1954

הממשלה החמישית (26/01/1954 – 03/11/1955)

פרוטוקול ישיבה כ/התשיד של הממשלה – כ"ח בטבת התשי"ד – 3.1.54 כאן
פרוטוקול ישיבה כא/התשיד של הממשלה – ו' בשבט התשי"ד – 10.1.54 כאן
פרוטוקול ישיבה כ"ב / תשי"ד של הממשלה י"ג בשבט תשי"ד – 17.1.54 כאן
פרוטוקול ישיבה כג/התשיד של הממשלה – כ' בשבט התשי"ד – 24.1.54 כאן
פרוטוקול ישיבה אין/התשיד של הממשלה המיועדת – כ"א בשבט התשי"ד – 25.1.54 כאן
פרוטוקול ישיבה כה/התשיד של הממשלה – כ"ז בשבט התשי"ד – 31.1.54 כאן
פרוטוקול ישיבה כז/התשיד של הממשלה – ד' באדר התשי"ד – 7.2.54 כאן
פרוטוקול ישיבה כח/התשיד של הממשלה – ז' באדר התשי"ד – 10.2.54 כאן
פרוטוקול ישיבה כט/תשיד של הממשלה – י"א באדר התשי"ד – 14.2.54 כאן
פרוטוקול ישיבה ל/התשיד של הממשלה – י"ב באדר התשי"ד – 15.2.54 כאן
פרוטוקול ישיבה לא/התשיד של הממשלה – י"ח באדר התשי"ד – 21.2.54 כאן
פרוטוקול ישיבה לב/התשיד של הממשלה – כ"ה באדר התשי"ד – 28.2.54 כאן
פרוטוקול ישיבה לג/התשיד של הממשלה – ב' באדר התשי"ד – 7.3.54 כאן
פרוטוקול ישיבה לד/התשיד של הממשלה – ט' באדר התשי"ד – 14.3.54 כאן
פרוטוקול ישיבה לה/התשיד של הממשלה – ט"ז באדר התשי"ד – 21.3.54 כאן
פרוטוקול ישיבה לו/התשיד של הממשלה – י"ט באדר התשי"ד – 24.3.54 כאן
פרוטוקול ישיבה לז/התשיד של הממשלה – כ"ג באדר התשי"ד – 28.3.54 כאן
פרוטוקול ישיבה לח /התשיד של הממשלה – א' בניסן התשי"ד – 4.4.54 כאן
פרוטוקול ישיבה לט /התשיד של הממשלה – ח' בניסן התשי"ד – 11.4.54 כאן
פרוטוקול ישיבה מ / תשי"ד של הממשלה כ"ב ניסן תשי"ד – 25.4.54 כאן
פרוטוקול ישיבה מא /התשיד של הממשלה – כ"ט בניסן התשי"ד – 2.5.54 כאן
פרוטוקול ישיבה מב/התשיד של הממשלה – ו' באייר התשי"ד – 9.5.54 כאן
פרוטוקול ישיבה מג/התשיד של הממשלה – ט' באייר התשי"ד – 12.5.54 כאן
פרוטוקול ישיבה מד/התשיד של הממשלה – י"ג באייר התשי"ד – 16.5.54 כאן
פרוטוקול ישיבה מה/התשיד של הממשלה – כ' באייר התשי"ד – 23.5.54 כאן
פרוטוקול ישיבה מו/התשיד של הממשלה – כ"ג באייר התשי"ד – 26.5.54 כאן
פרוטוקול ישיבה מז/התשיד של הממשלה – כ"ז באייר התשי"ד – 30.5.54 כאן
פרוטוקול ישיבה מח /התשיד של הממשלה – י"ב בסיוון התשי"ד – 13.6.54 כאן
פרוטוקול ישיבה מט/התשיד של הממשלה – י"ט בסיוון התשי"ד – 20.6.54 כאן
פרוטוקול ישיבה נ/התשיד של הממשלה – כ"ב בסיוון התשי"ד – 23.6.54 כאן
פרוטוקול ישיבה נא/התשיד של הממשלה – כ"ו בסיוון התשי"ד – 27.6.54 כאן
