1968

סטנוגרמה ישיבה י"ח/תשכ"ח של הממשלה ו' בטבת תשכ"ח 07/01/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה י"ט/תשכ"ח של הממשלה – י"ג בטבת תשכ"ח – 14/01/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה כ/תשכ"ח של הממשלה כ' טבת תשכ"ח – 21/01/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה כ"א/תשכ"ח של הממשלה – כ"ז טבת תשכ"ח – 28/01/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה כ"ב/תשכ"ח של הממשלה – ה' שבט תשכ"ח 04/02/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה כ"ג/תשכ"ח של הממשלה – י"ב שבט תשכ"ח – 11/02/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה כ"ד/תשכ"ח של הממשלה – י"ט שבט תשכ"ח – 18/02/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה כ"ה/תשכ"ח של הממשלה – כ"ו בשבט תשכ"ח – 25/02/1968 כאן
סטנוגרמה מישיבה כ"ו/תשכ"ח של הממשלה ג' באדר תשכ"ח – 03/03/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה כ"ז/תשכ"ח של הממשלה – ה' באדר תשכ"ח – 05/03/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה כ"ח/תשכ"ח של הממשלה – ו' באדר תשכ"ח – 06/03/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה כ"ט/תשכ"ח של הממשלה  – י' באדר תשכ"ח 10/03/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה ל//תשכ"ח של הממשלה י"ז באדר תשכ"ח – 17/03/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה ל"א/תשכ"ח של הממשלה – כ"א אדר תשכ"ח – 21/03/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה ל"ב/תשכ"ח של הממשלה – כ"ד אדר תשכ"ח – 24/03/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה ל"ג/תשכ"ח של הממשלה כ"ח באדר תשכ"ח 25/03/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה ל"ד/תשכ"ח של הממשלה – ב' בניסן תשכ"ח – 31/03/1968 כאן
סטנוגרמה מישיבה ל"ה/תשכ"ח של הממשלה – ט' בניסן תשכ"ח – 07/04/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה ל"ו/תשכ"ח של הממשלה – כ"ג בניסן תשכ"ח – 21/04/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה ל"ז/תשכ"ח של הממשלה  – ל' בניסן תשכ"ח  – 28/04/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה ל"ח/תשכ"ח של הממשלה – ז' אייר תשכ"ח – 05/05/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה ל"ט/תשכ"ח של הממשלה  –  י"ד באייר תשכ"ח  -12/05/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה מ/תשכ"ח של הממשלה – כ"ב אייר תשכ"ח 20/05/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה מ"א/תשכ"ח של הממשלה  – כ"ח באייר תשכ"ח 26/05/1968 כאן
סטנוגכרמה ישיבה מ"ב/תשכ"ח של הממשלה – ח' בסיוון תשכ"ח  – 04/06/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה מ"ג/תשכ"ח של הממשלה – י"ג בסיוון תשכ"ח – 09/06/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה מ"ד/תשכ"ח של הממשלה  – כ' בסיוון תשכ"ח – 16/06/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה מ"ה/תשכ"ח של הממשלה – כ"ז בסיון תשכ"ח – 23/06/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה מ"ו/תשכ"ח של הממשלה – ד' בתמוז תשכ"ח 30/06/1968 כאן
סטנוגרמה מ"ז/תשכ"ח של הממשלה – ה' תמוז תשכ"ח – 01/07/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה מ"ח/תשכ"ח של הממשלה – י"א תמוז תשכ"ח – 07/07/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה מ"ט/תשכ"ח של הממשלה – י"ב תמוז תשכ"ח – 08/07/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה נ/תשכ"ח של הממשלה  – י"ח תמוז תשכ"ח – 14/07/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה נ"א/תשכ"ח של הממשלה  – כ"ה תמוז תשכ"ח – 21/07/1969 כאן
