1969

 

סטנוגרמה ישיבה כ"ז/תשכ"ט של הממשלה  – י"ב בטבת תשכ"ט – 02/01/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה כ"ח/תשכ"ט של הממשלה  – ט"ו בטבת תשכ"ח – 05/01/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה כ"ט/תשכ"ט של הממשלה  – כ"ג בטבת תשכ"ח – 13/01/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה ל/תשכ"ט של הממשלה – כ"ט טבת תשכ"ט – 19/01/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה ל"א/תשכ"ט של הממשלה – א שבט תשכ"ט – 20/01/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה ל"ב/תשכ"ט של הממשלה – ז' שבט תשכ"ט – 26/01/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה ל"ג/שכ"ט של הממשלה י"ג בשבט התשכ"ט – 02/02/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה לד/התשכט של הממשלה – כא בשבט התשכט 09/02/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה ל"ה/תשכ"ט של הממשלה – כב" שבט תשכ"ט – 10/02/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה ל"ו/תשכ"ט של הממשלה – כ"ח בשבט תשכ"ט – 16/02/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה ל"ז/תשכ"ט של הממשלה – ה' באדר תשכ"ט 23/02/1969 כאן
פרוטוקול ישיבה לח/התשכט של הממשלה – ח' באדר התשכ"ט  – 26/02/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה ל"ט/תשכ"ט של הממשלה – י"ב אדר תשכ"ט – 02/03/1969 כאן
סטנוגרמה  – ישיבה מ/תשכ"ט של הממשלה – ט"ז אדר תשכ"ט – 06/03/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה מ"א/תשכ"ט של הממשלה – י"ט אדר תשכ"ט – 09/03/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה מ"ב/תשכ"ט של הממשלה כ' אדר תשכ"ט – 10/03/1969 כאן
סטנוגרמה – ישיבה מ"ג/תשכ"ט של הממשלה – כ"א אדר תשכ"ט – 16/03/1969 כאן
סטנוגרמה פגישה של חברי הממשלה המיועדת (הממשלה ה-14) – כ"ז אדר תשכ"ט – 17/03/1969 (בשעה 09:00 בבוקר) כאן
סטנוגרמה ישיבה מ"ד/תשכ"ט של הממשלה – כ"ח אדר תשכ"ט – 18/03/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה מ"ה/תשכ"ט של הממשלה – ד' ניסן תשכ"ט – 23/03/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה מ"ו/תשכ"ט של הממשלה – ח' ניסן תשכ"ט – 27/03/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה מ"ז/תשכ"ט של הממשלה – י"א ניסן תשכ"ט 30/03/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה מ"ח/תשכ"ט של הממשלה – כ"ה ניסן תשכ"ט – 13/04/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה מ"ט/תשכ"ט של הממשלה – ב' באייר תשכ"ט – 20/04/1969
סטנוגרמה ישיבה נ/תשכ"ט של הממשלה – ט' באייר שתכ"ט – 27/04/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה נ"א/תשכ"ט של הממשלה – ט"ז באייר תשכ"ט  – 04/05/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה נ"ב/תשכ"ט של הממשלה – י"ז אייר תשכ"ט  – 05/05/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה נ"ג/תשכ"ט של הממשלה – כ"ג אייר תשכ"ט – 11/05/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה נ"ד/תשכ"ט של הממשלה – כ"ד אייר תשכ"ט – 12/05/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה נ"ה/תשכ"ט של הממשלה – א' סיוון תשכ"ט – 18/05/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה נ"ו/תשכ"ט של הממשלה – ב' סיון תשכ"ט – 19/05/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה נ"ז/תשכ"ט של הממשלה – ח' סיון תשכ"ט – 25/05/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה נ"ח/תשכ"ט של הממשלה – ט"ו סיון תשכ"ט – 01/06/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה נ"ט/שכ"ט של הממשלה י"ט בסיוון התשכ"ט- 05/06/1969 בשעה 21:00 בתל אביב כאן
סטנוגרמה ישיבה ס/שכ"ט של הממשל כ"ב בסיוון התשכ"ט – 08/06/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה ס"א/שכ"ט של הממשלה כ"ט בסיוון תשכ"ט – 15/06/1969 בשעה 09:00 כאן
סטנוגרמה ישיבה ס"ב/תשכ"ט של הממשלה -ב' תמוז תשכ"ט 18/06/1969 (11:00 בבוקר) כאן
סטנוגרמה ישיבה ס"ד/תשכ"ט של הממשלה – כ"ו תמוז תשכ"ט – 22/06/1969 (22:30) כאן
סטנוגרמה ישיבה ס"ג/תשכ"ט של הממשלה – ו' תמוז תשכ"ט 22/06/1969 (11:00 בבוקר) כאן