פרוטוקול ישיבה נב/התשיד של הממשלה – א' בתמוז התשי"ד – 2.7.54 כאן
פרוטוקול ישיבה נג/התשיד של הממשלה – ג' בתמוז התשי"ד – 4.7.54 כאן
פרוטוקול ישיבה נד / תשי"ד של הממשלה י' תמוז תשי"ד – 11.7.54 כאן
פרוטוקול ישיבה נה/התשיד של הממשלה – י"ג בתמוז התשי"ד – 14.7.54 כאן
פרוטוקול ישיבה נו/התשיד של הממשלה – י"ז בתמוז התשי"ד – 18.7.54 כאן
פרוטוקול ישיבה נז/התשיד של הממשלה – י"ח בתמוז התשי"ד – 19.7.54 כאן
פרוטוקול ישיבה נח/התשיד של הממשלה – כ"ד בתמוז התשי"ד – 25.7.54 כאן
פרוטוקול ישיבה נט/התשיד של הממשלה – ב' באב התשי"ד – 1.8.54 כאן
פרוטוקול ישיבה ס/התשיד של הממשלה – י' באב התשי"ד – 9.8.54 כאן
פרוטוקול ישיבה סא/התשיד של הממשלה – ט"ז באב התשי"ד – 15.8.54 כאן
פרוטוקול ישיבה סב / תשי"ד של הממשלה כ"ג אב תשי"ד – 22.8.54 כאן
פרוטוקול ישיבה סג/התשיד של הממשלה – ל' באב התשי"ד – 29.8.54 כאן
פרוטוקול ישיבה סד/התשיד של הממשלה – ז' באלול התשי"ד – 5.9.54 כאן
פרוטוקול ישיבה סה/התשיד של הממשלה – י"ד באלול התשי"ד – 12.9.54 כאן
פרוטוקול ישיבה סו / תשי"ד של הממשלה כ"א באלול תשי"ד – 19.9.54 כאן
פרוטוקול ישיבה סז/התשיד של הממשלה – כ"ח באלול התשי"ד – 26.9.54 כאן
פרוטוקול ישיבה א/התשטו של הממשלה – ו' בתשרי התשט"ו – 3.10.54 כאן
פרוטוקול ישיבה ב/התשטו של הממשלה – י"ג בתשרי התשט"ו – 10.10.54 כאן
פרוטוקול ישיבה ג/התשטו של הממשלה – כ"ז בתשרי התשט"ו – 24.10.54 כאן
פרוטוקול ישיבה ד-ה/התשטו של הממשלה – ד' בחשוון התשט"ו – 31.10.54 כאן
פרוטוקול ישיבה ו/התשטו של הממשלה – י"א בחשוון התשט"ו – 7.11.54 כאן
פרוטוקול ישיבה ז/התשטו של הממשלה – י"ב בחשוון התשט"ו – 8.11.54 כאן
פרוטוקול ישיבה ח/התשטו של הממשלה – י"ח בחשוון התשט"ו – 14.11.54 כאן
פרוטוקול ישיבה ט/התשטו של הממשלה – כ"ה בחשוון התשט"ו – 21.11.54 כאן
פרוטוקול ישיבה י/התשטו של הממשלה – כ"ח בחשוון התשט"ו – 24.11.54 כאן
פרוטוקול ישיבה יא / תשט"ו של הממשלה ג' בכסלו תשט"ו – 28.11.54 כאן
פרוטוקול ישיבה יב/התשטו של הממשלה – ו' בכסלו התשט"ו – 1.12.54 כאן
פרוטוקול ישיבה יג/התשטו של הממשלה – י' בכסלו התשט"ו – 5.12.54 כאן
פרוטוקול ישיבה יד/התשטו של הממשלה – י"ז בכסלו התשט"ו – 12.12.54 כאן
פרוטוקול ישיבה טו/התשטו של הממשלה – כ"ד בכסלו התשט"ו – 19.12.54 כאן
פרוטוקול ישיבה טז/התשטו של הממשלה – א' בטבת התשט"ו – 26.12.54 כאן