1958

הממשלה השמינית (07/01/1958 – 17/12/1959)

פרוטוקול ישיבה אין/תשיח של הממשלה המיועדת – י"ג בטבת התשי"ח – 5.1.58 כאן
פרוטוקול ישיבה אין/תשיח של הממשלה המיועדת  – ט"ו בטבת התשי"ח – 7.1.58 כאן
פרוטוקול ישיבה יז/תשיח של הממשלה – כ' בטבת התשי"ח – 12.1.58 כאן
פרוטוקול ישיבה יח/תשיח של הממשלה – כ"ב בטבת התשי"ח – 14.1.58 כאן
פרוטוקול ישיבה יט/התשיח של הממשלה – כג בטבת התשיח – 15.1.58 כאן
פרוטוקול ישיבה כ / תשי"ח של הממשלה כ"ז בטבת תשי"ח – 19.1.58 כאן
פרוטוקול ישיבה כא / תשי"ח של הממשלה ה' בשבט תשי"ח – 26.1.58 כאן
פרוטוקול ישיבה כג / תשי"ח של הממשלה י"ב בשבט תשי"ח – 2.2.58 כאן
פרוטוקול ישיבה כד / תשי"ח של הממשלה י"ט בשבט תשי"ח – 9.2.58 כאן
פרוטוקול ישיבה כה/תשיח של הממשלה – כ"ו בשבט התשי"ח – 16.2.58 כאן
פרוטוקול ישיבה כז/תשיח של הממשלה – ג' באדר התשי"ח – 23.2.58 (אחר הצהריים) כאן
פרוטוקול ישיבה כו/תשיח של הממשלה – ג' באדר התשי"ח – 23.2.58 (לפני הצהריים) כאן
פרוטוקול ישיבה כח/תשיח של הממשלה – י' באדר התשי"ח – 2.3.58 כאן
פרוטוקול ישיבה כט/תשיח של הממשלה – י"ב באדר התשי"ח – 4.3.58 כאן
פרוטוקול ישיבה ל/תשיח של הממשלה – י"ז באדר התשי"ח – 9.3.58 כאן
פרוטוקול ישיבה לא/תשיח של הממשלה – כ"ד באדר התשי"ח – 16.3.58 כאן
פרוטוקול ישיבה לב/תשיח של הממשלה – ב' בניסן התשי"ח – 23.3.58 כאן
פרוטוקול ישיבה לג/תשיח של הממשלה – ט' בניסן התשי"ח – 30.3.58 כאן
פרוטוקול ישיבה לד/תשיח של הממשלה – י"א בניסן התשי"ח – 1.4.58 כאן
פרוטוקול ישיבה לה/תשיח של הממשלה – כ"ג בניסן התשי"ח – 13.4.58 כאן
פרוטוקול ישיבה לו/תשיח של הממשלה – ל' בניסן התשי"ח – 20.4.58 כאן
פרוטוקול ישיבה לז/תשיח של הממשלה – ז' באייר התשי"ח – 27.4.58 כאן
פרוטוקול ישיבה לח / תשי"ח של הממשלה י"ד באייר תשי"ח – 4.5.58 כאן
פרוטוקול ישיבה לט /תשיח של הממשלה – כ"א באייר התשי"ח – 11.5.58 כאן
פרוטוקול ישיבה מ/תשיח של הממשלה – כ"ח באייר התשי"ח – 18.5.58 כאן
פרוטוקול ישיבה מא / תשי"ח של הממשלה י"ג בסיוון תשי"ח – 1.6.58 כאן
פרוטוקול ישיבה מב / תשי"ח של הממשלה – כ' בסיון תשי"ח – 8.6.58 כאן
פרוטוקול ישיבה מג/תשיח של הממשלה – כ"ז בסיוון התשי"ח – 15.6.58 כאן
פרוטוקול ישיבה מד/תשיח של הממשלה – ד' בתמוז התשי"ח – 22.6.58 כאן