סטנוגרמה ישיבה ס"ה/תשכ"ט של הממשלה י"ג בתמוז התשכ"ט 29/06/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה ס"ו/תשכ"ט של הממשלה – כ' תמוז תשכ"ט – 06/07/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה ס"ז/תשכ"ט של הממשלה – כ"א תמוז תשכ"ט – 07/07/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה ס"ח/תשכ"ט של הממשלה  – כ"ז תמוז תשכ"ט – 13/07/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה ס"ט/תשכ"ט של הממשלה – ה' אב תשכ"ט – 20/07/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה ע/תשכ"ט של הממשלה – י"ב אב תשכ"ט – 27/07/1969 (לפני הצהריים) כאן
סטנוגרמה ישיבה ע"א/תשכ"ט של הממשלה – י"ב אב תשכ"ט- 27/07/1969 (אחר הצהריים) כאן
סטנוגרמה ישיבה ע"ב/תשכ"ט של הממשלה – י"ט אב תשכ"ט – 03/08/1969 כאן
סנוגרמה ישיבה ע"ג/תשכ"ט של הממשלה – כ"ו אב תשכ"ט – 10/08/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה ע"ד/תשכ"ט של הממשלה – ג' אלול תשכ"ט – 17/08/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה ע"ה/תשכ"ט של הממשלה – ז' אלול תשכ"ט – 21/08/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה ע"ו/תשכ"ט של הממשלה י' אלול תשכ"ט 24/08/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה ע"ז/תשכ"ט של הממשלה – י"ד אלול תשכ"ט – 28/08/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה ע"ח/תשכ"ט של הממשלה – י"ז אלול תשכ"ט – 31/08/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה ע"ט/תשכ"ט של הממשלה – כ"ד אלול תשכ"ט – 07/09/1969 כאן
פרוטוקול ישיבה א/תשל של הממשלה – ג' בתשרי התש"ל – 15/09/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה ב'/תש"ל של הממשלה – י"א תשרי תש"ל – 23/09/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה ג/תש"ל של הממשלה – ט"ז תשרי תש"ל – 28/09/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה ד/תש"ל של הממשלה – כ"ג תשרי תש"ל  – 05/10/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה ו'/תש"ל של הממשלה  – כ"ו תשרי תש"ל – 08/10/1969 (ישיבה שנייה) כאן
סטנוגרמה ישיבה ה/תש"ל של הממשלה – כ"ו תשרי תש"ל – 08/10/1969 (ישיבה ראשונה) כאן
סטנוגרמה ישיבה ז/תש"ל של הממשלה – ל' תשרי תש"ל – 12/10/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה ח/תש"ל של הממשלה – ז' חשוון תש"ל – 19/10/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה ט'/תש"ל של הממשלה – י"ד חשוון תש"ל – 26/10/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה י'/תש"ל של הממשלה  – כ"א חשוון תש"ל – 02/11/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה י"א/תש"ל של הממשלה – כ"ד חשוון תש"ל – 05/11/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה י"ב/תש"ל של הממשלה כ"ח חשוון תש"ל – 09/11/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה י"ג/תש"ל של הממשלה – א' כסליו תש"ל – 11/11/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה י"ד/תש"ל של הממשלה – ג' כסליו תש"ל – 13/11/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה ט"ו/תש"ל של הממשלה – ו' כסליו תש"ל – 16/11/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה ט"ז/תש"ל של הממשלה – ז' כסליו תש"ל – 17/11/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה י"ז/תש"ל של הממשלה – י"ג כסליו תש"ל – 23/11/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה י"ח/תש"ל של הממשלה – י"ז כסליו תש"ל – 27/11/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה י"ט/תש"ל של הממשלה – כ' כסליו תש"ל – 30/11/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה כ'/תש"ל של הממשלה – כ"ז כסליו תש"ל – 07/12/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה כ"א/תש"ל של הממשלה  – א' טבת תש"ל – 10/12/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה כ"ב/תש"ל של הממשלה – ה' טבת תש"ל – 14/12/1969 כאן
סטנוגרמה פגישת חברי הממשלה המיועדת – ו' טבת תש"ל – 15/12/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה כ"ג/תש"ל של הממשלה – י"ב טבת תש"ל – 21/12/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה כ"ד/תש"ל של הממשלה – כ"ג טבת תש"ל – 22/12/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה כ"ה/תש"ל של הממשלה י"ט בטבת תש"ל –  28/12/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה כ"ו/תש"ל של הממשלה כ' בטבת תש"ל –  29/12/1969