ה1949

הממשלה הראשונה (08/03/1949 – 30/10/1950)

 • פרוטוקול ישיבה לא/התשט של הממשלה הזמנית – א' בטבת התש"ט – 2.1.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה לב/התשט של הממשלה הזמנית – ד' בטבת התש"ט – 5.1.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה לג/התשט של הממשלה הזמנית – ח' בטבת התש"ט – 9.1.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה לד/התשט של הממשלה הזמנית – ט"ו בטבת התש"ט – 16.1.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה לה/התשט של הממשלה הזמנית – י"ח בטבת התש"ט – 19.1.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה לו/התשט של הממשלה הזמנית – כ"ב בטבת התש"ט – 23.1.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה לז/התשט של הממשלה הזמנית – כ"ג בטבת התש"ט – 24.1.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה לח/התשט של הממשלה הזמנית – כ"ה בטבת התש"ט – 26.1.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה לט/התשט של הממשלה הזמנית – כ"ה בטבת התש"ט – 26.1.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה מ/התשט של הממשלה הזמנית – כ"ט בטבת התש"ט – 30.1.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה מא/התשט של הממשלה הזמנית – ג' בשבט התש"ט – 2.2.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה מב/התשט של הממשלה הזמנית – ז' בשבט התש"ט – 6.2.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה מג/התשט של הממשלה הזמנית – י' בשבט התש"ט – 9.2.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה מד/התשט של הממשלה הזמנית – ט"ו בשבט התש"ט – 14.2.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה מה/התשט של הממשלה הזמנית – כ"א בשבט התש"ט – 20.2.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה מו/התשט של הממשלה הזמנית – כ"ג בשבט התש"ט – 23.2.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה מז/התשט של הממשלה הזמנית – כ"ח בשבט התש"ט – 27.2.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה מח/התשט של הממשלה הזמנית – א' באדר התש"ט – 2.3.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה א/התשט של הממשלה המועמדת – ב' באדר התש"ט – 3.3.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה מט/התשט של הממשלה הזמנית – ה' באדר התש"ט – 6.3.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה ב/התשט של הממשלה המועמדת – ו' באדר התש"ט – 7.3.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה א/התשט של הממשלה – ט' באדר התש"ט – 10.3.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה ב/התשט של הממשלה – י"ג באדר התש"ט – 15.3.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה ג/התשט של הממשלה – ט"ו באדר התש"ט – 16.3.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה ד/התשט של הממשלה – י"ט באדר התש"ט – 20.3.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה ה/התשט של הממשלה – כ"ו באדר התש"ט – 27.3.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה ו/התשט של הממשלה – כ"ו באדר התש"ט – 29.3.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה ז/התשט של הממשלה – ו' בניסן התש"ט – 5.4.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה ח/התשט של הממשלה – י"ב בניסן התש"ט – 11.4.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה ט/התשט של הממשלה – כ"ב בניסן התש"ט – 21.4.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה י/התשט של הממשלה – כ"ה בניסן התש"ט – 24.4.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה יא/התשט של הממשלה – כ"ז בניסן התש"ט – 26.4.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה יב/התשט של הממשלה – ד' באייר התש"ט – 3.5.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה יג/התשט של הממשלה – ז' באייר התש"ט – 6.5.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה יד/התשט של הממשלה – י"א באייר התש"ט – 10.5.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה טו/התשט של הממשלה – י"ט באייר התש"ט – 18.5.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה טז/התשט של הממשלה – כ"ה באייר התש"ט – 24.5.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה יז/התשט של הממשלה – א' בסיוון התש"ט – 29.5.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה יח/התשט של הממשלה – ג' בסיוון התש"ט – 31.5.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה יט/התשט של הממשלה – י' בסיוון התש"ט – 7.6.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה כ/התשט של הממשלה – י"ב בסיוון התש"ט – 9.6.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה כא/התשט של הממשלה – י"ז בסיוון התש"ט – 14.6.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה כב/התשט של הממשלה – כ"ד בסיוון התש"ט – 21.6.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה כג/התשט של הממשלה – א' בתמוז התש"ט – 28.6.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה כד/התשט של הממשלה – ח' בתמוז התש"ט – 5.7.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה כה/התשט של הממשלה – ט"ו בתמוז התש"ט – 12.7.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה כו/התשט של הממשלה – י"ח בתמוז התש"ט – 15.7.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה כז/התשט של הממשלה – כ"ב בתמוז התש"ט – 19.7.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה כח/התשט של הממשלה – כ"ט בתמוז התש"ט – 26.7.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה כט/התשט של הממשלה – ז' באב התש"ט – 2.8.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה ל/התשט של הממשלה – י"ד באב התש"ט – 9.8.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה לא/התשט של הממשלה – כ"א באב התש"ט – 16.8.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה לב/התשט של הממשלה – כ"ב באב התש"ט – 17.8.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה לג/התשט של הממשלה – כ"ח באב התש"ט – 23.8.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה לד/תשט של הממשלה – ח' באלול תש"ט – 30.8.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה לה/התשט של הממשלה – י"ב באלול התש"ט – 6.9.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה לו/התשט של הממשלה – י"ט באלול התש"ט – 13.9.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה לז/התשט של הממשלה – כ"ו באלול התש"ט – 20.9.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה לח/התשט של הממשלה – כ"ו באלול התש"ט – 20.9.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה א/התשי של הממשלה – ג' בתשרי התש"י – 27.9.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה ב/התשי של הממשלה – י"א בתשרי התש"י – 4.10.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה ג/התשי של הממשלה – י"ח בתשרי התש"י – 11.10.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה ד/התשי של הממשלה – כ"ה בתשרי התש"י – 18.10.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה ה/התשי של הממשלה – ב' בחשוון התש"י – 25.10.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה ו/התשי של הממשלה – ט' בחשוון התש"י – 1.11.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה ז/התשי של הממשלה – ט"ו בחשוון התש"י – 7.11.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה ח/התשי של הממשלה – ט"ז בחשוון התש"י – 8.11.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה ט/התשי של הממשלה – כ"ג בחשוון התש"י – 15.11.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה י/התשי של הממשלה – א' בכסלו התש"י – 22.11.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה יא/התשי של הממשלה – ח' בכסלו התש"י – 29.11.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה יב/התשי של הממשלה – י"ד בכסלו התש"י – 5.12.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה יג/התשי של הממשלה – ט"ו בכסלו התש"י – 6.12.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה יד/התשי של הממשלה – י"ז בכסלו התש"י – 8.12.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה טו/התשי של הממשלה – כ' בכסלו התש"י – 11.12.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה טז/התשי של הממשלה – כ"ב בכסלו התש"י – 13.12.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה יז/התשי של הממשלה – כ"ט בכסלו התש"י – 20.12.49 כאן
  פרוטוקול ישיבה יח/התשי של הממשלה – ז' בטבת התש"י – 27.12.49 כאן