פרוטוקול ישיבה מה/תשיח של הממשלה – י"א בתמוז התשי"ח – 29.6.58 כאן
פרוטוקול ישיבה מו/תשיח של הממשלה – י"ג בתמוז התשי"ח – 1.7.58 כאן
פרוטוקול ישיבה מז/תשיח של הממשלה – י"ח בתמוז התשי"ח – 6.7.58 כאן
פרוטוקול ישיבה מח/תשיח של הממשלה – כ' בתמוז התשי"ח – 8.7.58 כאן
פרוטוקול ישיבה מט/תשיח של הממשלה – כ"ה בתמוז התשי"ח – 13.7.58 כאן
פרוטוקול ישיבה נ/תשיח של הממשלה – כ"ז בתמוז התשי"ח – 15.7.58 כאן
פרוטוקול ישיבה נא/תשיח של הממשלה – כ"ט בתמוז התשי"ח – 17.7.58 כאן
פרוטוקול ישיבה נב/תשיח של הממשלה – ג' באב התשי"ח – 20.7.58 כאן
פרוטוקול ישיבה נג/תשיח של הממשלה – י"א באב התשי"ח – 28.7.58 כאן
פרוטוקול ישיבה נד/תשיח של הממשלה – י"ז באב התשי"ח – 3.8.58 כאן
פרוטוקול ישיבה נה/תשיח של הממשלה – כ"ד באב התשי"ח – 10.8.58 כאן
פרוטוקול ישיבה נו/התשיח של הממשלה – כט באב התשיח כאן
פרוטוקול ישיבה נז/תשיח של הממשלה – ט' באלול התשי"ח – 25.8.58 כאן
פרוטוקול ישיבה נח/תשיח של הממשלה – ט"ו באלול התשי"ח – 31.8.58 כאן
פרוטוקול ישיבה נט/תשיח של הממשלה – כ"ב באלול התשי"ח – 7.9.58 כאן
פרוטוקול ישיבה א/תשיט של הממשלה – ז' בתשרי התשי"ט – 21.9.58 כאן
פרוטוקול ישיבה ב / תשי"ט של הממשלה כ"ח בתשרי תשי"ט – 12.10.58 כאן
פרוטוקול ישיבה ג/תשיט של הממשלה – ה' בחשוון התשי"ט – 19.10.58 כאן
פרוטוקול ישיבה ד/תשיט של הממשלה – י"ב בחשוון התשי"ט – 26.10.58 כאן
פרוטוקול ישיבה ה/תשיט של הממשלה – י"ט בחשוון התשי"ט – 2.11.58 כאן
פרוטוקול ישיבה ו / תשי"ט של הממשלה כ"ו בחשון תשי"ט – 9.11.58 כאן
פרוטוקול ישיבה ז/תשיט של הממשלה – ד' בכסלו התשי"ט – 16.11.58 כאן
פרוטוקול ישיבה ח/תשיט של הממשלה – י"א בכסלו התשי"ט – 23.11.58 כאן
פרוטוקול ישיבה ט/תשיט של הממשלה – י"ח בכסלו התשי"ט – 30.11.58 כאן
פרוטוקול ישיבה י/תשיט של הממשלה – כ"ב בכסלו התשי"ט – 4.12.58 כאן
פרוטוקול ישיבה יא/תשיט של הממשלה – כ"ה בכסלו התשי"ט – 7.12.58 כאן
פרוטוקול ישיבה יב/התשיט של הממשלה – ג' בטבת התשיט – 14.12.58 כאן
פרוטוקול ישיבה יג/תשיט של הממשלה – י' בטבת התשי"ט – 21.12.58 כאן
פרוטוקול ישיבה יד/תשיט של הממשלה – י"ג בטבת התשי"ט – 24.12.58 כאן
פרוטוקול ישיבה טו/תשיט של הממשלה – י"ז בטבת התשי"ט – 28.12.58 כאן