סטנוגרמה ישיבה נ"ב /תשכ"ח של הממשלה – ג' אב תשכ"ח  – 28/07/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה נ"ג/תשכ"ח של הממשלה – י"א אב תשכ"ח 05/08/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה נ"ד /תשכ"ח של הממשלה – י"ז אב תשכ"ח – 11/08/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה נ"ה/תשכ"ח – כ"ד אב תשכ"ח – 18/08/1968 כאן
סטגנורמה ישיבה נ"ו/תשכ"ח של הממשלה – כ"ז אב תשכ"ח – 21/08/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה נ"ז/תשכ"ח של הממשלה – א' אלול תשכ"ח – 25/08/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה נ"ח/תשכ"ח של הממשלה – ח' אלול תשכ"ח – 01/09/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה נ"ט/תשכ"ח של הממשלה – ט"ו אלול תשכ"ח – 08/09/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה ס/תשכ"ח של הממשלה – כ"ב אלול תשכ"ח 15/09/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה ס"א/תשכ"ח של הממשלה – כ"ג אלול תשכ"ח – 16/09/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה א/תשכ"ט של הממשלה – ז' תשרי תשכ"ט – 29/09/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה ב/תשכ"ט של הממשלה – י"ד תשרי תשכ"ט – 06/10/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה ג/תשכ"ט של הממשלה – כ"א תשרי תשכ"ט – 13/10/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה ד/תשכ"ט של הממשלה – כ"ח תשרי תשכ"ט – 20/10/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה ה/תשכ"ט של הממשלה – כ"ט תשרי תשכ"ט – 21/10/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה ו/תשכ"ט של הממשלה – ה' חשוון תשכ"ט – 27/10/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה ז/תשכ"ט של הממשלה – ו' חשוון תשכ"ט – 28/10/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה ח/תשכ"ט של הממשלה – ט' חשוון תשכ"ט – 31/10/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה ט'/תשכ"ט של הממשלה – ט' בחשוון תשכ"ט 31/10/1968 (בשעה 20:00 בערב) כאן
סטנוגרמה ישיבה י/תשכ"ט של הממשלה י' חשוון תשכ"ט – 01/11/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה י"א/תשכ"ט של הממשלה – י' חשוון תשכ"ט – 03/11/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה י"ב/תשכ"ט של הממשלה – י"ט חשוון תשכ"ט – 10/11/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה י"ג/תשכ"ט של הממשלה – כ"ג חשוון תשכ"ט – 14/11/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה י"ד/תשכט של הממשלה – כ"ו חשוון תשכ"ט – 17/11/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה ט"ו/תשכ"ט של הממשלה – כ"ז חשוון תשכ"ט – 18/11/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה ט"ז/תשכ"ט של הממשלה  – כ' כסליו תשכ"ט – 24/11/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה י"ז/תשכ"ט של הממשלה – י' כסליו תשכ"ט – 01/12/1968 (לפני הצהריים) כאן
סטנוגרמה ישיבה י"ח/תשכ"ט של הממשלה – י' כסליו תשכ"ט – 01/12/1968 (אחר הצהריים בשעה 16:00) כאן
סטנוגרמה ישיבה י"ט/תשכ"ט של הממשלה – י"א כסליו תשכ"ט – 02/12/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה כ/תשכ"ט של הממשלה – י"ז כסליו תשכ"ט – 08/12/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה כ"א/תשכ"ט של הממשלה  – י"ח כסליו תשכ"ט – 09/12/1968 כאן
סטנוגרמה ישיבה כ"ב/תשכ"ט של הממשלה  – כ"ד כסליו תשכ"ט – 15/12/1968 (בוקר) כאן
סטנוגרמה ישיבה – כ"ג/תשכ"ט של הממשלה – כ"ד כסליו תשכ"ט – 15/12/1968 (אחר הצהריים) כאן
סטנוגרמה ישיבה – כ"ד/תשכ"ט של הממשלה – א' טבת תשכ"ט – 22/12/1968 (לפני הצהריים) כאן
סטנוגרמה ישיבה – כ"ה/תשכ"ט של הממשלה – א' טבת תשכ"ט – 22/12/1968 (אחר הצהריים) כאן
סטנוגרמה ישיבה – כ"ו/תשכ"ט של הממשלה – ה' טבת תשכ"ט – 29/12/1968 כאן