשל"ח – 12/02/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה לב/שלח של הממשלה – י"ב באדר א' תשל"ח – 19/02/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה לג/שלח של הממשלה – י"ג באדר א' תשל"ח – 20/02/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה לד/שלח של הממשלה – י"ט באדר א' תשל"ח – 26/02/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה לה/שלח של הממשלה – כ"ו באדר א' תשל"ח – 05/03/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה לו/שלח של הממשלה – ג' באדר ב' תשל"ח – 12/03/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה לז/שלח של הממשלה – ד' באדר ב' תשל"ח – 13/03/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה לח/שלח של הממשלה – ו' באדר ב' תשל"ח – 15/03/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה לט/שלח של הממשלה – י' באדר ב' תשל"ח – 19/03/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה מ/שלח של הממשלה – י"א באדר ב' תשל"ח – 20/03/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה מא/שלח של הממשלה – י"ג באדר ב' תשל"ח – 22/03/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה מב/שלח של הממשלה – י"ז באדר ב' תשל"ח – 26/03/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה מג/שלח של הממשלה – כ"ד באדר ב' תשל"ח – 02/04/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה מד/שלח של הממשלה – ב' בניסן תשל"ח – 09/04/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה מה/שלח של הממשלה – ט' בניסן תשל"ח – 16/04/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה מו/שלח של הממשלה – כ"ג בניסן תשל"ח – 30/04/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה מז/שלח של הממשלה – ל' בניסן תשל"ח – 07/05/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה מח/שלח של הממשלה – ז' באייר תשל"ח – 14/05/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה מט/שלח של הממשלה – י"ד באייר תשל"ח – 21/05/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה נ/שלח של הממשלה – כ"א באייר תשל"ח – 28/05/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה נא/שלח של הממשלה – כ"ח באייר תשל"ח – 04/06/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה נב/שלח של הממשלה – ז' בסיון תשל"ח – 12/06/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה נג/שלח של הממשלה – י"ג בסיון תשל"ח – 18/06/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה נד/שלח של הממשלה – כ' בסיון תשל"ח – 25/06/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה נה/שלח של הממשלה – כ"ז בסיון תשל"ח – 02/07/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה נו/שלח של הממשלה – ד' בתמוז תשל"ח – 09/07/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה נז/שלח של הממשלה – י"א בתמוז תשל"ח – 16/07/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה נח/שלח של הממשלה – י"ג בתמוז תשל"ח – 18/07/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה נט/שלח של הממשלה – י"ח בתמוז תשל"ח – 23/07/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה ס/שלח של הממשלה – י"ט בתמוז תשל"ח – 24/07/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה סא/שלח של הממשלה – י"ט בתמוז תשל"ח – 30/07/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה סב/שלח של הממשלה – ד' באב תשל"ח – 07/08/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה סג/שלח של הממשלה – ז' באב תשל"ח – 10/08/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה סד/שלח של הממשלה – י"א באב תשל"ח – 14/08/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה סה/שלח של הממשלה – י"ז באב תשל"ח – 20/08/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה סו/שלח של הממשלה – כ"ד באב תשל"ח – 27/08/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה סז/שלח של הממשלה – א' באלול תשל"ח – 03/09/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה סח/שלה של הממשלה – ח' באלול תשל"ח – 10/09/1978 (בשעה 09:00) כאן
סטנוגרמה מישיבה סט/שלח של הממשלה – ח' באלול תשל"ח – 10/09/1978 (בשעה 21:30) כאן
סטנוגרמה מישיבה ע/שלח של הממשלה – ט"ו באלול תשל"ח – 17/09/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה עא/שלח של הממשלה – י"ז באלול תשל"ח – 19/09/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה עב/שלח של הממשלה – י"ח באלול תשל"ח – 20/09/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה עג/שלח של הממשלה – כ"ב באלול תשל"ח – 24/09/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה עד/שלח של הממשלה – כ"ה באלול תשל"ח – 27/09/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה א/שלט של הממשלה – ד' בתשרי תשל"ט – 05/10/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה ב/שלט של הממשלה – ז' בתשרי תשל"ט – 08/10/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה ג/שלט של הממשלה – י"א בתשרי תשל"ט – 12/10/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה ד/שלט של הממשלה – י"ד בתשרי תשל"ט – 15/10/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה ה/שלט של הממשלה – ט"ז בתשרי תשל"ט – 17/10/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה ו/שלט של הממשלה – י"ט בתשרי תשל"ט – 20/10/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה ז/שלט של הממשלה – כ"ב בתשרי תשל"ט – 23/10/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה ח/שלט של הממשלה – כ"ג בתשרי תשל"ט – 24/10/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה ט/שלט של הממשלה – כ"ד בתשרי תשל"ט – 25/10/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה י/שלט של הממשלה – כ"ח בתשרי תשל"ט – 29/10/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה יא/שלט של הממשלה – כ"ט בתשרי תשל"ט – 30/10/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה יב/שלט של הממשלה – ה' בחשון תשל"ט – 05/11/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה יג/שלט של הממשלה – ו' בחשון תשל"ט – 06/11/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה יד/שלט של הממשלה – י"ב בחשון תשל"ט – 12/11/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה טו/שלט של הממשלה – ט"ו בחשון תשל"ט – 15/11/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה טז/שלט של הממשלה – י"ט בחשון תשל"ט – 19/11/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה יז/שלט של הממשלה – כ' בחשוון תשל"ט – 20/11/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה יח/שלט של הממשלה – כ"א בחשוון תשל"ט – 21/11/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה יט/שלט של הממשלה – כ"ו בחשוון תשל"ט – 26/11/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה כ/שלט של הממשלה – כ"ח בחשוון תשל"ט – 28/11/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה כא/שלט של הממשלה – ג' בכסלו תשל"ט – 03/12/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה כב/שלט של הממשלה – ט' בכסלו תשל"ט – 09/12/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה כג/שלט של הממשלה – י' בכסלו תשל"ט – 10/12/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה כד/שלט של הממשלה – ט"ו בכסלו תשל"ט – 15/12/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה כה/שלט של הממשלה – י"ז בכסלו תשל"ט – 17/12/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה כו/שלט של הממשלה – כ"ד בכסלו תשל"ט -24/12/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה כז/שלט של הממשלה – כ"ו בכסלו תשל"ט -26/12/1978 כאן
סטנוגרמה מישיבה כח/שלט של הממשלה – א' בטבת תשל"ט -31/12/1978 כאן